Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 11:e april, 2017

 

 

11 Men, 18 Mac, 13 Caban

 

Dratzo! Galenskapen i denna konstiga verklighet, fortsätter att ständigt föra fram nya tolkningar av hur världen fungerar. Vi är i dilemmat med att försöka klura ut allt. På grund av detta befinner vi oss i ett vänteläge, men är fortfarande i den slutliga processen av den förväntade lanseringen av RV, och slutet på det gamla Aktiebolaget USA. Detta läge innehåller ständiga fallgropar, som på något sätt förvandlas till välsignelser och förflyttar allt framåt. Vi räknar med att inom kort få höra att de första efterlängtade utbetalningarna äntligen har påbörjats. De som ansvarar för uppgiften, insisterar på att det nuvarande tillståndet inte flyttar fram det så mycket. Vi räknar med att få höra goda nyheter om att något stort är på väg att hända. Denna resa har ständigt fläckats av olika illgärningar, av den förmenta hjälplösa mörka kabalen. Vi skrattar nästan åt deras försök. Vi är övertygade om att stora mirakel är på gång att ske, som förändrar allt.

Vi har observerat denna kollektiva galenskap under de senaste decennierna, och det är svårt att formellt engagera sig i det. Det verkar vara en modern ”Alice i Underlandet” där det som inte är verkligt, helt plötsligt verkar vara den enda sanna verkligheten. De ansvariga verkar agera på ett surrealistiskt sätt. Samtidigt blir det som verkar omöjligt, den enda rätta vägen. Trots det, händer det verkligen saker i denna upp och nedvända verklighet. Det är inte att undra på att vi i det förflutna, undvek sådana ofullständiga världar. Trots det har vi ändå gått med på att göra det som är rätt, för att tillåta detta rike att växa i medvetandet, och lösa sina nuvarande problem. Vi vet att de som har kraften att skapa denna nya värld, är mycket nära att ta till de nödvändiga åtgärderna. Det är det som ger oss känslan av att något underbart är på väg att hända!

De vars liv är tätt sammanflätade i en helig process, inser på vilket djup skapandet av denna nya verklighet åstadkoms, trots att allt verkar lite konstigt. Något riktigt underbart håller på att födas. De mörka börjar förstå att den gamla verkligheten är över, för att ersättas av något nytt inom en snar framtid, med en gåva av två saker för detta rike. Det första, är det nya välståndet och dess gudomliga påföljd, framväxandet av en mer medveten mänsklighet. Det andra, är den växande kraften i detta rike, som slutligen förleder och sedan verkligen förstör mörkret och dess gemena ageranden. I dess kölvatten ska energin som uppstår skapa ljus och den sanna kärleken, Rättskaffenhetens väg! Var ständigt medvetna om det och vet i ert Hjärtas inre, att detta tramsfyllda träsk innehåller frön för en ny underbar verklighet. Ni har verkat vandra i evighet fram till denna punkt. Var medvetna om att denna nya heliga kraft formas, och den tar den jordiska mänskligheten till dess avsedda destination, i den himmelska härligheten.

Omvandlingen av denna verklighet är för att avsluta den nuvarande hopplösheten, och ersätta den med en frihet som innebär Självständighet, och sätt för att komma åt de inre känslorna av kärlek, ljus och glädje. Det är på detta magnifika sätt den nya republiken kommer att framstå, och dess speciella tillstånd med himmelsk ledning. Den heliga kraften bakom allt detta växer, och är på väg att omvandla ert nuvarande onödiga lidande. Så tro inte de nuvarande skadliga förhållandena är permanenta. De mörka och deras många organisationer kommer att rensas bort. Vi välkomnar början av vår tid med er! Ni kommer då att kunna delta tillsammans med alla. Ni kommer att börja tiden med Himmelriket på Jorden. Mirakel blir det normala. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer fyllda med en glädje som tillstår hur fantastiskt ni växer och förbereder er för en ny verklighet. Den kommande omformningen kommer snart att bli välsignad av Himlen och kan därför, vid rätt tidpunkt, magiskt uppstå. Vår uppgift är att göra klart dessa saker, och förbereda oss för en manifestation av denna inre prakt! Oroa er inte, välsignade Varelser! Den nya världen uppstår ur den nuvarande mischmaschen, som just nu täcker detta land med missriktade drömmar. Avsikten är att ni snart ska kunna se dessa underverk, och en ny verklighet kommer att presenteras! Vi förstår att det är lätt att förväxla det som kommer från Gud, med det som är dåligt. Vi förstår varför himlen har förklätt allt detta, och att det lämnar er förvirrade mitt i denna speciella plan. Processen börjar nu lösas upp, och blir något som ni kan se tydligare.

Denna process var avsedd för att låta er se saker på ett mycket mer märkbart sätt. Det kommer att förändras då medvetandet växer. I denna nya medvetenhet, kan ni se oss klarare och kan bättre förstå varför allt detta behövde inträffa. Det är oftast inte lätt att se gamla övertygelser på nya sätt. Vi stötte på det när vi började vår egen utbildning, för att bli bra och pålitliga Uppstigna Mästare. Det är när man fyller de nya uppfattningarna i flaskorna, som ni lär er att omvärdera era gamla verkligheter. Det är då ni gör detta regelbundet som ni lär er att se saker annorlunda. Ni har alla snabbt lärt er den stora kraften av er kollektiva vision. Nu får ni ta nästa steg av att inlemma era nya övertygelser i dessa mest fantastiska visioner. Denna omorganisation av era gamla perceptioner till de nya, är avgörande för det ni härnäst gör.

Tänk på denna tillväxt som en ny väg mot att förverkliga vilka ni egentligen är, och varför ni är här nu. Det kan vara svårt, och som tidigare nämnts, något förvirrande. Låt dessa kommande tider vara ett slags mått på vad som väntar. Använd dessa lektioner till hjälp för att bättre förstå vad Himlen verkligen har som avsikt. När ni förstår inombords, kommer den märkliga mischmaschen ni omges av, plötsligt att verka vettig. Därför är det viktigt att behålla lugnet, och inte alltför mycket försöka förstå saker. Vid rätt tidpunkt, kommer de dolda sanningarna att plötsligt bli helt klara. Allt avslöjar sig självt och låter de nuvarande tillstånden av stress försvinna. I detta ögonblick av klarhet, kan ni äntligen förstå varför allt detta hände, av det egna gudomliga sättet. Himlens metoder kan ibland kännas förvirrande. Men, klarheten kommer att uppenbaras vid rätt tidpunkt.

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Vår avsikt är att fortsätta med dem tills Anden och den Galaktiska Federationen öppet kan träda fram på scenen. Denna gynnsamma tid närmar sig för varje dag! Vet, kära Ni, att det outtömliga förrådet och det aldrig sinande välståndet från Himlen, verkligen är ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianska för Var En och Var i Glädje!)

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...