Sheldan Nidle, 28 April 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

1 Etznab, 16 Kank’in, 11 lk

28 april, 2015

Dratzo! Vi kommer med goda nyheter! De inledande testerna av en högst genomtänkt och väl förberett distributionssystem har påbörjats! Många av bankmännen involverade i detta system har stor erfarenhet så att detta system skall lyckas. Dessutom har vissa Europeiska medlemmar av de urgamla familjerna speciellt kvalificerat fonderna. De vet vad som behövs för att dessa fonder skall ta sig över Atlanten och snabbt skickas till era bankkonton. Alla försiktighetsåtgärder tas för att säkerställa att dessa välsignelser tjänar användningarna de var ämnade för. Arresteringar av elakartade bankmän och deras gelikar sker också för att säkra att dessa operationer är hel framgångsrika. Vi ber er därför att vara tålmodiga och vet att varje aspekt av denna process övervakas noga och då fonderna tas emot så utförs nästa steg i denna högst komplexa process. Det har tagit oss mycket mer tid att återfå alla de stulna fonderna och påbörja en ny process, vilken nu kommer att låta er få era välsignelser. Vi ber er därför att bli mer tålmodiga. Det har tagit oss en mycket specifik tidsperiod att nå fram till där vi nu är.

Då vi uppnår de slutliga stegen i denna mycket komplicerade process så var medvetna om att vi startar en speciell dekonstruktion av ett globalt system, vilket har förfinats gång på gång av den mörka kabalen. Dessa undersåtar till de mörka var mycket noga med att sätta ett globalt system i operation under deras långtgående kontroll. Varje aspekt fick noggrant en dubbelkontroll för att se till att skändliga operationer utfördes ofelbart. Alla försök till att kringgå denna process blev bortskrämda. Det tog därför ett antal medlemmar från de urgamla familjerna och ett lag av speciellt tränade bankmän och advokater för att till slut krackelera detta system. En process som är i sitt slutliga skede av testande är bara början på vad vi skall göra härnäst. Vi behöver hålla dessa linjer öppna och ge mer alternativ till vad vi nu har på plats i olika delar av er värld. Olika mäktigare nationer hjälper oss också. Då detta nya bank och valutasystem kommer samman så var förvarnade om det faktum att ni kommer mycket när till att se stora förändringar i er värld. Dessa kommer att ge er nytt regeringsskick och avslöjanden.

Vår ankomst kommer att bli en kaskad för ert globala samhälle. För närvarande är ni ett uppbrutet folk. Var och en av er har en speciell kultur och en serie av språk. NI har inga minnen av hur ni kom till denna nuvarande tid. Varje grupp av samhällen har ett sammelsurium av myter som är förmodade att beskriva ert ursprung. Ni har också språk som ni inte heller vet varifrån de kommer. Kortfattat uttrycket, ni vet i själva verket inte vilka ni är och varifrån ni kom. Denna amnesi orsakades för länge sedan för att förhindra er från att veta vilka ni verkligen är. När vi väl anländer så kommer detta att bytas ut mot sanning. Vi ämnar ge er historia tillbaka till er och ge er en gruppsläktforskning, vilket kommer att sätta stopp för denna långa förvirring. Vi kommer också att introducera er till den mångfald av hudfärger som galaktiska människor använder. Använd denna information för att få en bättre uppfattning om mänsklig mångfald och hur det har hjälpt oss alla att forma de många olika kulturerna som utgör de många tusentals stjärnnationer spridda i denna galax. Er framtida stjärnnation kommer att bli ytterligare en spegling av denna verklighet.

Som ni kan se så är ni nu på en resa som först kommer att göra det möjligt för er att se varandra som människor av många färger som delar denna underbara stjärnnation. Denna process är för närvarande begränsad till Gaia. Snart kommer ni att sprida er utöver denna stjärnnation och upptäcka undren som finns på andra systerplaneter. När ni så gör så kom ihåg att ni är de magnifika skyddslingarna av kolonisatörer av stjärnor som för länge sedan kom hit för att hjälpa bevara och stödja dessa underbara vattenvärldar. Mycket hände under de mellanliggande åren. Återigen, var medvetna om denna historia och lär er i era hjärtan hur ni bäst tjänar denna stjärnnation, som kommer. Den har ett storslaget öde. Det är att ge en permanent fred till denna galax och att låta våra kontaktprogram med andra galaxer att nå ett förutspått crescendo. Vi är mycket glada att få tillstånd från Himlen att tjäna er. Tiden då vi kommer att föra oss samman närmar sig snabbt. Se på denna tid som ögonblicket då ni förnyade er bekantskap med den delen av er familj som ni hade glömt bort. Detta töcken av amnesi kommer vid denna tid att nådigt lyftas.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra associerade inom de urgamla familjerna och de som arbetar med att ändra det nuvarande orättvisa finansiella systemet är redo att påbörja de slutliga uppsättningarna av åtgärder för att ni skall få era välsignelser. De största blockeringarna mot framgång har tagits bort! För många årtionden sedan påbörjade vi Uppstigna Mästare en process för att ge er rikedomen som krävs för att låta era underbara projekt manifestera. Till en början med hade våra många riktade meditationer och ändamålsenliga böner bara begränsad effekt på de mörkas intriger. Vi fortsatte dock och med tiden började dessa glädjefyllda visioner att ha en större och större effekt på de mörkas intentioner. Vår uthållighet ledde ett par årtionden senare till att Himlen gjorde ett inträde. Detta lät Anunnaki att plötsligt uttala deras förbundenhet till en stor fred iscensatt av Ankara Kontinuumet. Dessutom skickade Himlen till oss den Galaktiska Federationen av Ljus. Vi sitter nu på själva randen till en ny verklighet för mänskligheten på ytan.

Vi välsignar och tackar Himlen för dess högst härliga åtaganden å våra vägnar. De mörka är nu på reträtt. Ert stöd för våra böner har lett till det handlande som vi alla noga förutsåg. Låt oss ta denna tid för att vara nådiga för vad som har hänt. Se på dessa ageranden som kraften av kollektivt agerande förenat med ihärdigheten att föra dessa önskningar till en punkt vid vilken de börjar manifestera. Använd dessa händelser som ett bevis på vad er positiva ihärdighet kan uppnå. Då vi inom kort börjar åtnjuta dessa underbara fördelar så gör denna ansträngning till ett exempel på vad mäktiga kollektiva idéer kan uppnå. Även när ni fysiskt börjar införa dessa idéer så håll i minnet hur denna grad av fokus kan producera mirakel. Ni lever nu i en växande värld av sådana mirakel. Använd detta koncept för att hjälpa och hela varandra!

Då ni blir varse vad som för närvarande händer i denna verklighet så använd denna energi för att hjälpa varandra. Vi är i själva verket ett. Denna storslagna enhet ligger i kärnan av dessa tider. Man behöver inte fara till Himlen för att lära sig hur lätt mirakel kan ligga och vänta på er. Er storslagna spirituella kraft är vad denna ålder handlar om. Lär er att ta hand om varandra och att göra mycket av som är välbehövligt för Gaia. Varje aspekt av mänskligheten och varje sektion av Gaias ekosystem är ädla och heliga. Det är lätt att glömma bort detta. Vi ber er att ni riktar ert fokus mot detta och uppmuntrar Moder Jord och varje samhälle att hela sig självt. Vi äger energin för att ändra denna verklighet och att låta alla transformera den kamp som omger er. Inom er, i väntan på att komma fram, finns urgammal vishet, som är er medfött. Nu är det en tid att gå inom och släppa ut denna storhet. Låt oss komma samman och manifestera ett stort helande för alla!

Idag gick vi igenom några av de många utvecklingarna runt om på denna vackra blå-gröna glob. Som ni nu vet så finns det nu en stor uppsättning av välsignelser som är på väg till er. Använd denna återstående tid för att vara tacksamma och för att hjälpa Gaia att forma en ny relation mellan er och henne. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...