Saul via John Smallman, 31 december 2019

Saul via John Smallman, 31 december 2019

Förbered er inför glädjen som kommer.

31/12/2019 av John Smallman

Saul Audio Blog for New Yea’s Eve 2019/20

I dag, när ni förbereder er för att gå in i ett nytt jordår, vill jag påminna er om att det bara finns och bara kan finnas K Ä R L E K! Kärleken är Verklig, Modern/ Fadern/ Gud, den Källa från vilket Allt Som Är ständigt flödar hela tiden, omfamnar och återigen omfamnar sig själv, och skapar oändlig Glädje för Alla.

Separation är en illusion, och tid är en viktig aspekt av illusionen, eftersom det bara finns NU. Det finns inget förra året, i år eller nästa år, det är NU. Alla upplevelser inträffar NU, även minnen uppstår NU. Det är därför minnen kan vara så intensiva, för när ni har dem i åtanke, upplever ni dem NU! Smärtsamma minnen måste släppas och kasseras, eftersom de förstör nu-ögonblicket för er. Men de orsakar egentligen inte någon förstörelse, det är bara så att när ni tänker på dem så utgår ni från NUET! Nuet är alltid glädjefyllt, så glädjefyllda minnen kan intensifieras Nu, medan smärtsamma och sorgsna döljer Nuet för er, och ersätter det med drömmar eller mardrömmar, som helt saknar Glädje.

Glädjen är verklig och tillgänglig för er hela tiden, oavsett vad som än kan tänkas hända i nuet för er som människor. Glädjen ser skönheten i stunden och intensifierar den, och i varje ögonblick finns det alltid skönhet. Som människor upplever ni dualitet – bra/ dåligt, rätt/ fel, vackert/ fult – och ni väljer sedan den aspekt ni önskar rikta uppmärksamheten till. Det är därför jordiska händelser och situationer, skänker vissa glädje medan andra känner ledsamhet.

Ni kan till exempel hålla på ett fotbollslag; när de vinner en match blir ni glada, och supportrarna till det andra laget blir ledsna; och när ert lag förlorar blir ni ledsna medan de andra blir glada. Men att tillåta er att bli ledsna för att laget ni håller på inte vinner är ett val ni själva gör, ingen annan gör det åt er. Detta är ett enkelt exempel för att demonstrera att det är ett val ni gör, för om ni väljer att stödja ett annat team, så förändras er uppfattning om vad som gör er glada eller ledsna. Men när ni lever era liv, verkar de tillgängliga alternativen inte vara så tydliga och enkla som exemplet.

I Verkligheten är valen onödiga, eftersom Kärlek, Glädje och Kreativitet flödar smidigt och konstant i varje ögonblick, vilket ytterligare avslöjar det fantastiska underverk som Verkligheten är. Valet att uppleva separation från källan var ungefär som när en tonåring valt att göra något som var annorlunda mot något den hittills gjort, ett tonårsuttryck av självständighet. Det varade bara ett ögonblick, MEN, eftersom Gud hade gett Sig Själv till er när han skapade er, så hade ni samma oändliga kraft, samma gudomliga kraft att skapa något på egen hand, som verkade vara helt annorlunda än något från Källan.

MEN det finns inget avskilt från Källan, men så gick ni vilse i ett drömtillstånd, ett illusoriskt tillstånd som för er, som människor, verkar vara helt verkligt. Det är det inte! Men ni valde att tro att det var verkligt, och därför verkar det vara så för er, och så kommer det att fortsätta tills ni ändrar ert sätt att tänka!

Att vakna är att förändra ert kollektiva sinne, och eftersom ni upplever er själva som åtskilda från varandra, så måste ni var och en förändra era individuella sinnen. Förändring av sinnen sker just nu, och ni kan se bevis på det överallt, eftersom Kärleken ersätter konflikten och förvirringen i många människors sinnen, så att de sedan ändrar sina attityder och beteenden. Detta leder till en kollektiv förändring av perceptionen, vilket gör att fler och fler kärleksfulla tankar och aktiviteter kan manifestera sig, på de till synes mest osannolika platserna på planeten. Dessa tankar och aktiviteter är levande med hopp, levande med entusiasm, levande med spänning, eftersom det blir mycket tydligt för de inblandade att livet kan och kommer att bli glädjefyllt.

Det är väldigt få nu som är helt ovetande om att enorma förändringar sker över hela världen, och därför söker många information om vad det är som händer och varför. Och det de upptäcker är att mänskligheten vaknar upp, och de fortsätter att träffa nya bekanta som också vaknar upp. Detta är verkligen en mycket inspirerande och upplyftande tid, av att vara inkarnerad som människa på planeten Jorden.

Er uppgift, var och en av er som läser det här meddelandet, är att rikta er uppmärksamhet till de positiva och upplyftande händelser som sker över hela planeten, istället för att fokusera inskränkt och väldigt uppmärksamt, som många gör, på det kaos, den förvirring och konflikt, som också förekommer på planeten. Det senare har förekommit i eoner och befinner sig nu i sina sista stadier av upplösning, när Tsunamin av Kärlek sköljer mer intensivt över planeten, och därmed omfamnar hela mänskligheten..

Det verkar konstigt när så mycket bra och kärleksfullt, och så mycket som orsakar konflikt, förargelse och bitterhet, uppträder samtidigt. Detta är ögonblicket av förändring, och för att förändring ska komma till stånd så måste kaos och förvirring finnas där. I situationer med kaos och förvirring kommer förändring att ske, eftersom kaos och förvirring oundvikligen leder till förändring. Mestadels i det förflutna så tycktes det bara bli bättre – krig som upphörde och fred upprättades – innan cykeln startade igen med krig av större intensitet, vilket orsakade än större skador och lidande än tidigare.

Detta är inte vad som händer nu. Mänskligheten väcks till insikten att konflikter och de resulterande krigen, är både galet och totalt onödigt. Krig uppkommer från ett starkt egoistiskt behov av att få rätt. Krig utkämpas på grund av stolthet! Stoltheten hos auktoriteterna väljer konflikter, för att visa hur kraftfulla de är. Men konflikter leder alltid till ytterligare konflikter, när de besegrade återhämtat sig och återigen väljer att engagera sig, för att läka sin sårade stolthet.

Den typen av stolthet, som funnits under eoner, har äntligen erkänts för vad den är – en barnslig vägran att erkänna att de begått ett misstag, genom att helt enkelt förneka det och skylla den åsamkade skadan på någon annan. Med detta erkännande, med medvetenheten om det, uppstår möjligheten till förändring vilken kan omfamnas klokt och entusiastiskt av alla involverade.

Denna globala medvetenhet eller erkännande, är det direkta resultatet av att så många väljer att älska vad helst som uppstår, och det har nu blivit så omfattande att det stärker världens folk att kräva total förändring, från de som valdes för att tjäna dem, men som har missbrukat sina positioner för personlig vinning. Brytpunkten är passerad, tvivlen försvinner och mänskligheten vaknar.

Förbered er för glädjen som kommer genom att fortsätta hålla ert Ljus högt, och behandla absolut alla med kärlek och respekt. Att göra just det, är vad som verkställer de förändringar som ni alla hoppas på och ber om.

Med så mycket kärlek till er alla vid denna gryning av jordens år 2020, Saul.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...