Du är Evigt Älskad | Saul via John Smallman, 18 mars, 2024

 

 

Du är Evigt Älskad | Saul via John Smallman

Du är Evigt Älskad.

Eftersom kaoset och konflikterna över hela världen verkar öka och intensifieras, se till att ge er själva mer tid varje dag för lugna stunder i Guds närvaro. Ni är alltid där, i Hans gudomliga Närvaro, eftersom separation aldrig hände, och aldrig kunde hända, men ni distraheras lätt av spelet, drömmen eller mardrömmen som verkar vara så verklig när den omsluter dig, och till synes kräver din uppmärksamhet. Den endauppmärksamhet du behöver ge det är din oändliga kärlek. Att göra det är väldigt kraftfullt och hjälper er enormt i er kollektiva uppvaknandeprocess. Du valde att vara i mänsklig form nu eftersom du väldigt gärna vill vara en del av och hjälpa till i denna underbara process som är på väg mot förverkligande. Och det är du.

Din närvaro på Jorden nu är inte en tillfällighet, du valde kärleksfullt och mycket villigt att inkarnera för att tjäna Kärleken just genom att vara närvarande nu, och din närvaro är både väsentlig och extremt effektiv. Tillåt inte er själva att acceptera någon känsla av att ni inte är till tjänst för er heliga Moder bara för att ni inte kan uppfatta någon bekräftelse på att det är så. Jag försäkrar dig att din närvaro, var du än är på jorden, är precis där du valde att vara eftersom du fick vägledning från din heliga Moder innan du inkarnerade. Här i de icke fysiska världarna är ni alla mycket hedrade för er kärlek och ert mod, och för ert val att vara i form nu.

I det ögonblicket när du valde att uppleva separation från din kärleksfulla Källa – för evigheter sedan – försåg Moder/Fader/Gud dig omedelbart med en utgång, vägen Hem, men åsidosatte inte din fria vilja. Det är upp till var och en av er att välja sitt eget ögonblick när ni vill lämna overkligheten, avsluta mardrömmen och återvända Hem; ett ständigt ökande antal av er gör redan just det.

Över hela världen uppstår frågor av mycket personlig natur, som inte är i harmoni med deras sanna natur – Kärlek –i människors sinnen för att erkännas och släppas. De lärdomar som har presenterats för individer, och för mänskligheten i stort, genom rädsla, konflikter, dömande och önskan att fördöma och straffa andra har lärts in. Och de lärdomarna är endast en, att Kärlek är svaret, det enda och högsta svaret på varje fråga. Ni vill alla uppleva kärlek i era liv, och ni vet alla att det enda sättet att få denna upplevelse är genom att ärligt acceptera och älska er själva såväl som alla andra kännande varelser, utan att ge några som helst förutsättningar. Kärlek är enhet, förening, som flödar fritt till och genom er alla i varje ögonblick, om ni inte väljer att blockera Den. Separation var ett försök att blockera Den och bevisa för er själva att ni var helt oberoende varelser som kunde förse er med allt ni någonsin skulle behöva, inklusive friheten att vara skild från er himmelske Fader.

Ni har nu kollektivt insett att ert enda behov är Kärlek, och att ni redan har det i överflöd eftersom det är vad ni är. Det uppenbara behovet av att vara oberoende var bara ett föreställt illusoriskt overkligt tillstånd som aldrig kan uppnås eftersom ni alla för evigt är ett med och i Närvaron av er gudomliga Källa. Ni är alla kärleksfullt och härligt uppehållna av och i det tillståndet av förening, det tillståndet av oändlig kärlek, det enda tillståndet eller tillståndet att vara medvetet medveten om er själva, som alltid har funnits.

Som så många visa har sagt till er under eonerna av mänsklig existens: ”Det finns Bara Kärlek!” Äntligen kommer ni att förstå och acceptera denna gudomliga Sanning. När ni går in i ert tillstånd av tyst inre närvaro och tillåter er själva att avfärda och förkasta all känsla av ovärdighet, eller inte tillräckligt bra, och bjuda in Gud att gå in och fylla era hjärtan med medvetenhet om er sanna och eviga natur, kommer Hon att göra det. Men på grund av er fria vilja, vilken Hon alltid kommer att hedra, måste ni bjuda in och tillåta henne att kommunicera med er. Hon är alltid med dig och väntar på att du ska bjuda in Henne att omfamna dig – som du väl vet längtar mammor alltid efter att omfamna sina barn!

Så vad du verkligen behöver förstå och acceptera är att du alltid är i Hennes Närvaro, eftersom det är det enda och oändliga tillståndet eller platsen där Allt har sin existens. Acceptera, acceptera och acceptera igen att du alltid är i Hennes Närvaro. Erkänn den gudomliga sanningen och tillåt er själva att släppa alla anledningar som uppstår inom er som antyder eller insisterar på att det inte är så.

Gud är Närvaron, Verkligheten i vilken hela skapelsen är evigt närvarande, njuter och smakar av det gudomliga livets under. Vissa vanärar verkligen sig själva och sin gudomliga Moder genom att spotta ut det, skämmas över att acceptera sanningen om vem de är för att de så totalt har köpt in sig i sin tro på verkligheten av en stat eller plats utan Kärlek där det verkar för dem som att de existerar under en kort tid i form innan döden avslutar deras existens. Medan de lever den upplevelsen känner de sig absolut drivna att skydda sig själva från farorna med det tillståndet genom att hamstra saker för att skydda sig själva från brist. Det finns verkligen bara överflöd, så låt er själva bli allt mer medvetna om att det är så, och njut av den frid och tillfredsställelse som denna medvetenhet ger.

Du Är Evig Kärlek, Du Är Evigt Älskad, och det kan ALDRIG förändras, så njut av den Sanningen, var i frid, och sätt och återställ avsikten att erbjuda endast Kärlek, Allt som du är, för i sanning har du inget annat att erbjuda, och det Är Allt!

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *