Saul via John Smallman, 27 januari

56

Saul, 27 januari 2016

Via John Smallman

 

Guds budskap till er, som levererats genom många budbärare och i många former, är att ni är Kärlek.

Tillståndet på Jorden är inte så mörkt som det verkar. Enorma förändringar pågår, som ni vet, och när de genomförs orsakar de en viss störning och förvirring i de ekonomiska och politiska fälten. Det verkar för många av er som att ni befinner er på en extremt snabb ”berg- och dalbana” som är utom kontroll och riskerar att krascha. Håll i hatten när ni påminner er själva ännu en gång om att Guds gudomliga plan utspelar sig exakt så som Han har planerat.

Allt ni behöver göra, och ni måste göra det, är att vara kärleksfulla i varje ögonblick och i varje situation. Låt inte rädslan hindra er från det, eftersom det är en viktig del av ert jordiska ändamål. Fortsätt bara att dagligen förnya den avsikten. De här korta ögonblicken när ni förnyar er avsikt är långt mer kraftfulla och effektiva än ni kan vara medvetna om, så påminna er själva om det också.

Kärlek är energin, Kraften, den Livskraft som genomsyrar alla Guds gudomliga Skapelser. Det Är Allt Som Existerar, varje medvetet väsen är en oskiljaktig och evig del av Det! Att vara kärleksfull i varje ögonblick innebär att hedra och respektera allt liv.

Som människor i en illusorisk värld av rädsla, smärta, lidande och död – i vilken ni alltid söker tillfredsställelse, eller åtminstone befrielse från smärta och om möjligt utrotning av döden – är ni engagerade i separationsspelet från Källan. Det tycks ha pågått i miljarder år, men inte förrän nu börjar er vetenskap förstå att tid inte finns, ett koncept som fungerar extremt bra i det spel ni är involverade i, men icke desto mindre overkligt.

Medan ni spelar detta spel presenteras lektioner för er, lärdomar som ni väljer att lära er innan ni inkarnerar som människor på Jorden, men oftast framstår de som obegripliga. Hur många gånger har ni inte frågat er själva: ”Vad är meningen med det här?”

Naturligtvis är svaret Kärlek. Men i den instabila och hotfulla miljö som världen är, verkar det långt mer förnuftigt att vara rädd och bygga upp ett försvar – psykologiskt, känslomässigt och även militärt – för att känna er säkra. Medan att vara kärleksfull ofta betraktas som mindre klokt och naivt, eftersom det oundvikligen verkar leda till våld och svek i vad många av er betraktar som en ”äta eller ätas” värld.

Men vad de flesta vill ha, i själva verket vad alla levande varelser önskar mer än något annat är att bli älskade, och naturligtvis är det vad ni önskar eftersom Kärlek är ert naturliga tillstånd! Djupt inom er vet ni det, därför att djupt inom er finns den gudomliga och outsläckliga Kärleksflamman ur vilken ni är skapade, men som ni har gömt er för och som följaktligen är ”glömd” kunskap, kunskap som var och en av er äger.

Det är denna djupa inre kunskap som driver er att söka efter Kärlek. Ni söker den defensivt. Det är därför ni vill att andra ska visa sin kärlek för er, innan ni är beredda att visa er kärlek för dem. Med andra ord, de flesta väljer villkorlig kärlek på grund av att de genom tidigare erfarenheter har blivit svikna, kanske många gånger, och därför bara erbjuder kärlek under förutsättning att den är besvarad och aldrig sviks. Det är därför det ni söker aldrig kan hittas, och alla är besvikna och desillusionerade – nåja, en illusion kan bara vara desillusionerande!

Det finns de ibland er som har sett Ljuset och har börjat älska det, och de har varit förvånade över den omvandling som har inträffat i deras livsupplevelser, som ett resultat av detta kloka och underbara val. Att leva kärleksfullt eller kärlekslöst är ett val som ni gör i varje ögonblick. Och att leva kärleksfullt framstår för många som en invit för andra att utnyttja dem.

I själva verket är det inte så. Det krävs mod initialt att välja att vara kärleksfull, men belöningen är nästan omedelbar. Genom att göra det valet och fullfölja det med en bestämd avsikt att vara kärleksfull sänker ni er försvarsmur, och när muren är nere flödar Kärleken in. Naturligtvis finns det fortfarande en mängd rädda och kärlekslösa själar därute, men ni, efter att ha tagit beslutet att vara kärleksfulla, kommer att upptäcka att ert energifält drar till sig vad det erbjuder – Kärlek!

Många med stora problem i sina nära relationer har fått hjälp av psykoterapeuter. Dessa psykoterapeuter har kunnat övertyga åtminstone en av parterna i en skadad relation, att sänka sitt försvar och endast erbjuda kärlek. Resultaten är ofta till synes mirakulösa, eftersom den andra parten finner acceptans i stället för fördömande, och upphör sedan med att attackera sin partner.

Kommunikationen återupprättas och problemen som drev dem isär, kan sedan lugnt och kärleksfullt lösas. Oftast är problemen bara missförstånd som har förstorats upp på grund av bristande kommunikation, och en kärleksfull och tillfredsställande relation har sedan återupprättats.

En del av er funderar över den mat ni äter. Hur kan det vara acceptabelt att äta kött och mejeriprodukter? Tja, spelet som ni medverkar i, det spel som ni spelar, är ett spel som alla deltagare har valt att vara med i. Alla har lärdomar som de önskar lära.

Det finns en rangordning inom näringskedjan och de som befinner sig på en mer utvecklad nivå, behöver livnära sig på dem längre ner på skalan. Ju längre ner på näringskedjan ni tittar, desto större mängd livsmedel (ätliga livsformer) finns tillgängliga. Tills ni är helt vakna kommer den här näringskedjan att stödja er och andra livsformer på planeten.

Så om ni väljer att äta kött och mejeriprodukter är det inte fel. Men ni måste hedra dem som lever för att livnära er. Ni gör det genom att se till att alla livsformer behandlas med heder och respekt. Det görs genom att säkerställa att humana och kärleksfulla levnadsförhållanden finns för dem som förser er med mat, så att de kan njuta av sina liv i en miljö som är anpassad efter deras behov.

När det kommer till den tid när de ska slaktas och placeras i näringskedjan, är det viktigt att se till att djuren varsamt och med respekt förs till den plats där slakten ska ske. Det måste vara en plats som hålls ren och fräsch och som är väl ventilerad, så att energifältet från tidigare slakter helt har försvunnit innan de leds in dit. Slakten måste göras snabbt och smärtfritt.

Innan ni äter, välsigna alltid maten, och sänd ett tack till de djur som så osjälviskt har gett sitt liv för att stödja er. De, till skillnad från er, dömer inte, de accepterar vad som uppstår och när de behandlas väl njuter de till fullo av sina liv. Det är en del av de lärdomar som illusionen erbjuder.

Mänskligheten behöver också lära sig att acceptera det som uppstår – med Kärlek. Angrepp i någon form är ett desperat rop på Kärlek. Naturligtvis har angriparen i de flest fall begravt sina verkliga känslor. När han attackerar är han övertygad om att han försvarar sig själv mot ett obefogat angrepp, ett angrepp som hotar hans liv och hans levebröd. Anfall och försvar är oskiljaktiga – två sidor av samma vansinniga problem. Endast Kärlek kan skapa fred.

Kärlek börjar inom er själva. Många av er var i viss mån osedda, oönskade, inte tillräckligt bra eller misshandlade som barn, och den behandlingen ledde er till att tro att ni var ovärdiga och icke älskade. Det är helt fel!

Guds budskap till er, som levererats genom många budbärare och i många former, är att ni är Kärlek, att ni är villkorslöst älskade därför att Han skapade er perfekta för att leva i evighet med Honom i evig glädje. Separationen är overklig, en otrevlig dröm eller skrämmande mardröm som ni kommer att vakna ur.

Vägen till det uppvaknandet sker inom er, på den djupaste nivån av er medvetenhet och sedan ännu djupare. Ni kommer dit genom att tillbringa tid ensam och i tysthet, genom att låta alla tankar och störningar – känslomässiga, psykiska eller fysiska – bara flyta förbi utan att engagera er i dem. Ni kan mycket väl bli väldigt förvånade över några av de ”saker” som poppar upp i er hjärna. Observera dem, erkänn dem och låt dem passera.

Senare kan det vara klokt att titta på några av de ”saker” som poppade upp och se om de olämpligt färgade era attityder och övertygelser – till exempel att de uppmuntrade er att tro på er ovärdighet eller att ni inte var älskade. I så fall, påminn er själva om, att eftersom ni är och alltid har och alltid kommer att vara Guds barn, förblir ni perfekta, precis så som Han skapade er och därför är ni fullkomligt älskvärda.

Från detta ögonblick av insikt, var noga med att behandla er själva kärleksfull i varje ögonblick, oavsett vad som händer i världen. Andras fördömanden om er kommer alltid att vara ogiltiga. Med Guds hjälp – och den finns alltid tillgänglig för er – kan ni se något som ni kanske behöver förändra angående era ingrodda föreställningar och beteenden, medan ni samtidigt förlåter er själva för eventuella fel eller misstag ni kan ha gjort.

Det finns bara Kärlek och därför är ni Kärlek. Det är verkligen så enkelt, och som Kärlek är ni oändligt älskade och älskvärda. Påminn er själva om denna gudomliga Sanning och gläds i den frid och tillfredsställelse den ger.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...