Sheldan Nidle, 9 december 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

4 Etznab, 16 Yaxk’in, 11 lk

9 december, 2014

Selamat Balik!

Dratzo! Vi kommer nu för att förklara vad som för närvarande händer runt om i er värld. De mörka undersåtarna som kontrollerar er värld har ett stort dilemma. Strategierna som alltid har fungerat för att förvirra Ljuset fungerar ej längre. En speciell motstrategi leder nu till kabalens nederlag. De är därför paralyserade och kan inte gå framåt med en vinnande plan. Detta dilemma har orsakat panik i deras globala ledarskikt. De stora finansiella servicegrupperna och deras multinationella allierade förstår att deras besegrande och arresteringar är ytterst närstående. En del individer i deras enorma sammanflätade bankföretag föreslår några radikala utvecklingar som medel för att hitta en utväg. Vi har försäkrat de ledande arbetsgrupperna för denna enorma bläckfisk liknande organisation att alla försök till att försena denna process är dömda att misslyckas. Vi har föreslagit en serie av handlingar för våra allierade som kan föra detta labyrint liknande schackspel till ett snabbt avslut. Detta involverar en serie av ensidiga ageranden som låter uppsättningen av den globala världsvalutan ske. Dessa handlingar öppnar vägen genom att snabbt avsätta de många regimerna som har försinkat denna transformation under åratal.

Vi står djupt i skuld till var och en av er för ert fortsatta tålamod. Vi förstår frustrationsnivån ni genomgår varje dag. Vi gör därför vad vi kan för att sätta detta på rätt kurs och tillåta början av en stor transferering av tillgångar, vilket kommer att låta var och en av er att göra vad ni kom hit för att göra. Det är verkligen ganska svårt att bibehålla en grad av självförstärkning av era positiva drömmar då det förefaller sannolikt att dessa ting konstant försenas av de mörka och deras skändliga hejdukar. Vår plan är att visa Ljuset hur de som opererar på Gaias yta kan påskynda det oundvikliga. Nyckeln för närvarande är att lösa upp processen; att få det utlovade välståndet till de som vi så hyllar och plikttroget litar på. Denna process behöver fungera snabbt, för införandet av nya regeringsskick och transformationen av det globala finansiella systemet. Vi har preciserat ett antal sätt genom vilka detta snabbt kan ske. Våra förbindelsegrupper, med assistans från våra vänner från Agarta iscensätter medlen för att uppnå dessa upphöjda och högst nödvändiga mål.

Vi har förmågan att skapa och förflytta guld runt omkring så som vi vill. Vi har också förmågan att teleportera ledare från en punkt till en annan. Det är dags att använda teknologi för att blockera de mörkas komplotter och att helt och hållet stöda önskningarna hos våra supportrar på Gaias yta. Kom ihåg att er värld har ett globalt nätverk för sinneskontroll, och dessutom en hemlig rymdkrigsteknologi, vilken delvis är dold, och det finns krafter som försöker att koka ihop något slags krig. Vi har hållit dessa rymdvapen neutraliserade och under kontroll under många år. De som innerligt önskar skada denna värld är beslutsamma att finna ett sätt att använda denna teknologi. Vi ser och observerar hur de mörka tillsätter det ena hemliga uppdraget efter det andra för att på något sätt bryta vårt påtvingade dödläge. Vi är alltför starka för dem. Den enda lösningen är kabalens omedelbara agerande för uppgivelse till de bundsförvanter som dagligen brottas med dem. Våra förbindelsegrupper gör nu vad som behövs för att reda ut oredan som fortsätter över hela Gaias ytvärld. Tiden för framgång har nått oss!

Vi gör därför det som är nödvändigt för att fullborda våra olika sätt för att ta ned den mörka kabalen och dess synbarligen ändlösa intriger och tricks. Detta kräver att ett antal ting utförs av våra jordiska bundsförvanter. Våra förbindelsegrupper försäkrar oss att kritiska ageranden nu är på gång. Förväntningen hos de Uppstigna Mästarna, och Himlen, är att dessa skojar erkänner sitt nederlag och blir isolerade från er. Olika planer är godkända genom vilka dessa mörka undersåtar kan arresteras, häktas och förflyttas till platser där de inte längre kan påverka händelser runt om i världen. Bara då kan de vi i sanning säga att en ny verklighet helt och hållet kan manifestera runt omkring er. Vi har haft överläggningar med många på er värld som fullt förstår vad som behövs göras. I detta ljus kan vi säga att ageranden är på gång som är designade att bryta detta nuvarande dödläge och föra er värld framåt mot en ny verklighet. Detta kan också snabbt leda till avslöjanden och ankomsten av våra handledare till er värld. Det är under denna tid som ni kommer att komma mycket när till de slutliga stegen, som leder till fullt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer hit för att förklara ett antal händelser som påverkar mottagandet av era välsignelser. Den viktigaste av dessa är hur den nuvarande makten i händerna av den mörka kabalen borttas. Denna makr är fokuserad på att förhindra införandet av det nya finansiella systemet. Det finns en serie av överenskommelser som vi skrev på med polisenheten för er värld, och dessa enheter skjuter för närvarande åt sidan olagliga barriärer mot införandet av ett nytt säkerhetssystem för internationella banktransaktioner. Dessutom så använder våra rymdvänner deras förmåga att säkerställa att ett antal av våra program införs och snabbt fullbordas. Vi välsignar alla de som låter oss sätta åt sidan de avskyvärda och motbjudande sätten genom vilka de mörka kontrollerar processandet av era välsignelser. Vi önskar djupt att kunna ge er en speciell gåva denna Julhögtid. Vi ämnar också använda detta välstånd för att introducera er till ett nytt regeringsskick.

Våra associerade förbereder därför dessa himmelska välsignelser! Under årtionden har ni blivit tvungna att tålmodigt vänta på händelser som enormt kan ändra denna värld. Vi arbetar intimt med många för att se till att skojarna som antingen har stulit eller blockerat leveranserna av fonder mottar den rättvisa som de sannerligen förtjänar. Arresteringar och olika åtal görs redo för att isolera dem så att de inte längre kan försena vad vi så länge har utlovat. De mörka är nu upptagna med att orkestrera olika händelsesekvenser, som kan leda till ett nytt globalt krig. Våra rymdfamiljer ställer in denna process. Vi ber också er, våra Välsignade, att använda era meditationer och ritualer för att hjälpa på denna högst nobla sak. Vi ber dagligen och fokuserar oss på fred, förändring och välstånd för denna värld. En ny epok med stort medvetande sätter sig på plats på denna glob. Använd denna nya energi för att manifestera en ny epok för hela mänskligheten?

Inse djupt i era hjärtan att en ny epok för mänskligheten gryr. Denna nya era skall levas i frihet, fred och välstånd. Dekreten från Himlen är specifika. Vi alla sätts in i gudomlig tjänst för Ljuset. Detta underbara uppdrag kommer att avslöja sig självt då ni blir mer och mer medvetna om dess existens. Mörkret som sedan länge har styrt denna värld bleknar bort. Då det så gör lyfts det skuggiga stela greppet av dessa skojare. Ni kommer att introduceras till nya mänskliga grupper av Ljus. Processen för att gå från begränsat till fullt medvetande kommer att accelerera. Det kommer att tillåta oss komma fram vid den rätta, gudomliga tiden. Vid den tidpunkten ämnar vi att instruera er inom ett antal områden som är kritiska för denna transformation. Ni kommer också att träffa de som kommer från den Inre Jorden och kosmos. Dessa möten kommer att expandera vår spirituella familj och göra er redo för en återgång till ert liv som fullt medvetna Varelser av Ljus.

Idag fortsatte vi med att informera er om vad som händer här. Många underbara mirakel kommer att ske under denna Julhögtid. Var redo att acceptera dem, och gläds åt vad Himlen kommer att ge er. Det kommande året kommer att fyllas med än större mirakel och de slutliga stegen genom vilka ni kommer att börja er slutliga förändring till fullt medvetande. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...