Saul via John Smallman, 6 april 2024 

Saul  

Via John Smallman, 6 april 2024 

Rent Varande  

 

Infogar bild... 

 

 

Rent varande stärker era oändliga kreativa förmågor. 

Den gudomliga energin – KÄRLEK, Allt som finns – är extremt kraftfull och innerlig, och många som inte har känt den förut börjar nu göra det när den intensifieras under den nuvarande påsk- och pingstiden. Denna gudomliga energi, i vilken alla är inneslutna, är vackert justerad så att de som är i en mänsklig kropp inte blir fysiskt överväldigade när de bestämmer sig för att känna dess kärleksfulla Närvaro. Nästan alla, som för närvarande är i en mänsklig kropp, väljer medvetet att vakna upp till Verkligheten, och därför måste energinivån ställas in på en mycket högre nivå än under svunna tider, så att era kroppar är fyllda med dess Ljus, men inte tillräckligt för att bränna dem.Följaktligen, när ni intensifierar er avsikt att vakna kommer andra att känna sig tillfreds, accepterade och älskade när de fysiskt är i er närhet.  

Att älska och acceptera mänskligheten – hela mänskligheten – är anledningen till att ni valde att vara närvarande på Jorden i en mänsklig kropp just nu. För att fullfölja denna förplanerade uppgift behöver ni bara Vara! Det är på intet sätt svårt, tillåt bara er själva att helt acceptera varje interaktion med andra när det sker, och låt den Kärlek som ni är flöda fritt genom er, och på så sätt utvidga Den och dela Den med alla andra. Det är syftet till varför ni inkarnerade. 

Ni är aldrig utan Kärlek eller är oälskade, för Kärlek är den gudomliga livskraft som flödar inom er och ger er evig existens och tillhandahåller den levande energin, kraftenoch styrkan som gör det möjligt för er att uppleva livet som en fysisk varelse i mänsklig form. Kom bara ihåg att, genom att inkarnera som människa valde ni att glömma er sanna natur när ni spelade separationsspelet, och nu har ni valt att komma ihåg vilka ni verkligen är, och ni börjar känna kraften i Guds Kärlek som lyfter upp och inspirerar er, och ni ser det också hos andra eftersom de också börjar minnas. 

Många av er kommer äntligen till medvetande – HÅGKOMSTEN – och att ni och Gud är Ett, för evigt oskiljaktiga, och detta hjälper er i hög grad att föra er ut ur den illusoriska formvärld i vilken det verkar som att ni har varit nedsänkta i, i själva verket har ni varit fängslade i eoner. Dörren till det fängelset har aldrig varit stängd, ni har alltid haft total frihet att lämna, men era egons behov av att ha rätt i sin tro på att ni är inspärrade och att nyckeln har tappats bort eller kastats bort, gör att de spenderar enorma mängder av er tid på att försöka övertyga er om att ni är små och obetydliga i det stora hela, och att er eländiga existens kommer att avslutas slutgiltigt och fullständigt när era kroppar sviktar och dör. 

Ja, ni behöver era egon för att fungera som autopiloter när ni gör repetitiva handlingarsom inte kräver er fulla uppmärksamhet, vilket gör att ni oftare kan använda era sinnen kreativt och kärleksfullt. De bör dock aldrig ha kontroll! De är era personliga assistenter, och ni är var och en ansvariga för att vägleda och styra dem så att den Kärlek som ni, var och en är, också flödar genom dem när de arbetar i samförstånd med er och era kärleksfulla avsikter, istället för mot er. 

Kärleken är evig och oändlig, och det är också varje skapad och kännande varelse. Ert uppvaknande är en nyligen ihågkommen medvetenhet om denna gudomliga Sanning,som kommer till liv inom er och fyller era hjärtan och sinnen med den oändliga glädjen och lyckan i detta ert eviga och oföränderliga tillstånd av Varande. Ni är, som ni helt säkert djupt inom er själva känner, Kärleksvarelser. Och detta rena varande ger kraft åt era oändliga, kreativa förmågor i varje ögonblick av er eviga existens. Ni är Ett med Gud, som för evigt skapar och expanderar det oändliga fältet (i avsaknad av ett bättre ord!) som är KÄRLEK! Ni hade bara för ett ögonblick glömt det, och nu håller ni på att minnas, så förbered er på att FIRA den gudomliga Verklighet som var och en av er är. 

Och naturligtvis, som jag ofta påminner er om, är det viktigt att ni dagligen tillbringar en tyst stund hemma i era heliga inre helgedomar, där er eviga förbindelse med Gud alltid är öppen. Medan ni är där var snälla och kom ihåg att återställa er intention att bara älska vad som än uppstår i ert dagliga liv, detta är mycket viktigt och extremt effektivt. Närhelst ni väljer att kommunicera med Gud lyssnar Hon alltid och hör er. Om ni inte känner eller förnimmer att denna kommunikation sker inom er, så är det förmodligen för att ni låter er själva bli distraherade av tankar som rör era dagliga mänskliga liv, men även om detta händer så får ni ändå Kärlek och gudomlig vägledning i varje ögonblick. Sanningen i detta blir ofta tydlig när ni kommer att tänka på en intuitiv idé om att hantera ett problem som ni behöver ta itu med. Ni är aldrig ensamma eller ohörda, det bara verkar så eftersom ni så ofta är upptagna av tankar om det materiella liv ni upplever. 

Ni är Kärlek och därför omsluter Kärleken er och omfamnar er i varje ögonblick av er eviga existens. Er omedvetenhet orsakas av era egon, eftersom ni låter dem få fritt spelrum med era tankeprocesser och låter dem dra er uppmärksamhet till “tänk om”-tankar av rädsla eller ångest. Dröj inte kvar vid dem för de är för det mesta meningslösa distraktioner, ungefär som små barn som söker uppmärksamhet när de känner sig osedda eller icke hörda. Så behandla dem som ni skulle behandla ett litet barn, kärleksfullt och varsamt, utan att bli distraherad från det ni håller på med. Interaktioner med andra är ofta egostyrda, därför att den overkliga världen är mycket konkurrenskraftig  egon söker makt och säkerhet för att fly från sina känslor av otillräcklighet och hitta kärlek utanför sig själva. Älska därför era egon, men sätt gränser. 

Gränser är en aspekt av det overkliga tillståndet av separation som ni har valt att genomgå, och som gör det möjligt för er att hedra er intuition, istället för att låta andra övertala er att inte lita på er själva. Ni är gudomliga varelser i ständig kommunikation med er Källa, och er intuition är den kommunikationskanal som hjälper er att utvecklas andligt, och på så sätt se till att ni kan och kommer att hitta er väg Hem. Er intuition kan erbjuda er stor visdom som ni inte hittar någon annan stans. Låt den utvecklas och lär er att lita på den, den är den obrytbara länken till er gudomliga kommunikationsförbindelse med Gud.  

Med så mycket kärlek, Saul. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *