Aisha North, 10 mars 2015

En kort uppdatering om energierna

Via Aisha North

10 mars 2015

Många av er har redan märkt att några mycket nya landskap har öppnat upp nu, och vi tror att ni alla tycker att de bör granskas i tyst kontemplation. Det är så mycket som pågår energetiskt nu, att ni skulle behöva ta er tid att bara VARA i allt detta nya, utan alltför mycket inblandning utifrån. För det som faktiskt pågår inom er kan jämföras med om alla de tektoniska plattorna börjar förskjutas samtidigt, skulle de som redan är på vägen knuffas undan av dem som tillkännager ankomsten av det Nya.

Återigen väljer vi att tala i invecklade termer, men förklaringen är densamma. Den här gången vill vi än en gång uppmuntra er att söka bortom orden och att ta i beaktande de skenbart öppna ytorna mellan dem. För som vi redan har talat om för er många gånger, det är faktiskt där fröet av det här meddelandet har inplanterats, och så snart ni tillåter det att dra nytta av ert ljus, kommer det att börja expandera till sin rätta form.

Med form menar vi inte en definierad rumsform, mer som i det vibrerande mönster som den inkommande energin kommer att bilda så fort den börjar interagera med ert eget privata utrymme, för att använda en mer informell beskrivning av vad som i själva verket är en extremt komplext formaterad struktur av energetiska impulser.

Återigen säger vi att ni ska ta er tid att bara vara, och ta er också tid att låta det där inre landskapet inte bara fortsätta att växa, utan också att fortsätta uppenbara sig själv i all sin färgprakt, för detta är inte en råskiss gjord i enkla linjer. Även om det är en fullt fungerande konstruktion, är det också en skönhet i ordets rätta bemärkelse. Och anledningen till det beror på det byggmaterial den består av, som är de överlappande områdena där det inkommande ljuset interagerar med ert innersta. Ni kan med rätta beskriva det som en skapelse gjord från hjärtat.

Vi uppmanar er alla att vända er bort från de saker i er omgivning som försöker framkalla så mycket larm och förvirring de kan, för att locka er bort från er själva. För som vi redan har talat om för er vid mer än ett tillfälle, det är inte på utsidan ni kommer att träffa på denna enorma omvandling först. Nej, det kommer att hända inom er, och det kommer att ske på ett sätt som kommer att trotsa alla beskrivningar.

Den förändring som ni materialiserar nu är en som aldrig tidigare har skådats, inte av er och heller inte av någon annan, så tro inte att ni ens kan föreställa er den magi som kommer att börja uppenbara sig i era liv. Kom ihåg att även om de första tecknen på den här förvandlingen kommer att ske invändigt, så kommer det att börja ske utvändigt så fort ni lyckas få kontakt med ert inre centrum av förändring.

För ni måste vara en medveten part i den här processen på alla sätt. Det är inte något som bara händer. Nej, det är något som behöver er närvaro i ordets rätta bemärkelse. Ni måste vara närvarande i ert inre liv nu, förmodligen ännu mer än ni tidigare har varit.

Och med det menar vi inte att ni ska bli en enstöring, för det handlar inte om att kopiera dessa eremiter som söker ensamheten i vildmarken och sitter i tystnad för att vara med Gud. Nej, det här handlar om ett medvetet deltagande i utvecklandet av det magiska landskapet som är er sanna natur.

Kom ihåg att det är ni som bestämmer takten, och det är ni som bestämmer de olika stegen i processen. Det är inget ni kan låta någon annan avgöra, ni måste VARA HÄR. Och när vi säger VARA HÄR, så vet vi att ni alla vet exakt vad vi menar. För det handla om att verkligen ansluta er till er själva – till själva centrumet av er varelse, som nu expanderar i en sådan takt att det bokstavligen snart täcker hela klotet som ni bor på.

Det är därför ni är här, för att låta er varelses inre centrum – den Gudagnista som alltid har varit där, men som gömdes undan så att den blev osynlig till och med för er själva – breda ut sina vingar så att den i sin tur kan hjälpa till att höja upp allt.

Mantrat är detsamma; gå till ert inre och känn förändringen som sker nu, för det är verkligen en monumental förändring. Men det kan bara hända om ni tillåter det att hända, genom att iaktta denna fantastiska och otroliga förpackning med en livsförändrande ”programvara” som hjälper er att återställa inte bara er själva, utan allting omkring er till den vibrerande ton ni alla brukade sjunga till.

Se till att knyta an till detta dolda djup inom er, och utforska det på alla sätt ni kan. För så snart ni fokuserar på det kommer det att inte bara sättas i rörelse, utan veckla ut sig i en allt snabbare takt som sannolikt kommer att ställa mycket av det som redan finns i ert liv i ett helt nytt ljus – och på ett helt nytt sätt.

För när ni till fullo börjar interagera med vad det är ni har burit inom er under så lång tid, kommer ni att börja se det liv som väntar inte bara er, utan alla andra på den här vackra planeten. Så se till att vara närvarnade inom er, eftersom det är det enda sättet att få denna kärleksgåva – som ni har gett er själva – ut till varenda varelse som finns på den här planeten vid denna tid.

Översättare Ulla Krogh – www.st-germain.se   

You may also like...