Sheldan Nidle, 5 Maj 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

8 Chicchan, 3 Moan, 11 lk

5 maj 2015

Dratzo! Vi kommer och är exalterade över vad som händer på er värld. Våra förbindelser rapporterar att stora framsteg görs med att sätta upp ett säkert och pålitligt system för en global transferering av era många sorter av humanitära fonder och välståndsfonder. Dessa fonder har nu kommit till slutet av vad som har varit en lång och slingrig process för att säkerställa dess leverans till er. Denna månad börjar utforma sig som den månad då dessa fonder tryggt kan ges till er. Denna operation är för att göra redo ett antal andra grupper som är ägnade åt att ändra vissa regeringar och uttala att NESARA har gått i effekt. Dessa förhållanden kommer att bli de mycket välbehövliga inledningarna till avslöjanden och för att de Uppstigna Mästarna skall uttala sitt schema för en serie av mycket väsentliga lektioner. Dessa olika lektioner kommer att bli basen för vad vi ämnar säga er. Våra grupper har bokstavligen tillbringat åratal med att finslipa de bästa sätten för att tala om för er att vi finns och vad er uppstigning innefattar. Vi kommer också att börja förklara hur många handledare skall operera bland er. Det är kritiskt att ni får en utmärkt förståelse av hur er uppstigning skall ske och hur ni skall lära er den nödvändiga galaktiska etiketten.

Denna kommande tid kommer därför snabbt att skapa en hel del konceptskingrande händelser. Det kommer att förefalla som vid tiden då den Amerikanska nationen föddes 1781. Det är för er svårt att i denna tid kunna se en så stor omställning. Era tidigare uppfattningar kommer mestadels att ändras utifrån händelser som sker i alltmer svindlande sekvens och hastighet. Vi vet precis hur underligt detta kommer att förefalla er. Under en mycket kort period kommer ni att kastas in i vad som kan förefalla som en ny värld. Vi ber er att förbereda er genom att i ert sinne anta att saker och ting kommer att bli högst underliga. Tänk er regeringar och statsapparater, vilka ni länge har tagit för givet, kommer bort på ett ögonblick. Tänk er att vi plötsligt går från en synbar uppenbarelse till en storslagen verklighet. Tänk er det öppna globala framträdandet av de Uppstigna Mästarna! Allt detta är bara början. Bevis kommer om ges då det gäller den ihåliga Jorden och ni kommer att se hur Agarterna gör sina allmänna framträdanden bland er. Ni kommer plötsligt att kastas från de första stegen att vara planetära människor till att snabbt stiga upp till Galaktisk Mänsklighet!

Såsom ni kan se så kommer er omedelbara framtid att dramatiskt förändra verkligheten ni nu lever i. För oss är det ett faktum att ni kommer att  återbekanta er själva med de som regelbundet kommer för att assistera er från Himlen och med oss. Vi är era spirituella och rymdfamiljer. Vi förlorade er temporärt då de Atlantiska vetenskapsmännen lät er fall ned till begränsat medvetande. Vi väntar nu på er förutsedda återgång till fullt medvetande. I mellanperioden har ni styrts av Anunnaki, och nyligen enbart av de mörka undersåtarna som utnämndes av dessa samma Anunnaki för länge sedan. Dessa mörka kabaler når nu själva slutet av sin makt över er. När Himlen förnyade kontakten med er för nästan 13 tusen år sedan valde Himlen ut speciella själar för att börja övervaka och guida tiden och metoderna för återförening. För närvarande så är dessa själar framförallt era Uppstigna Mästare. Dessa heliga har nådigt assisterat oss alltsedan vi kom hit. Ni är för närvarande i de slutliga stegen innan ni fullt och helt kommer åter till oss. Början på detta är naturligtvis spridandet av ett globalt välstånd.

Den nuvarande tiden utförs därför av en serie av snabba framsteg som följs av ett mindre avsaktande. Denna stopp och start verklighet håller för närvarande på att ta slut. Den kommande tiden kommer att domineras av framkomsten av NESARA och slutet på en lång era av då de flesta regeringar styrdes av en oligarkdominerad miljö. Detta kommer att bytas ut mot en verklighet i vilken sanning och genomskinlighet hör till regeln. I denna miljö kommer ni att kunna se till att regeringarna företrädesvis representerar er. Vi kommer för att låta er använda de för närvarande hemlighållna teknologierna, samt de teknologier vi som vi ämnar ge er. Genom användandet av detta så kan ni bota sjukdomar och stabilisera er miljö. Det innebär att ni kommer att avlägsna alla föroreningar från ert vatten, mark och luft, vilket ni har fyllt henne med under de senaste två tusen åren. Vi ber er också att ta tiden för att reparera all skada åsamkad av er konstanta gruvdrift, odlande och fiskande som era globala samhällen gjorde för att överleva. De nya teknologierna låter er göra så. De återstående strukturerna kommer att förstöras utav de kommande förändringarna på Jorden!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att ytterligare klargöra vad era välsignande rymdbröder har sagt till er. För närvarande gör vi redo de sista punkterna i operationen som skall ge er era heliga välsignelser. För flera årtionden sedan började vi att rekrytera de som skrev in er i de många välståndsprogrammen. Till en början med så grumlades detta i kampen mellan Ljuset och de mörka på denna värld. Årtionde efter årtionde misslyckades med att finna en framgångsrik lösning. Efter mycket diskuterande sattes ett sätt upp för att leverera, vilket genomfördes under en kort tid. Denna möjligt misslyckades med att tillåta full leverans. Fler diskussioner med våra många allierade har nu resulterat i att medlen för att ge er våra välsignelser har funnits. Under denna månad så är Ljuset berett att tvinga de mörka att tillåta att massleveranser sker. Vi önskar tacka våra spirituella och rymdfamiljer för deras högst älskvärda assistans!

När dessa olika leveranser till slut är fullbordade kommer verkligheten som ni lever i att helt förändras. Nya regeringsskick tillsammans med ett nytt finansiellt system kommer att öppna möjligheter för att omforma era uppfattningar om hur dessa mänskliga samhällen fungerar. Det är vår välsignade intention att ge en serie av lektioner om sanningen bakom bildandet av era så kallade religiösa filosofier. Många förändringar infördes av de som formade och skapade vad ni nu djupt tror på. För att i sanning vara fria behöver ni öppna era sinnen för vad som i själva verket hände för århundraden och årtusenden sedan. När vi först uppnådde odödlighet så förde vi oss till ett speciellt ställe för att träna oss för våra respektive uppdrag. Här fick vi lära oss vad som verkligen hände för länge sedan. Vi önskar nu att vidarebefordra vad vi tillsammans fick lära oss. Dessa serier av sanningar kan hjälpa er att förbereda er för vad som kommer att hända inom kort.

För närvarande genomgår ni en tid då en hälsokris följs av nästa. Allt detta är hur Himlen välsignat för er mot fullt medvetande. De flesta av de heliga anledningarna till detta förklaras vanligtvis för er. Ni behöver ha någon som ni kan lita på för att förklara detta i detalj. Vad Atlanterna och sedan Anunnaki gjorde var en del av en stor konspiration för att sätta er i en dimmig amnesi angående ert ursprung. Vad som är högst nödvändigt är en detaljerad förklaring av varför varje del av deras komplexa pussel lades på plats. Då vi gör detta så kan ni nysta upp hur ni lurades och manipulerades. Utrustade med sådana bevis kan ni bättre absorbera vad som kommer att hända inom er nära framtid. Ni kommer att upptäcka precis hur bred och stort detta bedrägeri verkligen var. Döm därför inte framtiden från vad ni kommer att få veta. Använd denna visdom för att trygga en bättre och ljusare framtid för alla.

Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden. Ta er tid efter att ni har läst detta och tacka Himlen för denna älskvärda dispens. Inse hur mycket energi som redan har lagts ned på att föra denna verklighet från mörkret till Ljuset. Var redo att förena er med andra för att stöda Ljuset och ge stort välstånd till alla! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...