Saul via John Smallman, 10 maj 2020

Saul via John Smallman

10 maj 2020

Ni måste ta hand om er själva minst lika mycket som ni tar hand om små barn.

Då den globala pandemins nedstängning fortsätter, var medvetna om att det också sker förändringar av stor vikt för mänskligheten som inte rapporteras i massmedia. Det som sker är alltihop en del av mänsklighetens kollektiva val att vakna upp, ett val som gjorts av enorma mängder av er, mestadels under nivån av medveten medvetenhet, och som permanent kommer att förändra det sätt på vilket ni lever era mänskliga liv, då ni alla kommer till ett vetande om vilka ni verkligen är – gudomliga varelser som tillfälligt är i mänsklig form för att uppleva separation från Källan som synbart verkligt – och för att lära sig några viktiga och inspirerande lektioner i processen, innan ni vaknar upp från det illusoriska tillståndet.

Det finns bara Kärlek, Gud, Källan, i vilket hela skapelsen har sin eviga existens i varje ögonblick och utan uppehåll. Emellertid valde ett stort antal kännande varelser att byta ut den perfekta miljön eller det perfekta tillståndet mot ett som var overkligt, alltså inte permanent – men hela tiden ökande i entropi – genom att anlända dit i olika former och skepnader vilka föreföll helt verkliga. För att kunna göra det var de tvungna att uppfinna och konstruera ett spel, en overklig miljö att göra det i, och eftersom Gud gav er all den kraft/energi som Hon har, utan att på något sätt förminska sig Själv, så kunde ni göra det. Så snart ni gick in i det overkliga tillståndet blev era minnen dolda för er – ett av spelets regler.

Separation från Kärlek, från Källan, från Gud, är totalt omöjligt därför att, om det skulle hända, skulle den som blev separerad bli icke-existerande och den möjligheten är ytterst omöjlig därför att ni är eviga varelser, som lever i ett tillstånd av konstant glädje, precis som ni blev skapade. Och anledningen till det är att Kärlek, Källan, Gud, önskar bara perfekt, oändlig och evig glädje till allt som skapas. Den gudomliga Viljan är den enda viljan och är ständigt i ett tillstånd av att bli, utan förändring eller uppehåll.

Inget som Källan skapar kan någonsin upphöra att existera, för Källan skapar i ändlös glädje, vilket är det enda syftet med att existera. Den illusoriska världen av form, som förefaller ytterst verklig medan den upplevs, kommer att vara borta när valet att uppleva den är helt och hållet frisläppt. Dess existens har bara varit tillfällig, även om den verkar ha funnits under eoner. Men alla kännande livsformer har fri vilja, och så länge som bara en väljer att vara kvar i den för att fortsätta upplevelsen, så kommer den att förefalla att existera.

Eftersom ni skapades till evig glädje, alltid i den gudomliga Närvaron, finns det ingenting att vara rädd för, NÅGONSIN! Rädsla är en aspekt av att vara i form, bara för att påminna och uppmuntra er att ta hand om er fysiska form, som lätt skadas om den inte blir lämpligt och kärleksfullt omhändertagen. Ofta tar människor god hand om andra som är sjuka eller skadade, medan de försummar sina egna kroppar. För att kunna ta hand om andra måste ni själva vara i god hälsa – fysiskt, mentalt och känslomässigt – men det är vanligt bland vårdgivare att tömma all sin energi på att ta hand om andra, bara för att själva bli utbrända med ett försvagat immunsystem.

Ni måste ta hand om er själva minst lika mycket som ni tar hand om små barn eller äldre och handikappade. När ni gör det blir er förmåga att ta hand om andra mycket bättre. Det verkar förstås alltid vara brist på vårdgivare, de flesta är utarbetade, vilket gör det ännu viktigare att ta hand om sig själv först. Det är inte själviskt eller egoistiskt beteende, det är praktiskt sunt förnuft, men många känner att de inte har råd att ta sig tid för egenvård. Detta är en attityd som snarast måste förändras. När den förändras, och det gör den eftersom den är en del av er uppvaknandeprocess, kommer andelen människor som lider av ohälsa, sjukdom eller fysiska skador att minska dramatiskt.

I sanning, genom att ta hand om er själva ordentligt, förbättrar ni hälsan hos alla dem ni på något sätt interagerar med. Och då ni alla för närvarande har inkarnerat för att heala er själva och andra, eftersom det är en viktig del av uppvaknandeprocessen, så kommer alla era hälsofrågor – fysiska, känslomässiga, psykologiska och andliga – upp i er medvetna medvetenhet för att erkännas, healas och släppas. Håll inte fast vid dem som om de vore en viktig aspekt av den ni är – min dåliga hälsa – bara bekräfta dem, tacka dem för att de fick er att uppmärksamma ”saker” som ni måste släppa, och sedan, med kärleksfull vänlighet, bjud dem att lämna er eftersom de så vackert har tjänat sitt syfte. Med en sådan kärleksfull inbjudan från ert hjärt-center kommer de att upplösas, och, då de faktiskt var overkliga, kommer ni sedan att mycket sannolikt känna er mer i frid med er själva än någonsin tidigare.

Som så många visa helgon, mystiker och de i de andliga sfärerna, som sänt er massor av meddelanden genom en myriad kanaler över åren, ofta har sagt er, så är den gudomliga viljan för alla kännande varelser, om de så upplever sig fysiska eller icke-fysiska, att de ska leva i glädje. Emellertid, i spelet som ni är engagerade i, där ni valt att inkarnera som människor, erbjuds ni en myriad former av lidande och era nyhetskanaler ger er hela tiden ”dramatiska nyheter” om andra människors smärta och lidande, vilket ökar på er känsla av rädsla och brist på trygghet. Detta är overkligt och onödigt därför att ni, genom att dagligen ha för avsikt att bara vara kärleksfulla oavsett vad som händer, och förnya den avsikten genom dagen, så kan och kommer ni att etablera er på en plats av frid och glädje som mycket vackert kommer att förändra er uppfattning om ert liv i mänsklig form. När ni gör detta kommer andra dras till er genom det intensiva ljus och den kärlek som bemyndigar ert energifält och som är utsträckt till alla som ni interagerar med, till och med i de kortaste ögonblick.

Detta är orsaken till att ni inkarnerade just nu i mänsklighetens andliga utveckling, i denna stund i mänsklighetens uppvaknandeprocess. Ni blev gudomligt vägledda att inkarnera i den här tiden för att hjälpa till i processen genom att räcka ut kärlek till alla i form, och den väg som var och en av er går som människa i form är helt perfekt för denna gudomliga uppgift. Era kärleksfulla avsikter påverkar hela mänskligheten, därför att alla dessa till synes individuella energifält, i vilka ni alla är inneslutna i som människor, är Ett med Källan, precis som var och en av er är. Och den gudomliga Viljan för er alla är att ni ska vakna upp till den Verklighet ni aldrig varit separerade från, ens för ett ögonblick, den gudomliga Verkligheten av evig glädje som slöjorna, vilka är stora aspekter av illusionen, mycket avsiktligt, eftersom de är spelets regler, dolt för er i så lång tid.

Ni är alla medvetna om de enorma förändringar som sker precis nu på Planeten Jorden, därför att den auktoritära nedstängningen, som makthavarna över hela världen pålagt den globala befolkningen, ger er en mycket behövlig time-out där ni åter kommer till att känna er själva som de ni verkligen är – gudomliga varelser, Moder/Fader Guds evigt älskade barn. Och detta vetande är en enorm förändring. Detta vetande finns alltid inom er och nu stiger det upp i er medvetna medvetenhet, så att ni kan bekräfta och glädjas i den totalt ovillkorliga kärleksfulla acceptans i vilken ni är omfamnade av Gud i varje evigt ögonblick av nu.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...