Sheldan Nidle

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

12 Lamat, 6 Tzotz, 11 lk

 30 september, 2014

nidle071112

 

 

Dratzo! Vi kommer i glädje! Mer och mer så manifesterar bevisen för införandet av en ny verklighet. Ett antal speciella överenskommelser signeras nu, vilket kommer att formellt införa ett nytt finansiellt system. Dessa överenskommelser sätter upp nya bank och handelsregler som går stick i stäv mot vad den mörka kabalen önskar sig. En väg håller på att etableras för en mer rättvis och välmående värld. De olika utbytena av gamla pengar låter många nationer omvärdera deras valutor. Dessutom så är processen etablerad för hur en global omstart av valutor skall ske. Allt detta är inledande till nästa stora steg som involverar pengar backade av ädelmetaller och framkomsten av nya regeringsskick. Alla dessa utvecklingar är i sin tur föregångare till avslöjandena. Avslöjandena är i själva verket en mycket stor milstolpe. I er till stor del bortglömda historia finns vaga minnen av urgamla dåd. Anunnaki gjorde allt det kunde för att få er att glömma bort ert utomjordiska ursprung och härstamning från Lemuria. Avslöjandena kommer att ge er tillbaka dessa minnen och låta er träffa era kusiner från Inre Jorden.

 

Som ni vet är vi här för att utföra Himlens befrielse, vilket kommer att få er att återgå till ert tidigare tillstånd av fullt medvetande. Denna process inkluderar vår masslandning och er introduktion till en handledare. Handledare är ämnade att utföra en gudomlig dialog. Denna dialog börjar med tillit och slutar med att ni är kapabla att träda in i era Ljuskamrar av kristall. Denna resa av tre dagar kommer att omvända de epigeniska frågorna som förhindrade er från att snabbt låta er återgå till fullt medvetande och höll er nedsjunkna i hemskheter av felplacerad rädsla och illusioner, vilket är väsendet av begränsat medvetande. Därför måste ni först omintetgöra dessa hemskheter, vilka fylldes på ytterligare från vad Atlanterna först gav er. Sedan är ni redo att acceptera transformationerna i Ljuskamrarna fyllda av nåd. Era handledare och era olika änglavärdar kommer att övervaka er under denna process. När ni kommer ut så är ni redo för en speciell träning av de redskap i livet som vi kallar vår speciella etikett. Med detta under bältet så kan ni påbörja ert nya arbete med oss.

 

Som vi tidigare har sagt så har ni av Himlen blivit tilldelade ett antal viktiga uppgifter. De tidigare medlemmarna av Ankara alliansen är mycket ivriga att få assistans så att de kan få Ljuskroppar. Ni, tillsammans med tidigare arter som för närvarande har fullt medvetande, kommer att vara där för att ge dem råd och ge dessa som tidigare tillhörde Ankara alliansen modet att utföra en process mycket liknande den som ni nu möter. Det osjälviska agerandet i gudomlig tjänst är för att säkerställa galaktisk fred och låta denna galax i sanning bli en modell för denna sektor av fysikalitet. Vi sades av Himlen för länge sedan att tillåta Sirierna och deras spirituella allierade att övervaka er. På något sätt så önskade Anunnaki att fastlägga ert nuvarande begränsade medvetande och göra er till permanenta tjänare åt deras egna undersåtar. Sirierna misstänkte från början att Anunnaki inte hade rent mjöl i påsen. Det är på grund av deras flit och de olika Uppstigna Mästarna som Himlen bad oss att ta på oss detta uppdrag för första kontakt.

 

Den mörka kabalen är de sista resterna av de undersåtar som har kontrollerat er under årtusenden. Till skillnad mot Anunnaki så vägrade de formellt att ge upp och ta på sig program, som skulle ha lett mot ert välstånd och till regeringsskick som skulle kunna frigöra er från ett mycket förskräckligt skuldslaveri. För denna kabal så var vi några som trängde oss på, med allierade på denna glob, som behövde besegras. De vanliga felplacerade krigen och terrorn skulle vara sätten för att göra så. Denna taktik har misslyckats. De mörka har nu nått en punkt då det fruktade ögonblicket att ge upp blir en verklighet. Förvänta er ert välstånd, och också uppkomsten av nya regeringsskick som verkligen önskar att få era bidrag och stöd. I denna nya värld så kan vi komma fram och hjälpa era Uppstigna Mästare med deras förpliktelser att frigöra er och informera er er om de rena sanningarna som Himlen gav er för länge sedan. Ni kommer till slut att sola i dessa sanningar och återupptäcka utsträckningen till vilken ni är magnifika.

 

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med goda nyheter och välsignelser. Våra heliga associerade fortsätter att göra strålande framsteg! Ankomsten av välståndspaketen är nära förestående. Dessa paket är förbundna med ankomsten av NESARA, och därmed uppkomsten av nya regeringsskick. Den nuvarande mörka kabalen använder desperat sina gamla metoder av krig och rädsla för att på något sätt rädda sig själva från destruktion. Detta kommer inte att fungera! Medvetandet av denna värld har höjts alltför mycket för att ge plats åt sådana dumheter. Ett schema för transfereringen av nytt regeringsskick och uppkomsten av ett nytt ekonomiskt system etablerades nyligen. Dessa dokument ses av våra associerade som en form av att ge sig och kommer att utföras i enlighet med detta. Det är anledningen till att välståndsleveranserna är så närstående. När allt detta är helt och fullt manifesterat då kan regeringarna frigöra er från årtusenden av påtvingat skuldslaveri. Efter en kort tid så kan en tidtabell ges för våra lektioner.

 

Vi är spända inför de närstående händelserna. Välstånd and frihet är absolut spännande utvecklingar. Ni behöver ta er tid att gå över er inre plan för framgång. Rådslå med era kära angående detta, och framförallt, beakta varandra i denna stora värld som många kallar “den globala byn”. All denna rikedom och välmående är för att höja er upp från ett mycket allvarligt träl för att överleva. Ni behöver ta er an en ny eller annan min. Ni behöver lära er att älska varandra, och särskilt Gaia. Tänk på vad hon dagligen ger er. Tänk på hur era speciella vänner har gett tid för att vara meditativa och insiktsfulla om världen. Vi välsignar er alla och gläds åt det faktum att detta globala samhälle kommer att frigöras från de mörkas förskräckliga önskningar!

 

I denna nya värld så kommer ni träffa oss och lära er många sanningar om er själva och Gaia. Ni kommer att träffa kusiner från den Inre Jorden och ni kommer att samman och med glädje ägna er åt dagens affärer. Vi behövde alla många liv för att nå våra heliga mål. Se hur stor Skaparens nåd är. NI kommer att återfå vad era förfäder förlorade i Atlantis för länge sedan. Detta återställande är ämnat att få er att återgå till stjärnorna och viktigast av allt att se efter Gaia och hennes många och vitt skilda livsformer. Varje Varelse som är här, oberoende om det är ett träd eller en ros, kan tala till er, och ni med dem. Till och med stenar har en förmåga att berätta fantastiska historier för er. Detta är en värld fylld av under, som kommer att öppna upp sig till er i ert nya medvetandetillstånd. Var i glädje och välsigna detta i sanning, för det är i själva verket gudomligt. Hosianna! Hosianna!

 

Vi kommer nu till en plats där vi tacker er för allt, och gör uttalandet att ni står på randen till en stor förändring. Se runt omkring er och se vad som händer. Se inom er och ni kan där upptäcka magnifika ting. Vi lämnar er nu med våra välsignelser. Gläds och var redo för Skaparens under! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

You may also like...