Saul

Saul, 19 augusti 2014

Via John Smallman

Den gamla ordningen håller på att falla ihop, kollapsa, vittre sönder.

 

Mänsklighetens uppvaknande är ett gudomligt löfte som är nära förestående. Ingenting kan hindra det eftersom det inte bara är Guds Vilja, som alltid uppnås, utan den är nu också mänsklighetens kollektiva vilja, och på grund av att ni gavs en fri vilja kommer den alltid att hedras. Tills helt nyligen hade de individuella viljorna, tudelade och förvirrade som de var, gjort mänsklighetens kollektiva vilja mycket svår att urskilja.

 

Den var kollektivt instabil, föränderlig, förvirrad, motsägelsefull och kaotisk, men nu håller den på att målmedvetet söka världsfred genom individ efter individ. Om ni lyssnar för mycket på medias dystra och mörka nyheter, kan ni mycket väl tro att ingenting har förändrats och att mänsklighetens ändlösa dans med konflikter och svek fortsätter med oförminskad styrka.

 

Under de senaste årtiondena med en enorm ökning av utbildningsmöjligheter för stora delar av mänskligheten, har många vetenskapliga studier och mycket forskning fokuserats på meditation och vilken effekt det har på dem som utövar den. Denna forskning visar att det är enormt fördelaktigt för dem som praktiserar den, och att när ett stort antal människor mediterar i grupp blir effekten kännbar i hela världen, och rädsla och ångest minskar radikalt.

 

Följaktligen har de som är andligt begåvade och guidade bland er spridit ut hur fördelaktigt det är, och även lärt ut olika metoder som hjälper människor att få tillgång till sitt inre, där frid alltid råder. Det är därför alla dessa, från de andliga världarna, som talar till er genom de mänskliga kanalerna, fortsätter att betona vikten av daglig meditation. Det har varit en enorm ökning de senaste tio eller femton åren i antalet människor över hela världen, som dagligen ägnar sig åt meditation.

 

Effekterna av att vända sig inåt mot själen (meditation leder alltid till själen, även om utövaren inte är medveten om det, och den frid som finns där är andlig) syns tydligt i den världsomspännande tillväxten av rörelser för fredlig förändring. Medvetenheten har ökat om att livet, så som det har levts i eoner påJorden med konflikt efter konflikt, och med intensivt egocentrerade agendor som har fastställts av dem som planerar och begår dem, måste upphöra eller så kommer ni att förgöra er själva och orsaka fasansfulla skador på planeten.

 

Så vi fortsätter att påminna er om att meditera. Er meditation, som vi tidigare har talat om för er, har en enorm effekt på det mänskliga kollektivet och orsakar en förändring i medvetandet som leder till ännu mer meditation. Det stora flertalet som mediterar regelbundet åstadkommer de förändringar som ni har hoppats påoch bett om under en mycket lång tid nu. Tillåt er själva att tro påde goda nyheter som er intuition för fram till er, när ni uppmanar ert egoistiska sinne att ta en paus från att överösa er med störande distraktioner.

 

När ni tar kontakt med er intuition, ert Högre Jag, er favorit bland uppstigna Mästare, Ärkeänglarna, den Heliga Modern eller den Heliga Anden om vad ni ”hör”, ”känner”eller ”ser”, får ni alltid visdom av högsta kvalité, visdom som ni kan lita på. I de andliga världarna är alla medvetna om och engagerade i Enighet i en samverkande och utströmmande Kärlek för att läka er alla, men kan ändå svara er personligen som den ni väljer att vända er till eller kalla på. Råden ni får är alltid kloka och kärleksfulla, aldrig dömande eller anklagande och det är så ni kan vara säkra på att det är en sanningsenlig vägledning som kommer att hjälpa er i samma ögonblick ni frågar.

 

Fortsätt att fråga, för ni behöver vår hjälp, och genom att be om den öppnar ni er själva för att ta emot den. Vi är alla Ett och vad ni gör som Ett eller som en Enighet genom att be om och acceptera hjälp från oss, är att följa er valda andliga väg och det förändrar världen. Det är alltid, i varje ögonblick, många av er som kallar påoss och de ropen är alla förenade i en mycket mäktig begäran om hjälp, som vi ständigt och kärleksfullt besvarar.

 

När ni tillåter er själva att bli överväldigade av illusionens rädslor och bekymmer driver ni ur kurs, och dåförsvagas ert andliga energifält och ni blir mycket mindre effektiva i det arbete ni inkarnerade för att göra, eftersom ni faktiskt backar tillbaka in i den illusoriska separationen.

 

Det här är ingen kritik, det är bara en observation, och vi förstår till fullo hur svårt det är för er att behålla fokus i en värld där konflikt, konkurrens och oärliga handlingsplaner verkar tillhöra det normala, tillsammans med nödvändiga beteendemetoder för att överleva. Ni blir nerdragna, ert andliga energifält försvagas och det framstår för er som att ni är ensamma och övergivna i en mycket osäker och hotfull omgivning. Och när ni ber oss om hjälp kan det verka som att ni inte har blivit bönhörda eller att vi inte har besvarat era rop.

 

Illusionens energifält, den gråvardagen som ni måste leva i, är väldigt högljudd! Följaktligen, såvida ni inte går till er inre, tysta, lugna, heliga helgedom, är det mycket svårt för er att höra oss, förnimma oss eller intuitivt uppfatta vår närvaro och vår vägledning. I själva verket kan det mycket väl visa sig att oväsendet i världens energifält, som nyligen har blivit ännu högre och mer enträget, gör det svårare för er att nåden där fridfulla och lugna inre platsen.

 

Den gamla ordningen håller på att falla ihop, kollapsa och vittra sönder, och i dess slutskede kommer den att desperat klamra sig fast vid de sista resterna av makt och inflytande, såden kommer att framståsom ljudligare, bullrigare och mer överväldigande i sina angrepp på era sinnen. Påminn er ständigt om att den är i sitt slutskede, att dess grepp om makten håller på att glida den ur händerna och att oljudet som den gör är ljudet av gnisslande och splittrade kugghjul som är trasiga och lägger av när mänsklighetens rädslor och oro, som var dess smörjmedel, försvinner.

 

Kärleken är lugnande för mänsklighetens hjärtan över hela världen när den obevekligt men försiktigt flödar in i alla vinklar och vrår, in i varje mörkt hörn och varje mörk plats. Dess övertalningsförmåga är bevisat oemotståndlig. Kärlekens oändliga villighet att hålla allt, utan undantag eller villkor, i sin mjuka och ömma famn i en uppfriskande och lugnande kram som bekräftar ovillkorlig acceptans, även från dem som känner sig minst värda att träda in i dess närvaro, kommer att föra er Hem till Verkligheten.

Med så mycket kärlek, Saul

 

Översättare Ulla Krogh –www.st-germain.se

Du gillar kanske också...