Arkturierna via Sue Lie, 18 februari 2019

Arkturierna via Sue Lie, 18 februari 2019

Förbindelsen till Ert Högre SJÄLV, Arkturierna genom Suzanne Lie

 

Vi är Arkturierna, vi är här i ert NU för att dela lite information med er om ert Galaktiska SJÄLV. För det första har ni ALLA ett Galaktiskt SJÄLV. Även de som arbetar mot Gaias uppstigning till den femte dimensionen är Galaktiker, som har kommit bort från och/eller glömt sitt sanna Galaktiska SJÄLV, eller så var de ”fallna Galaktiker” som kom till Gaia och blev korrumperade av de mörka, såväl som av rädsla och ilska, som är så vanligt på kära Gaias planet.

Långt innan de ”mörka varelserna” kom till Gaia för att försöka leva sin verklighet utifrån ”makt över andra”, var Gaia en oförstörd planet, baserad på Ovillkorlig Kärlek och Multidimensionellt Ljus. Vi, medlemmarna i er Galaktiska Familj, inser hur svårt det kan vara att leva i Kärlek och Ljus, när det verkar finnas så mycket hat och mörker.

Vi är medlemmarna i din Galaktiska Familj som kommit ihåg hur vi man återvänder till våra medfödda femdimensionella SJÄLV. Sedan vi på något sätt fick veta om/ mindes våra Stjärnskepp och femdimensionella Hemvärldar, har vi kommit tillbaka till Jorden för att väcka våra vänner och familjer, som fortfarande är vilsna i illusionerna av en tredimensionell verklighet.

Vi säger ”tredimensionell verklighet”, eftersom det finns många frekvenser av verkligheten. Men när man är instängd i illusionerna och begränsningarna i den tredimensionella världen, glömmer man sitt eget högre dimensionella själv. Denna minnesförlust kan liknas vid då ni människor sätter er i bilen, och glömmer vart ni ska.

Ni vet att ni hade ett ärende att uträtta ”då ni tog er till bilen”, men kan inte minnas vad det var. Därför går ni tillbaka till huset och glömmer bilen, eller så sitter ni kvar i bilen tills ni kommer ihåg varför ni satte er där, och vart ni skulle åka. Denna situation kan vara ganska frustrerande, men om ni bara slappnar av kommer ni säkert att minnas varför ni bestämde er för att sätta er där.

Anledningen till ovanstående analogi, är för att påminna er om hur ni glömde bort att ni ”lämnade ert Stjärnskepp”, för att bli medlem i Gaias mänskliga ras. När ni fanns i den högre fjärde- och femdimensionella verkligheten, visste ni att det fanns en planet som kallades Jorden, som blev mycket misshandlad av sina invånare, och var på randen till ännu en destruktiv händelse.

Stackars Gaia stod emot och överlevde på något sätt två stora förstörande Världskrig, liksom många andra meningslösa krig, den hemska händelsen i Tjernobyl, som flertalet människor har glömt, liksom den stora föroreningen som finns kvar i Hennes element av Jord, Luft, Eld och Vatten.

Sedan undrar alltför många människor ”Vad är det för fel med Gaia?” Tyvärr, ”det som är fel med Gaia” är Hennes mänskliga befolkning. INGEN av Hennes andra invånare skadar hennes planetära kropp som människan gör. Gaia är därför förvirrad över varför Hennes troligen mest utvecklade art, också är Hennes mest destruktiva art.

Vi, er Galaktiska Familj, vet varför, eftersom många av våra galaktiska volontärer som tog en tredimensionell kropp för att hjälpa Gaia, har återvänt till oss med svaret. Svaret är RÄDSLA!! Det är rädslan som driver människorna, som en gång var medlemmar i vår Galaktiska Familj, att glömma sina sanna Multidimensionella SJÄLV.

Tyvärr, så känner de Mörka Varelserna, som vill kontrollera Gaia och alla hennes invånare också rädsla, och rädslan överför de till andra, till människorna, till hela Gaias jord, luft, eld och vatten. JA, Gaias jord, luft, eld och vatten är levande energifält, precis som att människor är ”levande energifält”.

Människor har lärt sig tro att jord, luft, eld och vatten, vilka är viktiga komponenter hos Gaia, bara är ”saker”. De har valt att tro att Gaia och alla Hennes element inte är levande, och då inte behöver känna någon skuld över hur de behandlar en ”sak”, som de kan köpa, erövra och styra över, det som kallas Jorden.”

Dessa mörka varelser tror att Gaia och hela Hennes Jord, Luft, Eld, Vatten och Element är deras personliga ägodelar. Därför kan de stjäla, köpa och/eller erövra det de vill kontrollera och styra. De tror att de kan behandla sin Jordmoder på det här sättet, eftersom de stal, köpte och/eller erövrade den.

Lyckligtvis, fler och fler av våra tappra krigare som har tagit en jordfarkost för att hjälpa Gaia, har rönt lite framgång i sin kampanj för att utbilda människor om vilka de verkligen är, att Jorden är en levande varelse och att de lovade att hjälpa Gaia att ta sig in i, och genom sin process, med att stiga upp i den fjärde, och sedan den femdimensionella frekvensen av verkligheten.

Vi är mycket stolta över medlemmarna i vår Galaktiska Familj, som har kunnat komma ihåg sitt sanna galaktiska SJÄLV, medan de fortfarande bär sina tredimensionella kroppar. När väl dessa modiga krigare på Jorden minns sina egna Multidimensionella SJÄLV, så inser de att Gaia är en Multidimensionell planet.

Med ”multidimensionell” menar vi ”att kunna tro på och uppleva frekvenser av verkligheten som resonerar till frekvensen av verkligheten i den fjärde, femte och bortom. Det är denna expanderade uppfattning som gör det möjligt för dessa människor, att minnas och vakna till sina sanna Multidimensionella SJÄLV. Då, när de väl minns, är de INTE begränsade till sin tredimensionella värld, sina tredimensionella illusioner och ett tredimensionellt operativsystem.

När väl våra modiga volontärer på Jorden kan befria sina tankar från rädsla, makt över, sorg, grymhet, illusionerna från den tredimensionella frekvensen av Gaia, kommer de att börja MINNAS. Vad kommer de att minnas? De kommer att börja minnas sina egna högre dimensionella frekvenser av SJÄLV.

Då blir allt bra – eller hur? NEJ faktum är, att när illusionerna som skyddade er från de mörka sanningarna avslöjas, kommer ni att uppmanas att medvetet ge Gaia, och alla hennes invånare, hjälp. Oroa er inte över att ni hjälper de mörka varelserna, eftersom de inte skulle acceptera det, även om ni erbjöd det.

Ni kommer dock att bli uppmanade att släppa alla kopplingar till de mörka varelserna, och känna att ogillande, hat och hämndlystnad mot ALLT, skapar kopplingarna. Vi har sett att den här delen av uppstigningsprocessen kan vara den mest utmanande. Det är modigt och starkt att bekämpa fienden, men det är en stor utmaning inte påverkas av dem.

Varför behöver ni vara opåverkade av er fiende? Om ni tillåter någon form av koppling till det ni inte vill uppleva, kan ni lätt ”dras in” själva frekvensens verklighet, genom det ni vet från er egen upplevelse av verkligheten.

Er ”upplevelse av verkligheten” betyder det sätt på vilket ni upplever verkligheten, som ni skapat själva via den stora kraften i ”kopplingen”. Men vad menas med ”koppling?” Koppling är en form av samverkan och/eller sammanblandning, och – faktiskt – mest då ni INTE är medvetna om den pågående anslutningen.

”Så betyder det att ni måste ignorera det som är mörkt, själviskt, elakt och destruktivt?”

NEJ, det betyder inte det i det här fallet. Faktum är, att vår första rekommendation är att ni skapar en konstant koppling med er egen högre dimensionella vägledning, som ständigt skickar er högre dimensionell information, via ert eget högre dimensionella SJÄLV.

Om och när ni är redo att välja en ”särskild plats” som ni går till vid ”samma tid”, sitter ner, läser något andligt för att fokusera medvetandet, tar sedan ett papper och penna eller öppnar datorn, så att ni enkelt kan dokumentera det ni fått till er, sedan sluter ni ögonen och öppnar ert hjärta.

Ta sedan, när ni lägger händerna på datorns tangentbord eller tar er penna och papper, några långa, långsamma och djupa andetag och säg, ”Kära EN, vilket meddelande har du till mig idag?”

Var tålmodig och tänk på att det kan behövas flera försök, innan du kan lita på ditt SJÄLV nog mycket för att tro att du kommunicerar med ditt eget högre dimensionella uttryck av SJÄLV, och dina egna högre dimensionella guider.

Snart kommer ni att börja höra ord komma från munnen som kan spelas in, eller att er hand börjar skriva från ert Högre SJÄLV, som ÄR ert eget högre dimensionella uttryck av er egen Högre dimension, som för närvarande – också – har en 3D-kropp, liksom den form ni har i era SJÄLV i den fjärde, femte och bortom.

Om ni läser den här artikeln så har ni någon form av koppling och/eller engagemang, som ni medvetet eller omedvetet har skapat och/eller kommer ihåg. Ju oftare ni kontaktar ert Högre Själv, desto närmare blir ert förhållande till ert högre uttryck av ert eget SJÄLV.

Därefter börjar ni få inre instruktioner om vad ni redan gjort (vanligtvis innan ni föddes, då ni fortfarande fanns i er högre dimensionella verklighet, och/eller stjärskepp.) Ju mer ni ansluter till de högre dimensionella uttrycken av ert Multidimensionella SJÄLV, desto fler instruktioner får ni, och desto mer kommer ni att återfå minnet om ert högre dimensionella själv, och er högre dimensionella verklighet.

Oroa er inte. Ni behöver INTE bli ”tillräckligt bra” för att ha den här anslutningen, men ni måste ha tillräcklig tro på att det ni får till er är ”riktigt”, och älska er själva tillräckligt mycket för att veta att ni förtjänar den här anslutningen.

Vi, era Arkturier och er Galaktiska familj, vill att ni ska veta att NI är VÄLDIGT viktiga för oss, eftersom ni volonterade, och blev utvalda, att anta den stora utmaningen med att ta en tredimensionell jordfarkost, under denna svåra tid på planeten Jorden.

Ni valdes för detta uppdrag, eftersom ni älskar Planeten Gaia och VET att mänskligheten har skadat Gaias planetariska själ mycket, mycket mer än de vill acceptera. Det är därför NI valde att ta en jordfarkost under ert NU, för att väcka mänskligheten till det faktum att Jorden är en levande varelse som kan dö, precis som alla levande varelser.

Faktum är att stackars Gaia har lidit mycket av mänsklighetens hand, särskilt när det finns ledare som bryr sig mer om sin egen storhet, än de varelser och planeten som de ska skydda, läka och kommunicera med, på ett kärleksfullt och kunnigt sätt.

Fler och fler av oss, femdimensionella varelser, volonterar för att ta en tredimensionell kropp, för att hjälpa Gaia i Hennes tid av stort behov. Om vi behöver landa våra Stjärnskepp för att rädda Gaia, även om det skrämmer människorna som helt glömt bort sitt eget Högre SJÄLV, så KOMMER vi att landa.

Men under tiden kommer vi att fortsätta att väcka våra volontärer som tagit en jordfarkost, men gått vilse i livets polariteter och illusioner, på den tredimensionella Jorden.

Innan vi slutar vill vi skicka Ovillkorlig Kärlek och vårt Djupaste Stöd till de många människor som VAKNAT till sina Högre Själv, och redan nu ger så mycket hjälp de kan på kära Gaias konfliktplanet. Men VI, er Galaktiska Familj, kommer inte att tillåta att mänskligheten förorsakar Gaia dödlig skada.

Så titta upp mot himlen. Om ni ser oss komma, bli inte rädda när vi kommer för att RÄDDA KÄRA GAIA.

Välsignelser från er Galaktiska Familj. Vi vet att ni som minns oss, kommer att ta emot oss med öppna armar, och ni minns redan mer och mer av era egna Högre Dimensionella uttryck från era Multidimensionella SJÄLV.

Därför, när vi, er Galaktiska Familj, kommer in i er mänskliga medvetenhet, vet att vi är här för att hjälpa Gaia med Hennes viktiga PLANETÄRA UPPSTIGNING.

Håll ögonen på himlen,

Er kärleksfulla Galaktiska Familj

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...