Saul via John Smallman 5 november, 2016

56

Saul

via John Smallman

5 november, 2016

Ni är fria varelser och ytterst obegränsade, precis som Gud planerade

Mänsklighetens uppvaknande framskrider snabbt. Fortsätt att upprätthålla och förnya er avsikt för att det ska inträffa, för det är ni, mänskligheten, som vaknar upp! Gud har inte ställt någon väckarklocka för att rycka er upp ur era drömmar, för det skulle kunna störa era val enligt den fria viljan. Men jag kan försäkra er om att Han kommer att finnas där, i verkligheten kommer samtliga i de andliga rikena att finnas där, för att hälsa er och ära er med ett oerhört överflöd av Kärlek, när vi påbörjar de festligheter som är planerade att starta omedelbart när ni vaknar upp.

Den uppspelta entusiasm och förväntan som vi för närvarande får uppleva är gränslös; vi kan tydligt föreställa oss er överraskade förvåning och förbluffade glädje när ni vaknar upp. Det kommer inte att bli samma slags uppvaknande med yrvaket ögongnuggande, som många av er som människor har blivit vana vid, i stället kommer ni att vakna upp till Er själv, den som är den verkliga Du, och finna att ni är fullkomligt livslevande och fyllda med och omgivna av det gränslösa Kärleksfält som är Ni och Gud.

Ni kan inte på något sätt föreställa er eller förstå den intensiva glädje som väntar på att helt och hållet få fylla er när ni kommer Hem till den imponerade Närvaron som är Gud. Som ni så ofta har fått höra: ”Det finns Bara En!” Ni, alla och envar, varje enskilt element av medvetande, är förenade i Enhet med Källan, Gud, den högsta och oändligt visa Intelligens, i vilken allt kännande liv bor, för evigt och i fullständig glädje, fullständigt medvetna och fullständigt vakna.

Gud är! Varje kännande livskraft, energifält, medvetande, medveten entitet är … inom detta skapande fält som är Gud. Det finns endast denna Enda. Er känsla eller upplevelse av separation är overklig, ett inbillat tillstånd som låter er uppleva ett tillstånd av varande som aldrig skulle kunna förekomma. Den livskraft, det energifält, det inkännande inom vilket medvetandet uttrycker sig självt är Källan. Det finns inget annanstans, men, inom den drömvärld i vilken mänskligheten verkar leva, förefaller det som om ni kan observera vidsträckta universa där utanför! Allting finns inombords! Det finns inget ”där Utanför”.

Medvetandet, livet, existensen, såsom människorna upplever dessa, är i sanning ett inre tillstånd som projiceras utåt för att underlätta för att en form ska kunna kännas, förnimmas och upplevas. Illusionen är blott en kollektiv projicering som ni har valt att tro på och för att göra den realistisk, bildades former – bergskedjor, öknar, oceaner, planeter, stjärnor, galaxer, osv – för att ge den substans, för att ge den en fysisk realitet, ett ”Där Utanför”, som var övertygande. Och det förblir extremt övertygande medan ni fortsätter att tro på att det är verkligt.

Att vakna upp är att inse att ni har sovit, skenbart i eoner, och att inse att ni aldrig lämnade er Källa. Följaktligen kommer denna insikt att fylla er med glädje, för Verkligheten, till vilken ni vaknar upp, är evig glädje, obruten glädje, en underbar evig upplevelse av synnerligen sorglös glädje, vars like ni aldrig ens har kunnat drömma om. Er förmåga att förstå tankar eller koncept, att föreställa er världar av godartad storhet, i vilka ni är fullständigt fria att få uppleva er obegränsade skapande potential som bara ger er ytterligare glädje, är oföreställbar när ni innehar fysiska kroppar med alla begränsningar, i vilka de förefaller fängsla er, på grund av ert kollektiva beslut.

Ni är fria varelser, synnerligen obegränsade, precis som Gud planerade och precis så som han skapade er. Men bara för ”skojs skull”, konstruerade ni en overklig omgivning av skenbart ofantliga proportioner i vilken ni ville spela separationens spel. Sedan, nästan omedelbart, på grund av att ni använde era oerhörda gudomliga krafter till att konstruera den, så upptäckte ni att ni hade kommit vilse och var ensamma inom den. Ni, som nu är små, obetydliga och sköra varelser, upptäckte att ni befann er i mänsklig form, en form gjord av ett kött som var svagt och oväsentligt. Denna form behövde en konstant tillförsel av ren luft, rent vatten och näringsrik föda, så väl som något slags beklädnad för att skydda er från klimatets ytterligheter och tak över huvudet för att skydda er från de bistra elementen i denna omgivning.

Omgivningen, den illusoriska omgivningen i vilken ni som människor upplever livet, är fientlig, inte bara för människorna, utan för samtliga fysiska livsformer, för det är hur ni planerade att den skulle vara. Ni önskade bevisa att ni inte hade något behov av Gud, er Källa. Han gav er precis allt som Han hade skapat, för att ni för evigt skulle bli lyckliga och glädjefyllda. Men eftersom ni hade en fri vilja, ville ni använda den för att bevisa att ni var självständiga, att ni inte hade något behov av Gud och för den omgivning som är Gud. Ni var medvetna om att en separation från det, ert naturliga och gudomliga tillstånd, var omöjligt. Men ni var även medvetna om att med de ofantliga krafter som Han hade gett er i skapelsens ögonblick, så kunde ni konstruera en overklig men skenbart mycket verklig omgivning, i vilken ni kunde spela separationens spel. Och det är vad ni gjorde.

Dess uppenbara verklighet var förbluffande, och i er entusiasm att träda in i den och börja ta del i dessa spel, valde ni att glömma och/eller ni drog en slöja över er vetskap om er oskiljaktiga Enhet med Gud, och snabbt upptäckte ni att ni uppenbarligen var ensamma, övergivna och i stor fara i en mycket fientlig omgivning.

Under tidlösa eoner har många visa och heliga besökt er och försökt uppmuntra er till att vakna upp, lämna era spel bakom er och komma Hem, alltså vakna upp till Verkligheten. De kunde se er smärta och ert lidande och de ville hjälpa er att vakna, men ni var ännu inte redo att låta illusionen lösas upp, när allt kommer omkring var ni stolta över det som ni hade byggt upp och ni trodde att ni skulle få herravälde över det.

Nu har det blivit uppenbart att de begränsningar som ni pådyvlade er själva, både fysiska och intellektuella, aldrig skulle komma att bli tillräckligt kraftfulla för att kunna dominera och kontrollera den omgivning som ni hade konstruerat. Ni hade konstruerat den med era gudomliga krafter innan ni steg in i den. Inom de gränser ni hade valt för er själva säkerställde att ni att ni ensamma aldrig i sanning skulle kunna dominera den. Ni kanske skulle kunna lyckas med att förstöra den del i vilken ni hade valt att spela era spel, men vad skulle ni sedan ta er till? Besöka en annan del och göra samma sak?

Därför beslöt ni er kollektivt för att vakna upp och låta den lösas upp i detsamma intet, från vilket ni hade tagit materialet att bygga upp den. Det är det som för tillfället håller på att ske, när era industriella konglomerat accelererar sina destruktiva aktiviteter överallt på planeten och era mänskliga organisationer engagerar sig i allt bittrare konflikter av intensivt egoistiska slag. De sociala, politiska, affärsmässiga och religiösa system som ni under eoner byggde upp och utvecklade, är inte längre praktiska, de är fyllda med motsättande åsikter, vilkas förespråkare och stödjare vägrar att lyssna på varandra, utan i stället ropar de ner varandra med hjälp av explosioner av meningslös retorik. Det är sannerligen dags för er att vakna upp.

Så, som vi fortsätter att påminna er om; ni – som läser eller lyssnar till detta eller annat kanaliserat material – valde att vara förkroppsligade som människor i detta ögonblick, för att hjälpa till i uppvaknandeprocessen. Det mest effektiva sätt på vilket ni kan vara behjälpliga i denna process, är att dagligen gå inombords, till era heliga inre helgedomar, där Lågan av Guds Kärlek, och därför er Kärlek, ständigt brinner, samt att ni har för avsikt att vara Kärlek i handling, att i varje ögonblick vara Kärlek i handling, i varje samverkan med andra. Ni är Kärlek, allt som krävs av er är att ni är er själva, fria från egots alla masker och förklädnader och att ni tillåter den Gudomliga Kärlekens Ljus, som är er sanna natur, att lysa fram ut i världen och intensifiera och accelerera mänsklighetens uppvaknandeprocess. Ert uppvaknande är nära förestående!

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, November 5th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...