Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel ~ Du är Aldrig Långt från Ljuset, 19 april 2022

Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel ~ Du är Aldrig Långt från Ljuset, 19 april 2022

 

17 april 2022 shantagabriel.com

https://tinyurl.com/33yd86m9

Du är aldrig långt från Ljuset. Det är lika nära som ditt andetag.

Ditt andetag är din koppling till Gud. Andningen är det första du gör när du kommer till jorden, och det sista när du går.Ditt andetag matar din kropp och själ med det syre som behövs för att existera. Din andedräkt håller också kraften att skapa en expansion i din energi så att du kan vara medveten om din länk till allt livs Källa.

Gudomligt Ljus duschar över dig hela tiden och det strålar inifrån din varelse till världen omkring dig. Detta ljus rymmer kärnan av frid och kärlek. Ju mer du är medveten om din koppling till detta ljus, desto gladare blir du.

Det finns tillfällen då du kan känna dig ensam och i kaos på grund av situationer i ditt liv. Det är vid dessa tillfällen som att andas medvetet och komma ihåg Guds ljus kommer att vara till hjälp. När du ber om att få uppleva kraften i din anslutning till den Gudomliga Närvaron, öppnar du en dörr i ditt sinne för att släppa in mer ljus. Ju mer du öppnar, desto mer översvämmas du av ljus och kärlek. Kom ihåg vid dessa tillfällen att ditt andetag är nyckeln till att öppna den här dörren.

Öva:

När du andas på ett medvetet sätt, tar in och släpper balanserade andetag, kommer det att sammanföra din energi och tillåta dig att fokusera på Gud. Fortsätt att andas och be för större medvetenhet om Gudomlig Närvaro i ditt liv hela tiden. Be att få känna din enhet med det Gudomliga när du andas djupt, och ångesten kommer att försvinna. Det är svårt att bli upprörd när man andas djupt och öppet. En del av din ångest beror på att du andas mycket ytliga andetag. Din kropp börjar frukta att den inte kommer att få tillräckligt med syre för att leva, så att ta några ögonblick för att andas på ett medvetet sätt är mycket betryggande för din kropp och ditt sinne.

När du andas in, föreställ dig att du andas in Guds ljus och låter det flöda in i varje cell i din varelse. När du andas ut, föreställ dig att du släpper allt inom dig som inte är till ditt högsta bästa. Varje andetag förnyar dig. När ljuset skapar mer klarhet och fokus, ger Gudomlig Kärlek dig frid.

Kom ihåg att du aldrig är ensam. Det finns budbärare från Gud i form av Änglar som alltid är tillgängliga för att ge dig frid och vägledning. Du kan anropa Gudomligt Ljus och be att personligen få veta din vägledande Änglanärvaro.

Bön besvaras alltid. Du kan be om vad du vill vara eller ha i ditt liv, med vetskapen om att det kommer att manifesteras i en form som är för ditt högsta bästa. Du kan släppa till Änglarna allt som inte längre tjänar dig. Ge dig själv tid att andas och ta emot den rikliga nivån av kärlek och visdom som bärs av det Gudomliga Ljuset.

Ditt liv kommer att förändras på mirakulösa sätt när du kommer ihåg:

Du är aldrig långt ifrån Ljuset. Det är lika nära som ditt andetag.

 

Shanta Gabriel för

Ärkeängel Gabriel

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...