Saul via John Smallman, 14 mars 2020

Saul via John Smallman, 14 mars 2020

Know that Love is the antidote to fear.

13.03.2020 av John Smallman

Saul audio blog for Saturday March 14th  Som ni är väl medvetna om ger Coronavirus-pandemin upphov till mycket rädsla över hela världen, medan det dagliga livet blir allt svårare för de flesta på grund av regeringens restriktioner mot sammankomster och resor. Vet att Kärlek är motgift mot rädsla. Rädsla orsakar stress, ibland intensiv stress, och detta lägger en tung belastning på ditt immunsystem som kan minska dess förmåga att effektivt hantera det stora utbudet av infektioner som det utsätts för när ni lever ert normala dagliga liv.

Ditt immunsystem är individuellt anpassat för att passa dig, och det är därför som människor, som får organtransplantationer eller som måste genomgå invasiva behandlingar för större sjukdomar, sedan måste gå på olika typer av mediciner under resten av livet, eftersom deras immunförsvar identifierar vad som har implanterats som främmande och försöker inaktivera det. Ditt immunsystem är en magnifik självhelande infrastruktur som ständigt är på väg att upptäcka nya hot mot ditt välbefinnande, samtidigt som du kontinuerligt utvecklar nya former av förbättringar med vilka du kan hantera de ständigt föränderliga miljöer där du lever ditt dagliga liv. När nya sjukdomar uppstår lär det sig hela tiden nya sätt att hantera dem genom att inaktivera och lösa upp dem när de invaderar din kropp, vilket gör att läkning kan ske.

Vissa av er har immunförsvar som är bättre i stånd att hantera Coronavirus än andra, så många av er kommer att bli smittade utan att bli sjuka, andra kommer att uppleva influensaliknande symtom som dränerar deras energi och kräver att de tar time-out för att vila och återhämta sig, och för några få kommer deras immunsystem inte kunna inaktivera eller stoppa viruset, och då kommer de att lägga ner sina kroppar och återvända Hem, där de kommer att få ett fantastiskt välkomnande.

Så om du är en av dem som förlorar någon som är nära och kär för dig – oavsett om det är från Coronavirus eller av någon annan orsak – bara påminn dig själv om att de är extremt väl omhändertagna när de anpassar sig med glädje till sin Hemkomst. Och ge dig själv tillräckligt med tid att sörja din förlust, och helt förlåta dig själv om du av någon anledning tror att du har skadat eller förolämpat dem på något sätt, och vet att de definitivt och mest kärleksfullt har förlåtit dig, för DET FINNS ENDAST KÄRLEK och de är nu helt och fullt medvetna om dess glädje och kraft när de vilar i dess mest kärleksfulla omfamning!

Så under dessa svåra tider, fortsätt att återställa din avsikt att bara älska vad som än uppstår. Fokusera din medvetenhet på det faktum att du är långt framme i ditt uppvaknande. Genom att göra detta stärks du och tillåter Kärleken att flyta igenom dig lättare och kraftfullare, stärker ditt immunsystem och vidare ut från dig för att hjälpa och lyfta upp alla människor när de engagerar sig – medvetet eller omedvetet – i uppvaknandeprocessen. Ditt uppvaknande är redan klart, det är säkert och du kommer att uppleva det, tillsammans med den intensiva glädje som följer med det. Som en ganska dålig analogi kan du tänka på det som en film som du verkligen vill se. Du vet att filmen har publicerats och att det nu bara är en fråga om att du hittar tiden och syftet att gå och se den – den finns där ute, du kan se den när du vill. Så är det med ditt uppvaknande, det är där ute och väntar på ditt beslut att engagera sig i det.

Mycket som för närvarande inträffar över hela världen knuffar dig väldigt starkt mot att bli medveten om behovet av att ändra din uppfattning om din världsbild, att bli helt medveten om det ömsesidiga beroendet av alla dina tankar, ord och handlingar, och behovet av att modifiera eller helt ändra vissa övertygelser och beteenden som inte längre tjänar dig och som du har identifierat dig själv med i mycket av ditt liv. Inom illusionen, drömmen eller mardrömmen som du upplever som en människa i form, sker mycket som måste förändras. Och du, och var och en, genom att ändra era uppfattningar och övertygelser från rädsla till kärlek, gör de väsentliga förändringarna. Gör inget misstag, din närvaro på Jorden vid denna otroliga tidpunkt i mänsklighetens andliga utveckling behövs mycket brådskande. Ni har alla en mycket viktig roll att spela i den kollektiva väckningsprocessen, en roll där ingen annan är kvalificerad eller kan ersätta er. Låt er inte skrämmas av den tanken, för var och en av er har inom er allt ni behöver för att utföra och slutföra era uppgifter. Vissa av dem kan vara fysiska handlingar som tjänar andra, andra kanske bara är att vara er själva genom att släppa maskerna som ni har vant er vid att ha på er när ni inte är helt ensamma. När ni tillåter er att vara er själva och därmed låta andra se er som personen ni verkligen är – snäll, medkännande, kärleksfull – uppmuntrar och övertygar ni dem att göra detsamma.

När ni alla börjar visa er själva som ni verkligen är, istället för att presentera er bakom masker som begränsar andras förmåga att känna igen er på grund av er rädsla för att bli ansedda som inte tillräckligt bra, mindre kompetenta eller till och med oacceptabla, då kommer stora skiftningar i mänsklighetens kollektiva medvetenhet om vad det betyder att vara mänsklig faktiskt att ske mycket snabbt. Ditt självförtroende, uttryckt och visat genom ditt självutlämnade, hjälper andra att hitta det nödvändiga modet att göra på samma sätt. Och när det händer kommer du att börja känna igen det uppvaknande som sker runt omkring dig.

Ditt kollektiva uppvaknande händer just nu! Så bli inte distraherad av världsliga händelser som rapporteras på sätt som uppmuntrar rädsla. Nu är ögonblicket inne att engagera dig fullt ut med Kärleken, med din sanna natur och se alla andra som Kärlek, även om deras handlingar eller beteenden i det ögonblicket inte visar det. Genom att visa Kärlek i handling, och genom att välja att se Den i andra – och inget annat – påverkar du och påskyndar uppvakningsprocessen. Vänta inte på att andra gör det först! Det fungerar bara som en broms på processen. Lita på Moder/Fader/Gud, Källan, Jesus, de i de andliga rikena till vilka du ber, ditt andliga supportteam och alla som du interagerar med, för alla är Ett, och därför bringar du och Du och vi och Vi detta underbara ögonblick i full blom.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...