Sheldan Nidle, 24 mars 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

5 Akbal, 1 Mac, 11 lk

24 mars, 2015

Selamat Jarin! Vi kommer då er ädla Moder Jord famlar från de stora mängderna av energier som Himlen skickar till henne. Denna energi är en symbol på behovet, uttryckt av Himlen, av att Gaia löser de nuvarande problemen som Ljuset stöter på. För närvarande står ni fortfarande på randen av stora förändringar. I sanning så är dessa förändringar föregångare till ett antal händelser, som står redo att ske. Dessa energier är ämnade att bli blixtarna som startar en stor omgång av kritiska förändringar. Ert finansiella system kommer att bli utgångspunkten för dessa förändringar. Instrumenten för ett nytt och rättvisare system är redan införda. Dessa ändringar testas för närvarande. Hitintills så förefaller det att framgång är säkrad. Under tiden så tvingas de många bankerna som har kvar det gamla systemet att acceptera det nya. Ett stort antal nationer i Europa, Afrika, Asien och i Amerikas har anpassat och accpeterat de nya reglerna. Fler institutioner runt om i världen rättar också in sig i leden. Vi förväntar oss att än mer banker kommer att skapa ett i sanning underbart nätverk som kommer att se till att bankväsendet blir mer effektivt och rättvisare över hela världen. Dessa förändringar kommer i slutändan kräva att NESARA uttalas i Nordamerika. Krafter arbetar nu mot detta mål.

Förändringarna i ert banksystem är bara början på en global ansträngning för att bankväsendet blir till det instrument som kommer att hjälpa mänskligheten istället för att tygla. Under åren så har vi sett hur denna världs största banker och deras många olika multinationella partners har fört krig mot mänskligheten och sökt att uppnå global dominans över er. Denna strid över idéer och pengar har i själva verket kommit till ett slut. Fiat valutan, som de omhuldade, har förlorat, och det första steget för att införa en ny typ av global valuta har påbörjats. Dessa förändringar är ämnade att globalt omvärdera valutor och till sist återetablera en ny guldstandard. Till detta läggs föregångaren av en ny uppsättning av standards för ett rent växelsystem av dessa pengar runt om i världen. Den mörka kabalen, som hade total kontroll över er, bleknar nu bort. Dess enorma makt tas bort från dem. Ni står på randen till att se hur de huvudsakliga personerna från denna en gång helt maktfullkomliga monopol arresteras och förs bort från sina positioner. Regeringar som en gång var institutioner vilka utförde deras uppdrag kommer att bytas ut på grund av tyngden av NESARA’s införande.

Denna nya värld kommer att vara en nådig övergång. NI kommer att få bevittna ett globalt jubileum och kommer att se de formella uttalandena av avslöjanden från dessa nya regeringar. Dessa formella uttalanden kommer till slut att låta oss komma inför er och öppet redovisa vårt tidsschema för er. Vid denna tid kan vi ge vissa preliminära landningsinstruktioner. Vi vill att ni har en uppfattning om hur många av våra scoutskepp som vi planerar skall landa på era vackra stränder. Våra handledare vill också påbörja en allmän dialog med er. Det är viktigt att vi tillsammans påbörjar en diskussion om er sanna historia. Mycket av vad ni tror är bara improviserad spekulation. Ert fall in i begränsat medvetande i Atlantis måste ses i ljuset av vad som hände inom det sista imperiet på Atlantis. Till och med Atlanterna argumenterade bland sig själva över denna mörka policy angående hur dessa rebeller och oliktänkande skulle bestraffas. På så sätt dömdes detta land och dess totala förstörelse igångsattes. Ni behöver känna till denna historia och förstå den i ett sant ljus. Kabalen har manipulerat er under en alltför lång tid.

Vårt huvudsakliga mål är att upplysa er om allt detta, och för att göra er redo för er återgång till fullt medvetande. Våra många handledare inser detta och de kommer att tillsammans med era Uppstigna Mästare göra er helt förberedda för fullt medvetande. Denna heliga process kräver först att ni gör er av med många falska koncept som ni fick från Anunnaki, som sedan återupprepades av deras undersåtar. Den nuvarande mörka kabalen känner till denna historia mycket detaljerat. Under årtusenden så påtvingade deras förfäder dessa falska uppfattningar och använde dem för att kontrollera och manipulera er. Ni är i själva verket fria Varelser hängivna till Kärlek och Ljus i gudomlig tjänst till Ljuset. Denna tjänst avbröts tack vare aktionerna av ett antal Atlantiska präster och vetenskapsmän. Ni kommer inom kort att återuppta denna storslagna tjänst. Vi har mycket som vi tillsammans skall uppnå. Vi välkomnar återkomsten av er stora stjärnnation. Många nationer som en gång var en del av det mörka Ankaraimperiet väntar i glädje och i förväntan på att ni skall utföra er gudomliga tjänst till dem, och i själva verket till hela den fysiska skapelsen. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med storslagna nyheter! Under de senaste årtiondena har vi observerat hur våra associerade använde deras legala och finansiella expertis för att skapa ett scenario för att sätta den mörka kabalen i ett hörn, så att deras olika hemliga metoder skulle upphöra. Oändligt med hinder sattes i vägen för våra associerade av den mörka kabalen. Till slut så ledde ankomsten av våra rymdfamiljer dock till en annorlunda avslutning. Dessa ambassadörer från rymden använde deras växande positioner för att till sist skapa ett alternativ till vad som regelbundet hände. Helt plötsligt så signerade domare dokument och utförde speciella kallelser. Den långa processen gick nu framåt, precis som ett flertal himmelska profetior hade sagt. Slutet på er tusentals års långa resa hade nått början av att uppnå Ljusets mål för denna fysiska värld. Vi träffade regelbundet deras förbindelsepersonal i Agarta. Ett schema för mänsklighetens framgång tog snabbt form.

Denna process skulle starta i lugn takt och sedan öka fart. Så har blivit fallet. Det är bara vid slutet av detta första årtionde av detta årtusende som vi började se verkliga framsteg. Den mörka kabalen hade till en början i våra dialoger känslan att de vid en viss tidpunkt lätt skulle triumfera över oss. Tack vare den Galaktiska Federationens många förbindelser så började denna uppfattning hos de mörka att mankera. Då det andra årtiondet påbörjades så drog sig de mörka inledningsvis tillbaka och skar av alla förhandlingar. Ett år senare tvingades de av våra förbindelser att tänka om. På så sätt startade vi åter igen. Resultatet blev som i många tidigare möten. Denna gång räddades samtalen av den ivriga framkomsten och växande makt hos de många olika urgamla familjerna. De mörka tvingades att erkänna att de inte längre hade överhanden!

Vi välsignades av dessa händelser och var fulla av glädje över vad en konstant interaktion mellan dessa familjer fyllda av nåd och dessa gudomliga rymdfamiljer producerade. Såsom ni kan gissa er till, Ni nådiga, så började de mörka sakta gå med på vår begäran. Detta ledde till var vi nu är. De nyare nationerna i denna värld kom samman under ledning av nationer som använde sin samlade kraft för att bilda en högst välsignad allians! Vi står nu vid porten till en ny värld och väntar på de nästa snabba stegen som läggs på plats. Denna mörka globala oligarki snubblar och faller. Den är inte längre den totalt dominerande i denna värld. Den reduceras till enbart en av aktörerna i en akt. Vi välsignar Himlen och tackar nådigt alla som har använt sin kraft och sina resurser för att hjälpa mänskligheten. Vi förblir fulla av Ljus och Glädje över allt som händer runt om i denna värld. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi att informera er om de nuvarande utvecklingarna runt om i denna värld. Vi har kommit än närmare till en slutlösning och tiden för då Himlen och rymdfamiljerna kan komma nära oss. Vi har fortfarande mycket att göra. Låt oss ägna denna tid till att göra dessa förändringar möjliga. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...