Saul via John Smallman, 4:e februari 2017

Saul via John Smallman, 4:e februari 2017

 

Saul Audio Blog for Saturday February 4th

Naturligtvis, är livet på jorden för närvarande långt ifrån normalt.

2017/02/04 av John Smallman

Mänskligheten förbereder sig för en massivt inspirerande och upplyftande händelse, ett allmänt andligt uppvaknande som är tillgängligt för alla, erbjuds till alla, men tvingas inte på någon! Ni har fri vilja, vilket är en väsentlig del av er gudomliga natur, den absoluta friheten att acceptera eller förkasta Kärleken, som omger er under varje ögonblick av er eviga existens.

Kärleken erbjuds fritt och skänks till er av Gud, vår gudomliga Källa, Centret som all medvetenhet flödar ifrån, ständigt och utan avbrott. Där finns Livskraften, fältet där all upplevelse uppstår. Det är evigt, utan början eller slut, och det är oförstörbart! Det finns ingenting utöver det, eftersom allt ingår i det, säkerhet, trygghet, frid, medan det underbart och harmoniskt samverkar med sig själv i varje ögonblick.

Men ändå, Kärleken är oändligt mild, konstant, frivillig och accepterar varje enskilt fält av medvetande, varje medveten levande varelse skapad av Gud i sin oändliga kärlek och visdom, är det helt fritt att acceptera eller förkasta den. Spelen av separation som ni har spelat under eoner, berodde helt på friheten. Utan den fullständiga friheten, skulle det inte ha funnits någon erfarenhet av separationen.

Separation är omöjlig, men ni är helt fria att konstruera ett sådant imaginärt tillstånd, och spela imaginära spel i det, spelen som verkar vara djupt äkta för er. Det är det ni har gjort sedan tidens begynnelse – tiden som är en väsentlig del av den illusoriska miljön ni byggt upp, för att spela era till synes oändliga spel av separation.

Därför är era uppvaknanden både individuella och kollektiva. Det låter utan tvekan paradoxalt, och inom illusionen där ni först kommer att uppleva det, är det så. Större delen av mänskligheten har ropat på uppvaknandet, på Himlen, under en mycket lång tid, och nu har det kollektiva beslutat att väckning ska utföras. Men som nämnts ovan, ni har en fri vilja. Därför beror ert uppvaknande på era individuella ställningstaganden. Som människor har ni alla blivit sårade och skadade under eoner, och detta har resulterat i genomsyrade, och ofta djupt begravda känslor av bitterhet, harm, ilska och rädsla. Ert naturliga tillstånd, så som ni blev skapade, är ren Kärlek, och att väckas är att återgå till fullt medvetande, om detta tillstånd.

De känslotillstånd hos er som inte är i fullständig harmoni, och i linje med Kärleken, är omöjliga. Men många av er, som på grund av de upplevelser av smärta, lidande och svek i illusionen som människor, är ännu inte helt villiga att släppa resterna av dessa känslor. Därför kommer enskilda uppvaknanden att ske, när var och en är i sitt eget perfekta nu-ögonblick, och slutligen väljer att frigöra och kassera ”saker” som håller tillbaka ert uppvaknande.

Många av er är mycket medvetna om de enorma utrensningar som människorna drabbas av, när 2017 utvecklas. Det uppstår mycket sjukdom och känslomässigt kaos runt omkring, eftersom fler och fler av er väljer att ta itu med, och släppa djupt begravda ”saker” som ni har burit inom er, från en livstid till en annan. Detta är en tid av enorm förändring, och alla som är inkarnerade på Jorden just nu, börjar känna att intensiva obehag drabbar dem, vilket kommer av att bära dessa emotionella rester. Problemet för många är, att de är omedvetna om orsakerna till detta intensiva obehag.

De av er som är medvetna, känner att ni är inkarnerade för att hjälpa många andra, att ta itu med dessa hemska och oroande ”saker”, ”saker” som till synes uppstår från ingenstans och orsakar intensiv känslomässig smärta och rädsla. Många undrar om de kanske håller på att bli galna. Det gör de inte! Men det som uppstår för med sig en känsla av en icke-specifik ångest, en oro som inte verkar ha någon orsak, eftersom deras liv annars, verkar vara i stort sett helt normala.

Men naturligtvis, är livet på Jorden för närvarande långt ifrån normalt. Tecken på kaos och förvirring ökar överallt, eftersom de begravda ”sakerna” kräver uppmärksamhet från alla på Jorden. Och alla har styrka och tålamod att ta itu med det, det är bara en fråga om att släppa den starka och kontraproduktiva oviljan, av att ta itu med det.

Så vi är tillbaka till det grundläggande behovet, som alla ni behöver använda dagligen, den inre heliga fristaden, där ljuset från Guds kärlek för er brinner oavbrutet, och öppna era hjärtan för att acceptera och känna att kärleken omfamnar och lugnar er.

Ni är alla, utan några som helst undantag, Guds innerligt älskade barn. Hans Vilja för er är evig och Glädjefylld, och Han har gett er allt ni behöver för att vakna upp ur drömmarna och mardrömmarna i illusionen, till det härliga och gnistrande Ljuset av Hans oändliga dag.

Nu är det sedan lång tid planerade ögonblicket för uppvaknandet, så gå inom er, öppna era hjärtan helt, och låt Guds kärlek som är er sanna natur, väcka er till Gudsnärvaron, till Verkligheten, i ert eviga himmelska Hem. Och när ni vaknar, som ni alla säkerligen kommer att göra, GLÄD ER!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

Du gillar kanske också...