Sheldan Nidle (GLF), 30 juni

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

12 Imix, 19 Kayab, 11 lk

30 juni, 2015

Dratzo! Vi kommer med en del goda nyheter åt alla! Under de sista månaderna har en process pågått som kommer att leda oss till att klargöra hur vi bäst kan leverera era välsignelser till er. Efter slutet av Andra Världskriget återupptog den mörka kabalen sina obegränsade leveranser av pengar runt om i världen. Systemet ändrades kraftigt av USA under det sista årtiondet. Hinders sattes på plats genom vilka US Treasury och Homeland Security kontrollerade flödet av alla monetära utbyten. Det blev då nödvändigt att utveckla ett sätt på vilket stora summor av valutor kunde sändas igenom detta system tills att ett nyare transfereringssystem var i operation. Vi använder nu vårt inflytande internationellt för att framgångsrikt genomföra vår första testtransferering. Detta utgör starten på en process som är ämnad att utgöra en nödvändig temporär lösning. Vi förväntar oss därför att vissa enastående nyheter kommer att tillkännagivas då dessa humanitära fonder når de första mottagarna. Detta blir starten på en domino effekt, som kommer att tillåta att ytterligare en stor omgång av fonder skickas till Nord Amerika och de som länge har väntat på sina välsignelser.

Denna process hjälps på av uppståndelsen av nya utvecklings- och investeringsbanker som utlovar att ta platsen från IMF och detta vidriga ”SWIFT” systemet. Denna uppsättning av utvecklingar förväntas att inom kort leda till ett nytt regeringsskick i Nordamerika och runt om i världen. Denna process kommer också att leda till en global förändring som kommer att ge er en valuta som är upp backad av ädelmetaller och till fred och globalt välstånd. Detta förenas med en global skuld förlåtelse. I själva verket kommer detta skuldslaverisystem att upphöra till sist och bytas ut mot en ny reservvaluta som är rättvist värderad. Detta är ett av många sätt som kommer att låta er värld anamma frihet och slutet på ett årtiondes långt mörkande av UFO. Denna process kommer också att låta er få viss värdefull information från era Uppstigna Mästare, och tillåta avslöjandet av existensen av era kusiner i den Inre Jorden. Detta kan sedan låta oss påbörja den sista biten av en komplex operation, som har tagit oss över två årtionden att fullborda.

Då vi anlände i början av 1990-talet så trodde vi till en början att detta uppdrag skulle ta ett årtionde att slutföra. Anunnaki försäkrade oss att deras tidigare undersåtar kunde se att Himlen hade en inledande tidpunkt av September 2001 då en mycket komplex ändring av regeringsskick skulle påbörjas tillsammans med början av globalt välstånd. Denna process gick fel då den de facto Amerikanska regeringen gick till motattack. Detta förändrade vår tidtabell och orsakade att en hel ny uppsättning av dekret uttalades. Dessa hemska busar hade visat sig var helt och hållet opålitliga och var hängivna åt att använda sin återstående makt till att försena både NESARA och omfördelningen av jordens tillgångar. Vi satte upp ett andra scenario och började fråga våra allierade hur mycket deras planer fortfarande inkluderade kabalen. En cykel av uttröttande av dessa skurkar sattes igång. Vi var beroende av dessa allierade och vad Himlen skulle förordna angående vårt första kontakt uppdrag. Det har tagit över ett årtionde att komma till denna nuvarande position. Den mörka kabalen målade in sig i ett hörn. Slutet för dessa usla busar är här.

Ni står nu på randen till en tid då ett antal saker kommer att hända. Våra jordliga allierade slutför projekt som kommer att få RV (valutaomvärdering) och GCR (globalt nya valutor) genomförda. Dessutom, när den första uppsättningen av tester av överföring av fonder är fullbordad så kommer välståndspaketen, samt bötes- och bestraffningspengarna att frisläppas. Detta kommer att leda till ett nytt regeringsskick och en återgång till sant ”de jure” regeringsskick, samt slutet på illegala inkomstskatter. Det kommer också att signalera det formella olagligförklarandet av skuldslaveri och inom ett antal månader slutet på hela det monetära systemet. Mänskligheten på ytan har som öde att avsluta sitt beroende av jordbruk och tillverkning. Inom en kort tid så kommer Gaia att återigen tillåtas bli ett barn av Universum, vilket hon var då era förfäder landade här för cirka 900,000 år sedan. Ni var fullt medvetna då Atlanterna bedrägligt förstörde Lemuria kontinenten. Detta hände vi början av det Stora Galaktiska Året som just har blivit fullbordat. I detta nya Stora Galaktiska År så kommer ni att återgå till fullt medvetande och sedan uppnå ert öde med Himlens fulla och nådiga välsignelser.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje! De mörka som så länge har styrt denna värld tynar bort. De som representerar dem är överallt i panik. Åldern av fiat pengar tar slut genom återgången till en global guldstandard. Denna operation låter oss börja planera när vi kan påbörja ett antal viktiga lektioner angående religion och moral. Denna värld behöver brådskande förstå den gemensamma basen för religioner och hur man kan läka sår som har uppstått från påstådda skillnader som har orsakat kaos att styra över. Vi behöver alla koncentrera oss på Kärlekens kraft och behovet av att hela våra påstådda hat. Tiden för krig är över. Det är nu en tid för fred och enhet! När man går igenom ceremonin som gör er till en Uppstigen Mästare så lär ni er hur ni behöver tid för att förstå en del universala sanningar. Vi kallar detta ett slags träningsläger där vi lär oss om grunderna av Kärlek och Ljus i denna värld. Dessa lärdomar tjänar oss väl då vi utför vår gudomliga tjänst.

Sättet på vilket ni har blivit inpräntade i denna värld behövs tvättas bort och en ny uppsättning av värden behöver betonas. Lektionerna vi ämnar ge kommer att spegla detta. Mer än så kommer dock att avslöjas. Mänskligheten har en stor inre Kärlek för varandra. Det är traditioner och upplevelser som förändrar er. Vi inser detta då vi för oss från en kultur till nästa. Många av er har fått lära er att ta emot oss på ett visst sätt. Andra är samtidigt helt obekanta med oss. Vi är i gudomlig tjänst och använder våra uppfattningar för att ge er exempel som för er mot Kärlek och en mer positiv syn på livet. Denna tid är svår för er då det finns en stor övergång som är på väg. Vår tjänst är att ge hopp och ett sätt att vända ert liv för Kärlek. Det är på detta sätt som ni bättre kan lära känna era medmänniskor. Livet handlar om att föra sig mot Ljuset och hjälpa till med att få mörkret att tyna bort från denna värld.

Våra ansträngningar är baserade på den stora förskjutningen i medvetande som för sig över denna glob. Denna förskjutning låter er se denna värld på ett annorlunda sätt. De senaste två årtiondena har vittnat händelser som lovar att hjälpa på med att föra den gudomliga planen till denna värld. De mörka har med stor förskräckelse sett hur deras hemska planer snabbt försvinner. Tiden närmar sig för en mer vettig uppsättning av interventioner. Dessa kommer att få er att uppleva er Enhet. Er ökade fokus och förmåga att se en bättre värld gör att denna övergång sker snabbare och med en mindre grad av inre förvirring. Denna händelse är högst välkommen av Himlen och av oss! Vår uppgift är att guida er mot ett bättre vetande om denna medvetna väg, som ni reser på. Ögonblicket närmar sig nu för ett stort avtäckande. Detta kommer att återförena er med era spirituella och rymdfamiljer. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att informera er om vad som händer er globalt. En ålder av välstånd och harmoni håller på att formas. Denna tid är därför en övergångstid. Var tålmodiga och alltid redo att hjälpa denna uppsättning av verkligheter att triumfera och sätta scenen för en ny spirituell ålder. Ni kommer att möta grundläggarna av era inre uppfattningar och lära er mycket, som kan ge fred till er själ! Vet, kära Ni, att det oräkneliga Förrådet och det aldrig sinande Himmelska Välståndet verkligen är era! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var ett! Och Var i Glädje!)

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Du gillar kanske också...