Galaktiska Ljusfederationen via Garrith Lamanov El Melchizedek, 25 januari

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Galaktiska Federationen av Ljus

via Garrith Lamanov El Melchizedek

25 januari, 2016

 

Villkorslös kärlek tillåter er att först älska er själva, så att ni får styrkan i era hjärtan att ge detsamma till andra. Det är verkligen det högsta tillståndet av medvetande och det manifesterar sig som gudomligt ljus.

Det är viktigt att känna till att när man fortsätter att underhålla rösten i sitt lägre ego, så skapas emotionella och mentala blockeringar, vilka i sin tur försvagar aurafältet och orsakar ett lågt inflöde i mottagandet av ljus-utvidgningen som sker från Centralsolens ljus och som är på väg in inom detta Nu, då ert DNA blir aktiverat och möjliggör en aktivering av er täta kropp inom den kristallina ljuskroppen.

Det lägre egot är skapat för att hålla er separerade från ert sanna jag. Det lägre egot gör detta genom rädsla. Närhelst ni befinner er i en låg frekvens av ert varande, blir er frekvens tät, vilket blockerar medvetandet från sitt gudomliga uttryck; när man är arg, tvivlar, fruktar, alltid klagar, lever i det förflutna och i framtiden, medan Nuet är den enda verkligheten som existerar. När ni lever i separation, i oförlåtande; eller inte i frid, utan i stället lever i dualitet, det är då som ni faller i frekvens till ett lägre medvetandetillstånd.

Det är när ni omfamnar och utövar inre stillhet, som er frekvens höjs upp i sin ljuskvot och sedan utvidgar och stärker ljuset inom aurafältet. Sinnet löses därmed upp, genom ljuset eller renheten och möjliggör ett uttryck av medvetande, i vilket denna gudomliga process utvidgar ens medvetande till ett vaket tillstånd, i likhet med Kristus. Allt detta sker genom att man helt och hållet omfamnar villkorslös kärlek som grund för allt som existerar och att man odlar en inre frid, vilket medför lugn, klarhet, stillhet i det lägre egots uttryck, salighet, överflöd, förhöjt medvetande och en atmosfär av strålande ljus, i egenskap av en Skapare.

Det är viktigt att känna till att det inte finns några åsikter, uppfattningar eller synpunkter i dessa budskap, där denna gudomliga information, som jag förmedlar för uppstigningen, enbart existerar utifrån ett inre vetande, i vilket det inte heller förekommer några tvivel, eftersom ni aldrig får se dessa budskap säga att ”jag tror eller jag antar”.

Dessa budskap, som överförs genom Garrith Lamanov El Melchizedek, kommer från vilka vi är i Änglarikena i Det Galaktiska Rådet i Den Galaktiska Federationen av Ljus. Det är viktigt att känna till att ni alla befinner er i direkt kontakt med en högt utvecklad Utomjordisk Änglavarelse från den 12:e dimensionen. Denna varelse befinner sig bara i mänsklig form som en del av överenskommelsen att assistera Jorden och den mänskliga rasen med sin uppstigning, som en banbrytare, jämte 144.000 andra uppstigna varelser som existerar som ett kollektiv, från de vida rymderna i kosmos.

Vet att dessa varelsers existens, i sitt sanna uttryck, är rent eterisk. Vi fortsätter att poängtera att dessa varelser inte är mänskliga, för de ställde helt enkelt upp som frivilliga för att vara här, för att röja väg i Jorden Gaias upplyftning, från de lägre tätheterna som infördes för 13.000 år sedan i er nuvarande tidslinje, då Atlantis föll på grund av kärnexperiment. Kabalen hade spelat ut Atlanterna, för att kunna kolonisera Jorden och få kontroll . . . och fortsatte med Planen att fullborda kontrollen över mänskligheten genom världsdominans tills denna tid nalkades, med det Galaktiska skiftet in i 2012 och bortom det – vilket de verkligen har misslyckats att uppnå, eftersom de är så naiva att de tänker att inga åtgärder skulle komma att vidtas gällande dårskapen.

Jorda er själva inom era hjärtan och håll fast vid ert lugn i alla olika situationer i era liv.

Stilla det oroliga och ständiga tjattret i era sinnen och njut i stället av inre frid och glädje.

Välj med avsikt frid, inom varje ögonblick.

Allting blir justerat genom hjärtat.

Ett tacksamt hjärta öppnar vägen till enkelhet.

Slappna av och tillåt.

Omfamna detta ögonblick i nuet, utan motstånd, och bara var.

Att välja stillhet är att tillåta enkelhet att få grunda sig alltmer inom er verklighet.

 

The Galactic Federation of Light via Garrith Lamanov El Melchizedek, January 25th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...