Saul via John Smallman, 4 maj 2019

Saul via John Smallman, 4 maj 2019

Livet på Planeten Jorden håller på att komma i Balans

| Saul via John Smallman

 

Livet för alla på Planeten Jorden håller verkligen på att bli mycket mer balanserat.

 

Saul Audio Blog for Sunday May 5th

 

Som alla är mycket medvetna om, så sker det enorma förändringar över hela världen inom politiken, i affärsverksamheter och i de religiösa och sociala välgörenhetsorganisationerna, eftersom deras affärer som varit mycket hemliga, nu allmänt uppenbaras genom otaliga visselblåsare för att alla ska få veta. Men eftersom detta pågått under så lång tid, så får det till följd att många människor knappt kan tro att det är sant. Människor som fått förtroendeuppdrag och placerats i dessa positioner, på grund av deras uppenbara ärlighet och rättrådighet, men som blivit förförda av maktkänslan som deras positioner gett dem, och sedan vilselett sina uppdragsgivare, blir nu slutligen tvungna att svara på viktiga frågor om processer som de hade till uppgift att övervaka, och som inte har gått framåt på det ärliga och rättrådiga sätt, de hade till uppgift att driva dem på.

Det är nu helt uppenbart att det är absolut nödvändigt att ersätta dessa korrupta och självuppfyllande organisationer, tillsammans med de som drivit dem, för de har drivit dem för att tillgodose sina egna agendor av självuppfyllande, och istället då ersätta dem med de som agerar med ärlighet och rättrådighet, som gynnar hela mänskligheten. Stora multinationella organisationer, arbetar helt klart inte för mänsklighetens eller Planeten Jordens bästa, och eftersom de nu börjar kollapsa eller falla ihop, på grund av sina moraliska och faktiskt också ekonomiska konkurser, och redan nu finns det många mindre organisationer som drivs kompetent och ärligt, vilka är bra på att tillhandahålla nödvändiga tjänster, tjänster som dessa megakoncerner så länge haft monopol på, och de är långt mer effektiva och ekonomiska.

Allas liv på Planeten Jorden håller på att komma i mer balans, eftersom nya tankar som tillgodoser alla människors behov, träder i kraft genom nya ledare över hela världen, ledare som kommer att agera mycket ärligare och med mer rättrådighet, än ni någonsin tidigare sett på er vackra planet. Många av dem är ännu inte medvetna om de nya roller de kommer att ha, men allt eftersom de vägleds i sitt framåtskridande, så kommer de att förenas med andra likasinnade individer, som förberett sig länge för dessa nya och mycket viktiga roller, ofta utan att ha vetat om det.

Sätten på vilka människor relaterar till varandra, antingen människa mot människa, eller nation mot nation, håller på gå in i en period av massiv omvandling, för att förverkligandet äntligen har påbörjats med försök att lösa problemen, och de problem som mänskligheten upplever genom bitter konkurrens, och de påföljande konflikterna som denna väg leder till fungerar inte, utan är i själva verket ganska vansinnig.

Var vid gott mod, därför att ni vaknar alla till insikten om att ni är ett, oavsett ras, etnicitet, nationalitet, hudfärg, politisk eller religiös övertygelse. Och ni är därför också Ett med er levande planet, vars vitalitet och mående direkt påverkar er. Onödigt argumenterande måste upphöra, om huruvida klimatförändringen är sann eller falsk. Er vackra planet har alltid befunnit sig i ett pågående läge av evolution, och klimatförändringar har alltid funnits. Men mänskligheten har först under de senaste decennierna blivit medveten om det, eftersom många forskare, med bästa avsikter, har gett oss vetenskapliga fakta och bevis, om att det som har observerats och registrerats under de senaste tvåhundra åren eller så, tyder mycket klart på att mänskliga aktiviteter nästan ensamt är ansvariga för den enorma klimatförändringen, som uppenbarligen sker just nu.

Utan tvekan så har mycket stora skador i planetens ekosystem åstadkommits, genom oklokt och dumt industriellt arbete, under de senaste två eller trehundra åren. Aktiviteter som ökat stort sedan slutet av andra Världskriget, då behovet av energi eskalerade exponentiellt. Men ni har nu kunskapen och den vetenskaplig kompetensen, att kunna tillhandahålla all den energi som krävs för era moderna sätt att leva, utan att ytterligare plundra tillgångarna på Planeten Jorden.

De stora industrikonglomeraten, med sina okänsliga och egoistiska agendor, för de som kontrollerar och driver dem, och som helt galet tror att de måste ha kontroll över de förnödenheter som människor behöver i sina dagliga liv, har under de senaste hundra åren gjort sitt yttersta för att undertrycka ny teknik, som kan och kommer att ge en Fri och Ren Energi, obegränsat till alla.

Tekniken FINNS tillgänglig NU, för att kunna ge energi till allt som mänskligheten någonsin behöver, och de som har kunskap och kompetens för att börja reparera den fruktansvärda industriella skada, som ofta helt ovetande förekommit på planeten, finns också. Tekniken finns också för att rensa bort och återvinna allt avfall som förorenar jorden, luften och vattnet, vilket människor och djur behöver för sin överlevnad.

Medvetenheten ökar om att ni inte kan fortsätta leva på jorden, som ni har gjort under de senaste två eller trehundra åren, med en liten minoritet som lever i extrem lyx (eller kanske bättre att säga, extrem galenskap!), medan resten är effektivt förslavade för att förse den minoriteten. Planeten Jorden är en planet med överflöd! Det finns absolut ingen orsak till att miljarder ska behöva leva i fattigdom, medan den så kallade eliten samvetslöst njuter av en totalt ojämförbar levnadsstandard.

Det här håller, under tiden vi pratar, på att förändras! Eftersom det nu äntligen finns tillräckligt många adekvat utbildade människor inkarnerade på jorden, vilka har utvecklats tillräckligt mycket andligt och är tillräckligt passionerat motiverade, för att genomföra de förändringar som krävs för att alla, utan undantag, ska få möjlighet att leva ett liv där allt de behöver finns, för att kunna leva i ett behagligt lättillgängligt överflöd, utan att någon annan berövas.

Tiderna av outsägligt lidande och samvetslös fattigdom, kommer slutligen att upphöra, eftersom ett uppvaknande mänskligt samhälle helt och hållet kommer att förstå budskapet som de heliga och mystikerna har förkunnat under tusentals år, nämligen det att det inte finns någon separation! Att allt är ett, har alltid varit och att det som varenda människa tror säger eller gör, påverkar inte bara hela mänskligheten, utan hela Guds gudomliga skapelse. Det finns ett ökande erkännande om att Kärlek är den oföränderliga naturen, i den kraftfulla avsikten med att: “Vad som än uppstår, så kommer jag att reagera kärleksfullt och bara kärleksfullt, för Kärlek är min eviga natur.” Var de ni är och jubla över resultaten.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Källa: John Smallman

 

Översättning: Maggan

You may also like...