Sfärer av Ljus via Ute Possega-Rudel, 5 december

Atlantis

Sfärer av Ljus

via Ute Possega-Rudel

5 december, 2015

Är Jorden platt eller rund: En Andlig Betraktelse

Käraste Vänner!

På grund av den tilltagande diskussionen om att jorden är platt, knyter det sig i min mage. Egentligen börjar hela mitt energisystem att värka och dra ihop sig. Min naturliga andning blir alltmer störd och jag börjar må riktigt illa, för de sunda strömmarna av energiflöde i min kropp blir avbrutna. Hur är det för er?

Blir mitt system så hjärntvättat av övertygelsen om att jorden är ett snurrande klot, att sanningen bokstavligen gör mig illamående?

Svaret finns i upplevelsen!

Våra fysiska kroppar tillika med våra energikroppar har utan tvekan ett symbiotiskt förhållande med vårt nuvarande hem Jorden och Hennes Gudomliga Ande Gaia. Annars skulle vi naturligtvis inte kunna leva på Henne och utvecklas med Henne.

Vi är energimässigt direkt sammanbundna med Hennes Heliga Varelse och vi delar samma energimässiga utrymme med henne.

Sanningen är att jag känner mig lycklig när jag förenar mig med Moder Jord, underförstått vetande att Hon är ett klot. Den inre känslan uppstår i ett odelat enhetsmedvetande och jag känner detta holistiskt, utan att alltför mycket ägna mig åt större tankearbete, medan jag själv känner mig hel.

En människas högsta form är förvisso sfärisk; sfäriskt ljus, sfärisk energi. Människor är klotformade varelser. Det Ultimata Medvetandets uttryck är sfäriskt i sin form.

När jag tillåter mig själv att uppleva denna sfär, denna sfär av ljus runtom min fysiska kropp, så känner jag mig förenad med Moder Jords medvetande, och vet underförstått att Hon är klotformad.

Vi skulle inte kunna utvecklas på Moder Jord om Hon inte kunde understödja denna sfäriska form. Vilket betyder att Hon Själv är omgiven av ett runt energifält. Detta klotformade medvetandefält innehåller information. Inklusive informationen om Hennes sfäriska form. Det är det som kommuniceras till mig när jag känner henne med hela min Varelse.

Nu när jag går in i det begreppsmässiga övergripande sinnet i vänstra hjärnhalvan, och bortser från min inre känsla och mitt enhetsmedvetande, separerar mig från Moder Jords medvetande, och TÄNKER: ”Denna Jord är platt”, så börjar jag omedelbart känna mig illamående och mitt energifält lider. Alla mina strömmar stannar på något sätt upp i sina flöden, allting krånglar och blir avbrutet. Detta talar om för mig att något är mycket fel gällande denna tanke!

Därför litar jag på informationen i min kropp, den information som är tydlig och samtidigt subtil, att Jorden är rund!

Försök själva!!

Moder Jord måste på inget sätt vara utomordentligt rund. I värsta fall skulle Hon också kunna se ut som en skruttig potatis, när vi bortser ifrån oceanerna, som några vetenskapsmän hävdar.

Det enkla faktum att vi måste bortse från vår holistiska Känsla av Varande och vårt inre vetande, att begränsa oss själva, att använda oss av den vänstra hjärnhalvans tänkande, att följa de nästan 200 argumenten, mätningarna och andra material som har hittats på internet och som påstås bevisa att Jorden är platt, är enbart underminerande. Det skadar vårt energifält.

Min fråga här är, om de mörka krafterna vill exakt detta. De önskar att vi blir förvirrade, försvagade, de önskar störa och ingripa i vårt djupaste inre vetande, som energimässigt kan upplevas i denna kroppskänsla.

Min egen sfär av ljus blir omedelbart rubbad när jag föreställer mig att Jorden är platt. Jag observerar att jag till och med upphör att andas. Det är plågsamt.

Så på grund av denna upplevelse kan jag inte hålla med om att Moder Jord är platt! Jag litar hellre på min egen organism, som har ett symbiotiskt förhållande med Henne, om det så är den fysiska kroppen, plasmakroppen eller ljuskroppen. Ljuset bär information. Och teorin om att Jorden är platt överensstämmer inte med den information som jag får i min Ljuskropp!

Varför har denna teori om en platt jord nyligen lyckats bli så stark? Jag tror att det beror på de elaksinnade, som sakta men säkert har hjärntvättat oss med snedvridna argument och har introducerat idén om att jorden är platt. Jag känner att till och med UN:s logo med en platt jord är en del av denna plan.

Vad vet vi verkligen om dessa människor som försöker bevisa att jorden är platt, med argument som aldrig riktigt lyckas övertyga min hjärna, eftersom det alltid dyker upp mängder av fler frågor. För mig är det en del av den perversa planen att hjärntvätta oss. Ja, fastän hela mitt energisystem kändes kränkt, forskade jag vidare om argumenten om en platt jord!

Medvetandetillståndet

Ytterst handlar det för mig om frågan: ”Med vilket medvetandetillstånd ser vi?” Svaret kan direkt sammanlänkas till denna fråga!

Många varelser från olika verkligheter manifesteras här och många önskar finna svaret genom att enbart använda sin vänstra hjärnhalva. Om de gör det så kan jorden för dem verka vara platt. För de följde vägen i den vänstra hjärnhalvan som bitvis försöker bevisa det hela. I det fallet existerar den platta Jorden enbart som en bild i vänstra hjärnhalvan, men Moder Jord känns inte som en hel kropp! Hur kan sanningen upptäckas på det sättet?

Tänkandet i den vänstra hjärnhalvan finns där för att hjälpa oss att navigera igenom det dagliga livets detaljer. Men denna nivå av tänkande tjänar inte till att besvara livets stora frågor.

Vi måste närma oss detta betraktande holistiskt, och involvera hela vår Varelse, som omfattar Känsla-Medvetenhet, och då VET vi underförstått att Moder Jord är ett klot!

Om vi använder en liknande modell, så är 95 % av vårt medvetande omedvetet. Men vi har tillgång till denna 95 % av det omedvetna innehållet om vi börjar förena oss med vår sfäriska form, som omfattar 100 % medvetenhet. Det är som att träda in i Det Akashiska Biblioteket, där allting som existerar om vår planet och där dess historia finns. Denna kunskap kan man inte nå genom att använda den vänstra hjärnhalvan. Men med den inre förmågan av vårt Vetande vet vi underförstått att Moder Jord är klotformad.

Att kontrollera den vänstra hjärnhalvan

Det är exakt det trick våra härskare använder: att hålla oss upptagna i våra vänstra hjärnhalvor och därmed på en lägre medvetandenivå, för att förhindra att vi utvecklas! De verkar också väcka upp önskan av en grandios självkänsla. På grund av att det finns en argumentering med åtskilliga följare, att Jorden är platt och jordmänniskorna befinner sig i hela universums centrum, medan alla andra klotformade planeter snurrar omkring och ovanför Henne, inklusive Solen. Intressant är att man har ansett att klotformen i detta sammanhang är en mindre betydande faktor!

Även om denna uppfattning vore korrekt, anser jag att Människans sanna Storhet inte är beroende av att inneha en överlägsen status över resten av universum, utan denna Storhet är själva det högsta Gudomliga Medvetandet, den Allra Högsta Gudomliga Substansen och Källan, vilken är vår sanna Natur. I den uppstår universum. Och återigen, dess form uttrycker sig som ett klot.

Härskarna fångar två flugor i en smäll: att hålla oss människor kvar i den vänstra hjärnhalvan och att stympa Moder Jord.

Enligt min inre känsla är detta ytterligare ett trick med vilket de mörka försöker förhindra Gaia att uttrycka Sig Själv som Det Gudomliga Medvetandets Perfekta Form. Detta är också en mycket viktig poäng i denna diskussion.

Så varför inte tillåta detta oändliga Medvetande att helt och fullt uttrycka Sig? Låt oss inte förminska Gaias existens till en platt, livlös och kraftlös disk.

Om vi närmar oss vår fråga från ett högre perspektiv blir det då kristallklart att ett tillfredsställande svar behöver involvera hela vår Varelse, att Känna och att Vara fullständigt Lycklig.

Därför är svaret tydligt för mig. Jag följer det sätt där jag känner mig hel och lycklig. För Lycka är Sanningen i vårt Varande.

Trots allt kan vi inte bemöta påståendet att Jorden är platt med ett ”Ja” eller ”Nej”. Svaret kan endast fås från ett högre perspektiv, som överskrider dualitets- och separationsmedvetandet.

Tänkande vs Varande

Den linjära, begreppsmässiga hjärnan karakteriseras av splittring. En bit efter en annan blir synlig. Men om vi önskar att upptäcka sanningen med hela vår Varelse så upphör det som är fragmentariskt. När vi är medvetna med vårt helhetsmedvetande, så förlorar alla dessa så kallade bevis sin kraft.

Men med ett förfarande som rör sig bitvis, uppstår fler och fler frågor: t.ex. även med bilder av solnedgångar som man påstår vara bevis för att solen inte går ner, utan enbart rör sig längre bort från åskådaren. Men för mig verkar detta vara absurt. Jag kan inte finna NÅGRA SOM HELST bevis i dessa bilder, att solen enbart skulle röra sig längre bort. Det känns som om jag uppmanades att förvränga min hjärna och se sådant som inte existerar. Som i ”Kejsarens Nya Kläder”.

Sammantaget är detta bevismaterial absurt, för man visar bara en begränsad mängd material ur hela sammanhanget och som är menat att bevisa det hela. Detta är omöjligt.

Vi behöver inte vara storslagna Varelser på en platt Jord i universums centrum. Vi behöver endast VARA. Bara VARA. Inte vara storslagna och inte vara små. Enbart VARA.

Verkligheten av att VARA inkluderas inte i alla dessa efterforskningar, som har som syfte att bevisa att Jorden är platt. Den verkar inte existera.

Man försöker avleda oss från Det Som Vi Är: Medvetande och Energi, med sfärisk form.

Därför kan vi endast bemöta sådana kritiska frågor med vårt utvecklade medvetande, som är Kärlekens Energi.

Och framför allt: Vi kan endast besvara dessa frågor förenade med själva Gaias egen Ande!

Med den lägre begreppsmässiga hjärnan kan vi aldrig reda ut detta dilemma. Som om separerandet av betraktaren och den betraktade skulle vara möjlig. Men svaret finns i det Subjektiva Medvetandet, i Medvetandet av Det Som Existerar.

Och detta uttrycker Sig alltid Självt som ett Känslo-Medvetande, ett Medvetande Som Är Vår Varelses Innersta Väsen. Och om det Känns ”Klotformat” eller Perfekt, så är det Rätt. Och om det känns icke-perfekt och smärtsamt, så är det fel.

Detta är för mig en vägledning i livets samtliga situationer, inte enbart i frågan om ”den platta jorden”.

Stor Kärlek och Inspiration till oss alla!

Ute Posegga-Rudel

http://radiantlyhappy.blogspot.com.es/2015/12/flat-or-spherical-earth-spiritual.html

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...