Saul 28 januari 2015

Saul

28 januari 2015

John Smallman

Kraften i era kärleksfulla avsikter är ofantlig

Mänskligheten är på väg mot ögonblicket för sitt uppvaknande! Då ni följer de ledande nyhetsrapporterna om konflikter, krig, brott och korruption över hela världen ser det inte ut som om det påståendet var aktuellt, men jag kan försäkra er om att det är så. Ja, det händer mycket som är av kärlekslös natur och som idag förorsakar lidande i världen, men det är till största delen resultatet av en ofantlig process av rensning och frigörande av de gamla energierna av rädsla, vilka har upprätthållit och understött illusionen och dem som skulle trycka ner och kontrollera er via den.

De kärlekslösa energierna, främst de av rädsla, som har varit övervägande på Jorden i eoner av tidsrymder, håller på att lösas upp då fler och fler av er vänder er till kärleken i era förhållanden och tar till er avsikten att vara kärleksfulla i varje situation. Kraften i era kärleksfulla avsikter är ofantlig och de som tänkte upprätthålla de gamla sätten genom rädsla och tvång försöker nu desperat att höja nivån av rädsla överallt i världen för de behöver enträget dessa energier då de försöker att förstärka stöttepelarna i sin maktstruktur för att hindra den från att rasera. Detta kan de ej göra. Tsunamin av Kärlek går ej att stoppa för den är helt oemotståndlig och den sveper iväg energierna av rädsla som har hållit er under de mörkas välde.

Ni känner mycket väl till de massiva avslöjandena av lögner, bedrägerier och korruption som regeringar och internationella bolag har varit inblandade i, då undersökande journalister och whistleblowers ihärdigt och modigt publicerar stora mängder bevis på sådant som har hållits dolt, för att tillåta att de som befinner sig i världens höga maktpositioner skall kunna utföra sina destruktiva program. Att öka er rädsla har varit ett av sätten de använde för att berättiga det egna oförsvarliga hemlighetsmakeriet, de hävdade att det var i ert eget intresse att låta dem utföra saker i hemlighet för att hålla er i säkerhet. Det har nu blivit vida känt hur illa de bedragit er och svikit ert förtroende för dem under alla tidsrymder.

Några av våra politiker som i sina valkampanjer under de senaste tiotals åren lovat genomsynlighet och transparens, har totalt misslyckats att hålla sina löften. Några har förvisso goda avsikter, men makten och påverkan av det politiska maskineriet som löpte amok lade obestigliga hinder i deras väg på den fronten, så de vände sin uppmärksamhet åt annat håll. De alltmer tilltagande grova försöken av massmedia, under statlig och även under bolagens kontroll, att ingjuta en världsomspännande rädsla för terrorism, håller totalt på att misslyckas. Mänskligheten kommer aldrig mer att ge vika för rädsla.

Kärleken är kraften, ett energifält med oändlig potential, i vilket skapelsen vilar i ett medvetande som ständigt är vaket. Den potentialen är den kreativa idén som Gud avslöjade i stunden av skapelsen och den är för evigt närvarande i Verkligheten, den är tillgänglig i varje ögonblick, för hans barn att utveckla och utvidga.

Rädsla är frånvaron av Kärlek, frånvaron av den skapande potentialen. Rädslan är illusorisk, men när man tror på den leder den till depression, hjälplöshet och hopplöshet. Engagera dig inte i den, för du har ett val, och när du väljer rädsla istället för Verklighet, Kärlek, ger du kraft och energi till illusionen och det vill du inte göra. Det finns ingen bland er som gillar att vara i rädslan, ingen! När du är i rädslan kan du inte låta bli att projicera det utåt, och då delar du med dig av den, och vidgar ut den. I stället skall du vägra rädslan, och omfamna Kärleken, du kan göra det och för att du skall lyckas får du oändligt med hjälp av dem som befinner sig i de andliga sfärerna.

Rädslan är också ett sinnestillstånd, en obehaglig aspekt av illusionen och den dränerar den personliga kraften. Kärleken är Verkligheten. Omfamna Kärleken och rädslan kommer att lösa upp sig, för allt som är oförenligt och inte harmoniserar med Kärleken är overkligt och kan därför inte hålla emot Den och för att rädslan hör till illusionen så kommer den bara att upphöra att existera. För varje dag som går inser ett ökande antal av er detta, och ni vägrar att längre skrämmas till underkastelse. Nu är dagarna av mörker, rädsla och följsamhet utan invändningar över, för mänskligheten har valt att vakna upp från sin mardröm som har pågått i eoner av tidsrymder.

De underliggande antaganden på vilka de flesta av era lagar grundar sig på håller på att bli ifrågasatta på djupet och antagandena har nästintill varenda gång visat sig vara falska. Nu har en ny era verkligen grytt, och till en början ser det ut som om den kan vara rätt så oroande. Det är knappast förvånande för ni har blivit så hårt styrda till att efterfölja sanslösa regler och föreskrifter och då man avlägsnar dem så känner ni er ett tag rätt så obalanserade. Det är som att uppleva en tillfällig yrselkänsla som om ni steg upp för snabbt efter en tupplur eller efter er meditation, men den klingar snabbt av då ni återfått er fulla medvetande skärpa.

Nu skall jag återigen ge er en påminnelse: Kärleken Är ….. det finns ingenting annat. Allt som inte är förenligt med Kärlek är ytterst overkligt, och är endast skenbart verkligt när ni stänger era hjärtan, och tillåter illusioner att fylla det tomrum från vilket ni har valt att utestänga Kärleken. Öppna era hjärtan, bjud in Kärleken att omfamna dem och att flöda igenom dem till allt liv som ni förnimmer, och upplev friden och förnöjsamheten som det öppna tillståndet uppenbarar.

Kärleken är för evigt och oändligt fridfull. När ni fungerar utifrån er Kärlek, utifrån ert naturliga tillstånd, finns det ingen rädsla, ingen oro, ingen konflikt, ingen negativ tävlan, bara fantastiskt och harmoniskt samarbete. I det tillståndet upplöses orosmoment och bekymmer för det finns ingen plats för dem då ni helt och hållet fyller er med Kärlek, och ni inte behöver eller längtar efter något annat. Alla möjliga behov är rädslans verktyg, som nu kan ses bli nedbrutna och omöjliga att repareras. I stället för dem ligger ett överflöd och väntar på att ni skall ta emot det så att det kan skingra mänsklighetens alla behov, då ni tillåter det att ske.

Allt finns på plats för ert uppvaknande och för er frigörelse från illusionen. När du tar din dagliga stund för dig själv för meditation, bön eller eftertanke, försäkra dig om att påminna dig själv att du aldrig är ensam, att du alltid är tillsammans med dina andliga guider och mentorer, som hela tiden vakar över dig och erbjuder dig den kärlek som du så ofta, utanför dig själv och märkbart utan framgång, har letar efter. Kärleken är din natur, och du är aldrig åtskild från den, du är endast tillfälligt omedveten. Öppna ditt medvetande, tillåt Kärleken att varmt och entusiastiskt omfamna dig precis som den önskar göra.

Med så mycket kärlek. Saul.

 

Svensk översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...