Sananda, 6 december 2014

Ert syfte är Kärlek, det finns inget annat, det är vad Ni är.

6 december  2014

Kanal: John Smallman

Då så många av er har problem med personlig känsla av att vara ovärdiga och oacceptabla skulle jag vilja ta upp detta – John, den här kanalen, och jag har pratat om det, eftersom det har varit ett problem för honom också.

Gud, vår gudomliga Källa, ja, F / M / G om du så föredrar, är ren och oändlig KÄRLEK. GRÄNSLÖS KÄRLEK! Det finns inga gränser för Gud eller för Hans Kärlek till allt kännande liv, som Han skapade inom den Kärleken till evig glädje. Ert separerade tillstånd brukar få er att tro något annat eftersom det är en stolt egoistisk konstruktion, och om ni tillåter den att lösas upp, som ni nu gör väldigt framgångsrikt, så kommer egot också att försvinna.

Egot är ert separerade jag, en oändligt liten del av det verkliga och eviga Du, Den som ni ansluter till i stunder av djup meditation eller tillfällig extas när ni kopplar från eller glömmer ert ego. Ni kan inte glömma ert verkliga Jag eftersom det är Det enda Du, men ni kan gömma er inom ert ego och låtsas att det verkliga Du inte existerar. Och det är orsaken till all mänsklig konflikt, förvirring och lidande.

Ert ego behöver ha rätt, och det gör allt i sin makt – och den är liten – att framstå som rätt oavsett priset. Men det vet att det inte är rätt, och det skrämmer det. Att ha fel är oacceptabelt, och det lurar sig själv och försöker lura andra genom att ljuga och fuska för att presentera en mask av ärlighet och integritet som lätt känns igen av andra egon, som helt falska. Rädsla ligger bakom alla dess tankar, ord och handlingar. När ni känner er rädda är ni kopplade med ert ego. Kärlek känner inte och kan inte uppleva rädsla, inte ens rädsla gällande någon annans välbefinnande, eftersom Kärlek vet att allt är väl för alltid.

Inom illusionen har egot ett syfte, och det anser att dess syfte är det rätta, det enda syftet, och det driver på detta syftet med all sin energi – att vara rätt – och lämnar er ofta trötta och modlösa som följd. Ert syfte är Kärlek, det finns inget annat, det är vad Ni är, ett kärleksfullt syfte eller uppsåt som omfattar och utvidgar Kärleken, alltid och ständigt, men ert ego brukar dölja detta syfte från er (det lilla du som identifierar sig med sin människokropp ) då den försöker att dominera och ha rätt med vilken metod som än verkar fungera för det – skrävel, bluff, utpekande, mobbning, och med väpnad konflikt.

Mänskligheten blir snabbare och allt mer medvetna om falskhet och dubbelspel av egots uppsåt, därav det kollektiva missnöjet med alla stora organisationer som i botten alltid är ego drivna – oavsett om den är religiös, politisk, militär eller kommersiell – och därmed är proteströrelserna mot dessa stora ego drivna grupper! Litet är vackert.

När organisationer av olika slag expanderar bortom sina ursprungliga kreativa och kärleksfulla ändamål uppstår maktkamp – vem är den bästa att leda oss framåt? JAG, JAG, JAG! Och detta pågående självförhärligande, som så många tycks anamma, beror på deras underliggande känsla av otillräcklighet, ovärdighet, eller otillfredställelse; dessa ego aspekter av er själva försöker ständigt känna sig trygga och säkra de i ytterst osäkra miljöerna som illusionen tillhandahåller.

Era egon är en aspekt av illusionen som ni utvecklat mer och mer fullständigt över eoner av tid, för att hantera den intensiva känslan av fasa som separation från er gudomliga Källa har framanat. Men ni är inte separerade från er Källa, och ni har aldrig varit det, eftersom det är ett omöjligt och overkligt tillstånd.

Ni skapades i Kärlek av vår kärleksfulle Skapare och ni är evigt och oavbrutet Älskade av honom i varje ögonblick, eftersom det är den livskraft som flödar inom er och genom er i varje ögonblick av er eviga existens. Tsunamin av Kärlek som har svept över planeten, och som fortsätter att göra det, upplevs dagligen av fler och fler av er och är en indikation på den oändligt gudomliga Omfamningen i vilken ni alla hålls i varje ögonblick. Oacceptans, ovärdighet, otillräcklighet, värdelöshet är alla overkliga tillstånd för alla levande varelser, alla medvetna varelser, eftersom alla skapades evigt perfekt, och därför är ingen förbättring på detta tillstånd möjlig.

När ni upplever någon av dessa känslor så kommer det från ert ego som, vilket vi ofta har berättat, är overkligt, men det är desperat och vill att ni ska tro på det och det använder rädsla för att manipulera er till att göra så. När det lyckas, lägger ert mänskliga sinne, ert egoistiska sinne, in en högre växel i sina försök att skydda er från alla skrämmande saker som ständigt tycks hota er säkerhet. Det verkliga Du, Den som oftast är dold från er med era egoistiska rädslor och distraktioner är otroligt kraftfull. Det är denna Du som i ett galet ögonblick byggde illusionen, och som de egon av era många separerade jag (det mänskliga kollektiva) nu behåller, genom att hålla er i rädsla.

Under eoner av tid upptäckte olika visa ibland er detta och befriade sig från sin träldom och försöke visa er hur ni kan göra detsamma. Deras visdom ofta kallad ”Den tidlösa Filosofin” eftersom dessa skarpsinniga, som kommer från varje religiös tro och ingen alls, använder den för att peka alla lärjungar i samma riktning, och även fastän de vägar som de erbjuder verkar skilja sig avsevärt så förblir destinationen konstant och densamma, nämligen en individuell upptäckt som leder till en djup inre vetskap om att alla är ett och att alla är evigt älskade. Enorma frid ersätter då all rädsla och ångest.

Att vakna till ert naturliga och fullt medvetna tillstånd är att veta utan skuggan av tvivel om att Ni är ett. Det är inte en tro, det är en vetskap, och den väg som var och en av er följer, leder er oundvikligen till ert ofrånkomliga öde – fullständig och ständig medvetenhet om er Enhet med er gudomliga Källa, och därmed med varandra.

Ni har fri vilja, ni har alltid fri vilja eftersom det är en Gudagiven gåva till er vid tidpunkten för er skapelse, evig, för alltid, och aldrig återkallad. Kärlek ger och tar emot, Den tar aldrig eller tar bort. Att göra detta skulle vara motstånd till Kärlek, men naturligtvis finns det ingenting som är i motstånd till Kärlek. Ni kan alltså välja fritt att väckas till verklighet nu, eller senare. Ni behöver inte göra någonting. Att göra är en distrahering från att vara, och att vara är Kärlek.

Att vara i er lugna inre fristad, i bön – vilket är tack och acceptans av Guds eviga Kärlek till er – eller i meditation – bara stillhet då ni öppnar för att ta emot Kärleken som erbjuds till er i varje ögonblick – är er väg till uppvaknande och återigen, att  veta att Ni själva är Ett med Källan. Glädjen i vetandet är bortom beskrivning i ord, bortom all föreställning, den kan bara upplevas. Ni kommer att uppleva den glädjen – bara tillåt, och låt er tillåtelse komma nu.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...