Saul via John Smallman, 28 oktober, 2022

Saul via John Smallman, 28 oktober, 2022

 

Som människor i form är ni alla älskade långt bortom er förmåga att förstå. Kärlek skapade er som eviga varelser, som eviga och oskiljaktiga aspekter av sig Själv. I varje ögonblick av din existens är du ett med och i närvaro av Moder/Fader/Gud i fullkomlig glädje och fullständig harmoni. Att vara ovärdig Guds kärlek till dig är omöjligt! Du och Gud är ett, ni är oskiljaktigt förenade i Kärlek. Er upplevelse av separation från varandra och från er Källa, när ni deltar i overkligheten i ett begränsat liv i form som människa, är helt overklig trots att det för var och en av er känns intensivt verkligt. Det finns bara Enhet, inget annat tillstånd är nödvändigt eller möjligt. Låt er därför slappna av i den konstanta och oföränderliga Verkligheten i er sanna natur – Evig Kärlek i Enhet med sig Själv.

I Enhet med Källan i varje ögonblick av din eviga existens är där du vistas. Som människor, som till synes separata individuella varelser, är det obegripligt, det är absolut ingen mening för er, men ändå är det sant, det är den enda Sanningen. Alla är alltid i Guds Närvaro, det finns inget annat alternativ, det finns ingen annanstans! Och det är naturligtvis inte en PLATS! Som Guds älskade barn har ni inget behov av en plats, ni bara är. Gud är, och det är ni också. Gud är oändligt och obegränsat medvetande, är full och fullständig medvetenhet om sig Själv och hela Skapelsen.

Platsen är en viktig aspekt av illusionen, av drömtillståndet och av spelet där ni har valt att delta för att uppleva separationens overklighet. För att kunna ha den upplevelsen behövde ni en plats där ni kunde ”placera” era mänskliga former så att ni kunde uppleva separation – overklighet – och det var därför ni byggde den.

Just nu, när du läser eller lyssnar på detta budskap, blir overkligheten i den materiella miljön där du verkar leva mer overklig för varje ögonblick för stora mängder av mänskligheten. De ställer frågor, de är nyfikna på sina liv i form: ”Är det här på riktigt? Det här kan väl inte vara allt livet handlar om? Några korta år att lära sig läxan om kärlek, och sedan ett sista och fullständigt avslutande? Det går inte ihop! Jag tror inte på det.” Och de har rätt, det är absolut ingen mening och det är overkligt! Mänskligheten håller på att vakna upp, och detta är en perfekt anledning att jubla över livet, att känna sig upphöjd.

Sannerligen, livet är underbart. Livet är, livet är att finnas till, livet är Kärlek. Men som människor i form verkar det väldigt, väldigt ofta inte vara fallet eftersom det uppstår så mycket i världen omkring er – platsen där ni har valt att placera er själva – som stör, förvirrar eller orsakar er oro, rädsla, och möjligen lidande, och distraherar dig därmed från att vara medveten om det under som är du. Det är därför det är så viktigt att ge er själva tid att släppa taget om de dagliga distraktioner som människan nästan ständigt presenterar er – sådant som till synes måste uppmärksammas nu, som behöver göras – genom att gå in i era heliga inre helgedomar, och välja att släppa tankarna genom att vägra engagera er i era tankar en liten stund, och på så sätt ge er själva en paus från separationens overklighet. Att ta pauser från era dagliga mänskliga rutiner är viktigt, och det är också bra för din hälsa eftersom det hjälper dig att minska dina stressnivåer. Stress är normalt och användbart men mycket skadligt när den är konstant, och för många av er verkar den vara konstant.

Hela ditt syfte, anledningen till att du skapades var att leva i glädje. Gud är Kärlek som ständigt skapar glädje till välbehag och förundran för henne Själv och för hela Hennes skapelse. Det illusoriska eller drömtillståndet där ni befinner er som människor i form skiljer er till synes från Guds Närvaro, där ni i varje ögonblick har er odödliga tillvaro i den förundran, skönhet och härlighet som är Kärlek. Som människor i form har ni valt att uppleva det som inte finns och aldrig kan existera, livet skilt från verkligheten. Det är en konstruktion eller miljö som ni drömt till existens, den förser er med en slöja eller mantel bakom eller under vilken ni tillfälligt kan gömma er från Enheten som är Allt, och låtsas för er själva att ni är ensamma, separerade och övergivna av er Skapare – Kärlek, Moder/Fader/Gud.

Genom att slappna av i era heliga inre helgedomar minst en gång varje dag löser ni upp en del av den där fantasmagoriska slöjan eller manteln, tråd för tråd, och tillåter er själva att få ögonblickliga glimtar av Verkligheten. Då, helt plötsligt, kommer den att vara borta, och du kommer att ha vaknat till den hisnande och häpnadsväckande medvetenheten om Vem du verkligen är.

Att bara ta timeout dagligen för att gå inom kommer att öppna upp för dig magnifika vyer som kraftfullt och mycket vackert manar dig vidare mot ditt magnifika uppvaknande. Så ta en timeout, spendera tid på att vara, och varje dag kommer du att känna att du kommer närmare och närmare Hemmet. Ett hem vilket du aldrig har lämnat, men som, medan du förblir ouppväckt, inte verkar existera. Ni är mycket väl etablerade på er väg till uppvaknande nu eftersom ni har valt, tillsammans med det mänskliga kollektivet, att ögonblicket har uppstått att känna er själva igen för evigt i Närvaron av och i Enhet med er Källa. Vet därför att du är helt fri att fira varje dag i glädje när det uppstår, och utan någon känsla av skuld eller ovärdighet, eftersom det för dig allt närmare Hemmet.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...