Sharman av Plejaderna via Sue Lie, 27 september

 

Oneness7sig

FÖRBEREDELSER FÖR FÖRSTA KONTAKT

 Sharman av Plejadernas – Genom Sue Lie

Vi välkomnar dina nattliga besök

 

Hälsningar,

Jag, Sharman, vill påminna er om att om ni vaknar trötta eller har en känsla, som om det är något som ni inte riktigt kan komma ihåg, kan ni överväga möjligheten att ni var upptagna på skeppet under natten.

Vanligtvis kommer ni att glömma dessa erfarenheter, utom när ni ”dokumentera dem”, eftersom kunskap om att vara i en verklighet, som är helt säker och kärleksfull gör det mycket svårt att gå tillbaka till en verklighet, som ofta verkar vara på gränsen till den senaste katastrofen.

Lyckligtvis är många, men inte alla, av dessa ”katastrofer” ännu en hjärntvätts teknik, som sänds ut via lågfrekventa / rädsla baserade energimönster. Det finns faktiskt skåpbilar, som kör genom bostadsområden söker dem, som är i resonans till den femte dimensionen.

När de hittar någon med ett högre dimensionellt medvetande, skickar de en lågfrekvent stråle av riktad rädsla, sorg och ilska i ett försök att sänka dessa personers medvetande. Om ni är i färd med att påminna folk att de ALLA är högre dimensionella varelser, kan ni bli en måltavla.

Emellertid, vi era Plejadiska, Arkturiska, Antarianska, Sirianska och Venusianska vänner och familjemedlemmar, (”familjemedlemmar” är vad vi skulle kalla er på skeppet) påminner er om att ni, som hela vårt ”bortalag” på jorden, är omgivna av ett konstant, högre dimensionell skydd.

Detta skydd förstärks av Gaias operativsystem, ”energi ut är energi tillbaka”. När man skickar ut energi som tröstar, undervisar och utbildar, så är det det energifältet, som återvänder till honom eller henne.

Kom också ihåg att energifält, som man skickar ut förstärks när det är på väg tillbaka till dem. Å andra sidan, kommer de som skickar ut rädsla och ilska få tillbaka det lämnande negativa meddelandet förstärkt.

Hela planetens ”operativa system” programmeras in i varje planets KärnKristaller, precis som den mänskliga operativsystemet implanteras i varje människa. Planeter kan missbrukas, såsom Gaia har blivit mycket missbrukad av sina invånare, precis som människor har missbrukats. Med ”missbruk” menar vi att ett rädslo, argt och / eller ledset energiområde sänds till en person eller till en planet.

Personligt trauma läks bäst om det förs upp till ytan, så att man kan delta i deras personliga healing. Om någon annan skulle ”bara bota dem” då skulle de ha förlorat en viktig möjlighet att uppfylla sitt födelse kontrakt och rensa gamla karmiska frågor för sig själva.

På samma sätt, Gaia, som är en levande varelse som har utvecklats till att vara en planet, är i färd med att läka Hennes Planet Själv. Gaia har lärt sig, som under sin mycket långa livslängd varit en boning för tredje och lägre fjärde dimensionella människor, att det finns de människor, som inte kan läkas och som inte kommer att vända sig mot ljuset.

Gaia har väntat på mänskligheten under en lång period av vad ni kallar ”tid”. Men nu har hon fattat beslutet att det finns de, som är i resonans till en lägre frekvens, som inte kommer att kunna göra uppstigningen i sin nuvarande inkarnation.

De flesta av dessa människor är de ”mörka Illuminatis” och några av dem var från mörkret innan de tog denna inkarnation och har inte kunnat läka sig själva, inte heller är det sannolikt att de kommer att kunna omfamna Ljuset inom den ”tid” som är kvar innan Gaias övergång.

Därför har Gaia beslutat att hon inte längre kommer att vänta på dessa förlorade personer, eftersom de har liten chans att vända sig mot kärlek, mycket mindre bistå planetens uppstigning. På grund av detta beslut, kommer hon att börja en långsam ”frigörande process” av mörker, liksom de mörka som skapade det.

De som har tjänat Mörkret kommer inte att kunna ha fler inkarnationer på Gaias planet. Eftersom det kommer att ta längre ”tid” än hon önskar för att totalt avlägsna mörkret, har hon begärt hjälp från de högre dimensionerna.

Tillsammans med Gaia, har vi från de högre dimensionerna skapat en plan. Vi har lärt oss av våra högre dimensionella instruktioner att de tredje dimensionella bara är effektivt för dem som kan expandera sin medvetenhet till mitten av fjärde dimensionen och därefter.

De som är låsta i 3D Matrisen av makt över andra, eller 3D Matrisen för att vara ett offer för dem som har makt över dem, kommer att tas in i en under frekvens av den fjärde dimensionen. Vi har tagit detta beslut, eftersom tredje dimensionella Gaia är mycket svårt sårad och behöver komma till vårt högre dimensionella ”sjukhus.”

Alla tredje dimensionella, som har tjänat Gaia kommer att uppmanas att skicka Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman in i Gaias KärnKristaller för att på bästa sätt förstärka sin födslo planets läkande förmåga. De ”omedvetna” människor på Jorden som inte kan tjäna sin planet eftersom de fortfarande lär sig överleva, kommer att tas till en fjärde dimensionell värld där allt verkar vara det samma för dem.

Eftersom de var ”omedvetna” till den sanna verkligheten av den tredje dimensionen blir de kvar i mitten av fjärde dimension tills de har möjlighet att expandera sin medvetenhet till att uppfatta, och därmed bebo, de högre underplanen av den fjärde dimensionen.

De som är låsta i 3D Matrix kommer bara att kunna flytta in i en fjärde dimensionell holografisk projektion av en tredimensionell verklighet, som långsamt kommer att expandera i de högre frekvenserna av den fjärde dimensionen.

Eftersom dessa människor var ”omedvetna” på tredje dimensionella jorden, men är bra och kärleksfulla människor, kommer de att kunna spela ut resten av denna inkarnation i fjärde dimensionella matrisen som ”upplevs” vara densamma, som deras liv alltid har varit.

Om de väljer att utöka sitt medvetande, kommer de att bli inbjudna till femte dimensionella jordens tröskel. Om de inte kan uppfatta denna inbjudan, eftersom de då inte har kunnat expandera sin medvetenhet utöver den tredje dimensionen, kommer de att skickas till en annan ung, tredje dimensionell planet att fortsätta sin process för uppvaknande.

I grund och botten, har dessa människor inte märkt vad som verkligen sker i sin nuvarande inkarnation. Därför kommer de inte att vara medvetna om vad som händer under sin långsamma, sekventiella växling till en något högre dimension. Det är därför så många människor på jorden hör till denna kategori som vi, Galaktiker beslutat oss för att frivilligt bära en jordisk kropp på fysiska jorden.

Eftersom många av oss inte har haft någon tredje dimensionell inkarnation eller hade bara tagit inkarnationer under Peak Samhälle för att hjälpa till med hoppet om fred och kärlek på jorden, hade de flesta av oss ingen aning om vad vi egentligen frivilligt gav oss in i.

Jo, vi informerades om förhållandena på jorden under er nuvarande tid, men vi hade aldrig upplevt en sådan intensivt polariserad verklighet, där de mörka energierna hade så mycket makt över dem som försöker leva i kärleks och ljus frekvensen.

Vi måste säga att vi ”tar av våra hattar” för ert stora mod och engagemang för att finna kärlek och fred i en verklighet så infiltrerad med rädsla, svek och krig. Det är av denna anledning som vi skapar detta kollektiva budskap från alla oss på Rymdskepps Flottorna, som väntar på att hjälpa er.

På grund av Gaias operativsystem ”fria vilja val” kan vi bara avslöja oss till dem som har skickat ut en önskan om personlig kontakt. Även då har vi bara klartecken att ge hopp och löfte, eftersom det kan vara farligt för dem att veta alltför många detaljer i vår plan.

Dessutom, som ett skydd för dessa jord varelser, måste vi hålla oss inom resonansen av den femte dimensionen och ovan annars skulle de mörka kunna uppfatta oss, vilket skulle orsaka stor förödelse i er värld.

De mörka kan inte skada oss, men deras försök att skada oss kan skapa problem i er tredje dimensionell verklighet. Dessutom måste vi hålla våra samtal med dessa jord varelser och kära på en tillräckligt högt frekvensområde, så att de mörka inte kan avlyssna vårt budskap.

Vi uppfattar tydligt och förstår totalt varför de uppväckta är angelägna för övergången till en högre frekvens. Men det finns många invånare på jorden som är ”på väg mot förändring”, men behöver hjälp från sina jordbors kolleger.

Det finns också de av er som är helt redo för processen att utvidga sitt medvetande in i de femte dimensionella gamma vågorna. Det finns också många av er, fler än man kan förvänta sig, som redan har kalibrerat ditt medvetande till den femte dimensionen och högre.

Som ni kanske har upptäckt, kan det dagliga livet vara ganska svårt i de otaliga lögnerna och illusionerna i den tredje dimensionella verkligheten med ett eget femte dimensionellt medvetande. Det är av den anledningen som vi inbjuder er som har kunnat vakna till ert femte dimensionella medvetande, för att kommunicera med oss och besöka våra många Skepp som omger kära Gaia.

I själva verket är många av er som besöker oss i ert NU, men inbromsningen från den femte dimensionella verkligheten, tillbaka till en tredje / fjärde dimensionella verklighet, gör det alltför svårt för er att komma ihåg. Därför hjälper vi er att komma ihåg era nattliga besök på våra Skepp.

Ett av de bästa sätten att komma ihåg era besök är att blunda medan ni skriver- eller beskriver er upplevelse. Er bild har för vana att skilja ”riktiga” från ”inte riktiga.” Därför, om ni läser vad ni skriver, kan ni börja tvivla och / eller begränsa er beskrivning.

Ni kan alltid ”redigera” er berättelse vid ett senare tillfälle. Dessutom, när ni vant er vid att låta er hand göra skrivandet, medan ert sinne är inriktat på att hålla kontakten med de högre dimensionerna, kan ni bli förvånade över mängden information som ni får.

Som vi sagt tidigare, era ögon är ”ansvariga” för att fastställa ”vad som är äkta.” Ni kan stänga av övervakningen genom att sluta ögonen medan ni skriver eller spelar in vad ni säger. Därefter, när ni redigerar vad ni har dokumenterat, kommer er vision att kunna omfatta hela meddelandet och vara mindre benägen att ”bedöma vad ni skriver.”

Som ni alla vet, är dömande en annan vanlig komponent i tredje dimensionella verkligheten. De flesta av er har några dömande emot er som barn och har lärt er att vara försiktiga med vad ni delar med andra. Lyckligtvis, efter några besök på våra Skepp, kommer ni tillbaka till jorden med större förtroende för era ”högre dimensionella uppfattningar.”

Kom ihåg att ”verkligheten ni uppfattar är den verklighet som ni lever”. Det är av denna anledning, som era närmaste grannar skulle kunna uppleva helt olika verkligheter än ni själv. Också, som vi sagt tidigare, det finns många, många frekvenser av verkligheten.

Var och en av dessa frekvenser av verkligheten erbjuder er olika situationer, uppfattningar och kommunikationer. Vi ber er att låta er egen process styra er väg.

Som ni minns att överlämna er till en KÄNSLA av de högre dimensionella energivågorna, som alltmer kommer in i Gaias stigande planet, kommer er kropp i resonans med högre och högre frekvenser.

Då kommer era två ögon att styras av visioner från ert Tredje Öga och er hörsel kommer att riktas till det, som känns som villkorslös kärlek. Med andra ord, kommer ni att börja fokusera er uppmärksamhet på NU när ett högre dimensionellt meddelande kommer in i ert medvetande.

Ni kan sedan hedra den informationen genom att ta ansvaret för att dokumentera den och dela den med andra, vars personliga resonans matchar frekvensen av detta energifält.

När ni flyttar djupare och djupare in i den femte dimensionen, kommer ni att bry er mindre om de otaliga tredje dimensionella distraktionerna och minnas mer och mer av er födelse plan som ni väljer före er nuvarande inkarnation.

När ni ”lever livet” som ni valde innan födseln, kommer ni ihåg mer och mer av ert eget högre dimensionella uttryck. Som ni minns er själv i de högre dimensionerna, kommer ni att kunna skapa en ”bro till frihet” mellan illusioner tredje / fjärde dimensioner och i er inneboende femte dimensionella frekvens av verkligheten.

Välsignelser till er alla,

Vi är alltid med er eftersom vi är DU.

Du gillar kanske också...