Saul via John Smallman, 28 september, 2022

Saul via John
Glädje Lycka och Kärlek är Din Sanna och Oföränderliga Natur
28 september 2022
av John Smallman
När mänskligheten fortsätter på sin snabba väg till uppvaknande, fortsätter vi här i de icke-fysiska världarna att med glädje se de anmärkningsvärt snabba framsteg ni alla gör på denna krävande och ofta smärtsamma resa.
Vi förväntade oss verkligen att ni skulle uppnå dessa anmärkningsvärda framsteg eftersom ni alla generöst valde att göra denna välbehövliga pilgrimsfärd, och eftersom det är den gudomliga planen kan ni inte misslyckas med att fullborda den, perfekt.
Ändå är det verkligen mest upplyftande och inspirerande för oss att se och observera hur ni hanterar alla oförutsedda och oväntade problem som kommer i er väg. Även om det ofta kan verka som att ni inte gör framsteg, eller är kompetenta nog för den uppgift ni åtagit er. Det leder till att ni upplever känslor av hjälplöshet och ovärdighet. Och allt detta är verkligen en underliggande och mycket oroande aspekt av era mänskliga resor.
Ja, ni valde var och en noggrant och med gudomlig vägledning era nuvarande livsvägar innan ni inkarnerade, med vetskapen om att de skulle vara krävande och att era minnen av era val att följa dessa vägar skulle döljas för er medan ni var ”i spelet” och naturligtvis samtidigt som du vet att du inte kan misslyckas.
Gudomliga planer kan inte misslyckas! Men eftersom du faktiskt upplever dina overkliga mardrömmar och drömmar, och smärtan och lidandet som var och en går igenom på ditt eget speciella och till synes individuella sätt, är det ofta extremt svårt för dig, även när vi påminner dig om att du valt din väg och framskrider bra. Du har svårt att acceptera att du, är där du är ämnad att vara, gör precis vad du är ämnad att göra, och därmed mest magnifikt hjälper till i den mänskliga uppvaknandeprocessen.
Så vi gratulerar dig och bekräftar återigen för dig att ”allt är så bra som möjligt är!”
Livet är evigt – och du vet det – men många människor undrar fortfarande ibland, särskilt om de är under mycket stress med arbete, relationer eller sjukdom, om det verkligen finns ett liv efter döden. Intellektuellt tror och accepterar du att så är fallet, men tvivel uppstår, speciellt när du förlorar en nära vän eller älskad till döden. Även om du har läst upplyftande berättelser från de som har haft nära-döden-upplevelser.
Därför vill jag bara absolut försäkra er om att ni alla är eviga varelser, oändligt älskade Guds barn, och ingen skada någonsin kan komma till er.
Det ni upplever i form som människor, även om det ofta är smärtsamt och orsakar er mycket lidande, är overkligt! När ni vaknar upp, vilket ni alla med all säkerhet kommer att göra, kommer alla era tvivel att ha upplösts, och ni kommer att fyllas med en mycket härlig och bestående känsla av frid och glädje.
Påminn er själva om denna gudomliga sanning när ni gör er dagliga resa inåt, till era allra heligaste inre helgedomar, och öppna era hjärtan för att tillåta ljuset och kärleken som omger er i varje ögonblick att omfamna er när ni inbjuder det att trösta er, för att lindra era rädslor och tvivel. Dessa tvivel är nästan oändliga egoiska distraktioner, som så ofta angriper dig och avleder din uppmärksamhet från att bara vara.
Som jag påminde dig ovan, och som jag har påmint dig så ofta i tidigare meddelanden, ÄR du Guds evigt älskade barn och INGEN skada kan någonsin förändra din relation med Mor/Fader/Gud.
Du upplever en overklighet som människor i form, och den verkar helt verklig eftersom du under ett obetydligt och praktiskt taget oändligt litet ögonblick tänkte skilja dig från Kärleken, från din Källa, och som i det, omedelbart konstruerade ett overkligt tillstånd i själva syftet med separation.
Att göra det är omöjligt eftersom det inte finns någonstans du kan skilja dig till. Därför, under dessa uppenbara eoner av tid när universum har expanderat, vilket ledde till mänsklighetens uppträdande på planeten Jorden för inte så länge sedan, har tiden varit och förblir en helt overklig aspekt av den icke-existerande miljö som du konstruerade, och i vilken du valde att fördjupa dig och uppleva separation. Även modern fysik blir nu medveten om tidens overklighet, och detta är verkligen mycket förvirrande för de inblandade forskarna.
Så återvänd dagligen till verkligheten, den djupa inre vetskapen som du kan komma nå när du tar bort din uppmärksamhet från den nästan konstanta ström av tankar som dina egoiska sinnen presenterar dig för, och tillåt dig själv att gräva djupt i er själva till det gudomliga medvetandefältet. Enheten, från vilken du aldrig har lämnat, och välj att se genom eller bortom slöjan, manteln eller dimman som under ditt dagliga liv i form döljer verkligheten för dig.
Det är alltid här/där! Det är Allt, och du är oskiljaktig och evigt närvarande som Det och inom Det.
Glädje, Lycka och Kärlek är din sanna och oföränderliga natur, och din tillfälliga utflykt in i overkligheten, syns, när du blir medveten. När du väljer att gå djupt inom dig själv för att tillbringa lugna stunder, närma dig självet, börjar overkligheten blekna. Då accepterar du medvetandet att Du är En, En med Källan och för alltid i dess oupphörliga och mest magnifika Närvaro.
Med så mycket kärlek, Saul.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...