Saul via John Smallman, 25 april, 2020

 

Saul

via John Smallman

den 25 april, 2020

”Det intensiva behovet att ha rätt och få andra att ha fel, är ett mycket vanligt förekommande mänskligt egoistiskt fenomen”

Saul Audio Blog for Saturday April 25th

Vid den här tiden, när de flesta människor fokuserar på, eller distraheras av de pågående och ständigt uppdaterade nyheterna om den världsomspännande pandemin, så är många mycket bekymrade och oroade när deras regeringar kräver att de ska stanna hemma, eller hålla sig isolerade, medan Coronaviruset sprider sig över världen och leder till sjukdom och ytterligare ångest för många. Den kommer att passera, såsom epidemier och pandemier alltid gör, men medan den finns närvarande så måste ni ta lite extra hand om er själva, och vara medvetna om alla budskap som kroppen uppvisar för er och sedan tona in er för att uppenbara deras betydelse. Era kroppar förmår mycket väl tona in sig till de icke-fysiska sfärerna för att få tillgång till information som ni inte förmår nå enbart genom era rationella tankeprocesser. Så att ta er en stilla stund i ensamhet för att meditera, eller bara sakta slappna av åtminstone en gång dagligen, är mycket viktigt för ert välbefinnande och genom att ni gör det, så kommer ni att få tillgång till den där platsen av frid och lugn inombords, era heliga inre helgedomar, där Kärleken bor. Den finns alltid där och väntar på att få uppenbara sig själv för er genom en varm omfamning som ni kan känna, närhelst ni släpper taget om eller stillar ner era ängsliga ”tänk om?” – tankeprocesser och öppnar era hjärtan till att ta emot Den.

Kärlek är er natur, så under denna tid av allmän isolering, använd ofta och helt och hållet den vanliga mängden fritid som ni har, till att förena er med Den. Att bara göra detta är en synnerligen effektiv inaktivitet! En inaktivitet av detta slag låter ert medvetande om er Enhet med Gud och med varje kännande varelse intensifieras, och i och med att miljontals människor har för avsikt att göra detta, så blir den kollektiva känslan av oskiljaktig samhörighet alltmer medveten. Människor som aldrig tidigare har förmått känna närvaron av sina nära och kära, familjen, eller vänner som inte fysiskt var närvarande tillsammans med dem, börjar nu göra det. Till en början kan detta vara rätt så chockerande eller oroande, för den största majoriteten av människor tror att denna förmåga är en speciell gåva som finns tillgänglig bara för ett fåtal som är klärvoajanta eller/och medier. Detta stämmer med all säkerhet inte. Varje kännande varelse har denna förmåga, men endast några människor har tillåtit den växa till sig och utvecklas inom sig. Många som upplevde detta under barndomen, före cirka sju-årsåldern, och berättade det för sina föräldrar eller äldre syskon fick höra att de fantiserade saker och ting, att det var en illusion och därför stängde de av sig själva från det, för de behövde godkännande istället för åtlöje. Men naturligtvis är illusionen vad de flesta människor varje dag upplever i den materiella världen eller i den kropp där ni lever era dagliga liv i egenskap av människor. Detta är inte Verkligheten! Verkligheten är Kärlek, är Enhet, är Fader/Moder/Gud och vad alla eftersträvar när de blir desillusionerade och besvikna på livet i kroppen och med den ständiga stressen och slitet som livet i kroppen innebär.

Livet i en kropp har alltid varit svårt, för kroppen begränsar era skapande förmågor väldigt mycket, medan det samtidigt leder er till att tro att ni endast har ett liv i en kropp och att detta är det enda liv som är tillgängligt för er. Livet, liksom Verkligheten, är evigt, men livet i kroppen är tillfälligt och om ni tror, vilket så många människor gör, att det i sanning är det enda liv som finns tillgängligt för er, så bidrar också det enormt mycket till stress och ångest. Så mycket att det leder många till ett intensivt och ändlöst behov av att enbart ta hand om sitt eget själv, det separata själv som de tror att de är, oberoende av de konsekvenser som de resulterande attityderna och beteendena kan ha för andra på planeten. Mänsklighetens historia är fullspäckad med bevis på konsekvenserna av denna övertygelse, eftersom människor har tjänat på varandra alltigenom den dokumenterade historien, samt förorsakat enorma mängder människor totalt onödigt lidande. Över eonerna har många kloka försökt övertala människor att hedra och respektera alla andra, men har generellt misslyckats med att göra så, helt enkelt för att rädslan så entusiastiskt har uppmuntrat människorna att avfärda, förakta och ofta fysiskt attackera alla som har annorlunda politiska åsikter, hudfärg, kultur, eller i all synnerhet tills mycket nyligen, i själva verket på grund av deras annorlunda religiösa trosuppfattningar eller övertygelser.

Men under de senaste åren har vansinnet i detta levnadssätt blivit oundvikligen uppenbart för nästan alla och ändå förefaller det som om det inte finns något sätt att skapa eller etablera en kollektiv vilja som uppmärksammar, respekterar och hedrar er kollektiva självständighet. Javisst, många grupper har bildats och många tankesmedjor har uppstått för att diskutera och överväga sätt att ta sig bortom denna nuvarande galenskap. Detta är för att människorna så ofta är polariserade på grund av ’antingen eller’ – metoden för rationellt tänkande, som är ingrodd inom nästan alla våra kulturer. Det intensiva behovet av att ha rätt och få andra att ha fel, är ett mycket vanligt mänskligt egoistiskt fenomen och som ni som läser detta är mycket väl medvetna om, så är detta kärlekslösa och extremt splittrande fenomen speciellt märkbart hos dem som strävar efter något slag av politisk ställning, samt hos dem som är de högre auktoritetspersonerna i stora organisationer, allt ifrån regeringar till industrier/företag, samt även inom utbildning och religioner. Inga organisationer någonstans står utan sin del av egoistiskt drivna individer, vilka är totalt övertygade om att de alltid har rätt!

De större förändringar som under de kommande månaderna kommer att äga rum, eftersom människor har mer tid att titta på och i sanning observera sina egna ingrodda själv-centrerade attityder och självstyrande övertygelser – attityder och övertygelser som de kan och enkelt ser och identifierar hos andra, men som de antingen är omedvetna om eller ovilliga att erkänna hos sig själva – är de väsentliga förändringar som kommer att leda till en vitt spridd upplevelse som Kristendomen har, och flera gånger har eftersträvat, men aldrig funnit och som den har kallat ”Himlen på Jorden”!

Gud är Kärlek och ni – varje människa och varje kännande varelse – är Ett med Gud. Det finns ingen separation. En separation från Källan är omöjlig, för Källan, Moder/Fader/Gud, den Högsta Intelligensen, den Gudomliga Visdomen, den oändligt kärleksfulla, medkännande och villkorslösa Acceptansen av Allt som existerar är Allt Som Existerar, och lever i ett tillstånd av perfekt harmoni med Sig själv. Det är Himlen! Det finns ingen annanstans.

Men i eoner, på grund av det kollektiva valet att få uppleva separation, ett val som Källan har respekterat – för allt som är skapat är skapat fullständigt och ytterst fritt att vara som det väljer att vara – så har ni upplevt er själva som separerade från Himlen. Hursomhelst så är ni i Himlen i varje ögonblick av er eviga existens, men, på grund av detta val, så förefaller det som om ni inte är det, och omgivningen i vilken ni verkar leva, stöttar helt och hållet detta val. Därför att det dags att FIRA, för kollektivt har mänskligheten äntligen ändrat sig och backat sitt val att uppleva att vara åtskild från Källan, Kärlek, Moder/Fader/Gud. Därför står ni i färd med att minnas och att veta att ni faktiskt befinner er i ett tillstånd av ”Himlen på Jorden”, när frid och harmoni omfamnas av var och en av er, och det skenbara behovet av konflikt och konkurrerande splittring, som separationens tillstånd skenbarligen under eoner har krävt, bara viker undan och låter varje individ hos alla andra uppmärksamma den oändliga Kärleken som är Allt Som Existerar.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

You may also like...