Saul via John Smallman, 6 september

56

Saul via John Smallman, 6 september

Att älska er själva, precis som ni är, är den enda uppgiften, den enda plikten som ni behöver slutföra

Detta är inressanta tider! Mänskligheten gör mycket positiva framsteg mot medvetenheten om sitt spirituella ursprung, sin Enhet med Källan från vilken de aldrig ett ögonblick har varit separerade. Och det är inspirerade, upplyftande och extremt spännande! Faktum är att mänskligheten definitivt är etablerad på den kollektiva vägen till uppvaknande, även om, så klart, varje individ har sin egen personliga väg, som skiljer sig från alla andras; det finns inte två med samma väg bland de miljarder som för närvarande är inkarnerade på Jorden.

Här i de spirituella rikena, där vi konstant vakar över er kärleksfullt och med medkänsla, är vi verkligen vördnadsfulla för vad i håller på att uppnå. Ni har gjort det kollektiva beslutet att vakna upp från drömmen eller mardrömmen och ni implementerar det mycket positivt. Stora förändringar är på gång att transformera era attityder mot varandra och mot Gud. Kärleken genomsyrar nu Jordplanet och penetrerar varje hjärta som inte har gjort ett medvetet val att blockera Den eller låsa Den ute.

Alla på Jorden vill bara bli älskade, för Kärleken är ert naturliga och eviga tillstånd, och efter eoner av sökande efter den, utanför er själva har den övergripande majoriteten till slut insett att Kärleken finns inom dem själva, inte utanför. Att acceptera Kärleken inom sig är vägen framåt, och det gör man genom att acceptera att ni, var och en av er, är perfekta gudomliga varelser oändligt älskade av Gud. När ni accepterar den sanningen inser ni att älska er själva, precis som ni är, är den enda uppgiften, den enda plikten ni behöver slutföra, och när ni gör det, flödar Kärleken fritt, mjukt, i överflöd och utan avbrott som den gudomliga avsikten var, att omfamna allt utan undantag.

Genom att älska er själva som perfekta gudomliga varelser låter ni era energifält att expandera till oändlighet istället för att hålla dem begränsade och tjudrade till er fysiska kropp i ett kort koppel. När ni gör det, smälter alla samman med varandra och blandas, och förändrar helt mänsklighetens energifält och Planeten Jorden, då alla engagerar sig i harmoniskt samarbete istället för i bittra och skiljande argument och konflikt.

Sammansmältningen eller integrationen av era individuella energifält är en intensiv pågående process. Ja, ni är alla En, men ni väljer att uppleva separation och för att göra det, avskilde ni era energifält genom restriktioner för er individuella tillgång till det gudomliga Kärleksfältet, i vilket ni alla är inneslutna, och genom det, till synes separerade er själva från varandra och från Gud, genom att innesluta er i individuella fysiska former. När ni gjorde det fick ni kontroll över den formen, och det tillät er att dölja vem ni verkligen är från er själva och från varandra. Ni blev skådespelare, ibland med många roller, i det illusoriska spelet som har varit er förmodade verklighet under eoner. Och det har varit en hotande och skrämmande verkligt för det flesta av er!

Ja, ni har fått nog. Ni ser att konflikt och det intensiva behovet av att ha rätt, som så många håller sig fast vid, förstör det mänskliga samhället överallt på Jorden och gör samvetslös skada för planeten och alla andra livsformer som hon ger stöd till. Ni inser äntligen att ni kan förändra era attityder, era destruktiva trosuppfattningar, och era vansinniga och outhärdliga sätt att behandla dem som ni inte håller med. Meningsskiljaktigheter eskalerar nästan alltid, för era egon uppmuntrar er att hålla fast vid er ursprungliga position, er uppfattning om vad oenigheten handlar om – oavsett klara bevis som demonstrerar att ni faktiskt har missuppfattat vad oenigheten verkligen handlade om – och de gör sitt bästa att övertyga er att deras rädsla, rädslan att förlora, att förlora ansiktet är ytterst berättigad.

Egon lever i rädsla, det är deras natur att vara rädda. Ni införde dem från början för att klara av vanliga vardagliga uppgifter, för att göra er fria att utforska er illusoriska omgivning. Men, de har ingen visdom, ingen verklig kunskap, och de tror verkligen att illusionen är riktig. Därför om ni avslöjar illusionen kommer de att upphöra att existera, och det gör dem skrämda. Men, som illusionen, är de overkliga! De är bara en liten avskild del av ert sinne – det gudomliga sinnet som ni delar med er Källa – som ni avsatte precis i detta syfte. Det kommer inte att sluta existera när illusionen är avslöjad men kommer bara åter bli integrerade med det Enda Sinnet, från vilka de, som ni, aldrig har varit separerade.

När det sker kommer all rädsla att lösas upp då alla till slut erkänner sig själva som evigt Ett med Gud, och för evigt oskiljaktiga från det tillståndet.

Gud är Kärlek, var och en av er, varje människa, är En med Gud, och oskiljaktig från Honom, därför är också ni Kärlek. Det finns inget annat, och insikten om detta, och alla kommer till en ytterst dramatisk insikt om detta, väcker upp er.

Så, som vi fortsätter att påminna er om, gå inom er själva åtminstone en gång om dagen, sköt om ert altare inom er, där Kärlekens flamma brinner oavbrutet genom att öppna ert hjärta för att låta Den flöda i överflöd dit Den vill. Och vart Den vill är till alla Guds älskade barn för att hjälpa dem att vakna upp till vetskapen om vilka de verkligen är.

Insikten om mänsklighetens gudomlighet kommer inte längre att avfärdas som en vansinnigt arrogant trosuppfattning utan omfamnas med entusiasm då ni åter igen kommer att veta det i djupet av er varelse. Då kommer alla känslor av otillräcklighet, ovärdighet, eller synd att falla bort som kasserade gamla kläder som inte längre passar att klä en sådan underbar varelse.

Som det står i Bibeln:”Himmelriket finns Till Hands!” Mycket snart kommer ni att veta att det är Sannigen, när ni känner den gudomliga omfamningen som innesluter allt då de njuter av glädjen av att evigt vara vakna i Guds Närvaro.

Med så mycket kärlek, Saul.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...