Sinnets fälla| Moder Jord via Pamela Kribbe, 12 oktober, 2023

 

Sinnets fälla| Moder Jord via Pamela Kribbe

av Pamela Kribbe, kanaliserar Moder Jord

jeshua.net

Kära vänner,

Jag är Jordens röst. Jag är marken under dina fötter som stöder dig och medvetandet som livar upp mineralerna, växterna, djuren och människorna. Jag är närvarande i alla livsformer; Jag vårdar och jag flödar genom dig. Känn min energi flöda genom din kropp, dina ådror, genom dina ben och upp till din buk. Koppla av i min energi och känn dig buren. Släpp alla spänningar du upplever som människa, som till stor del kommer från ditt huvud, dina tankar.

Lägg märke till att alla levande varelser på Jorden har medvetande och kan känna. Även de mest täta energiformerna, som sten, har ett medvetande och det medvetandet innehåller alltid förnimmelser: att uppfatta vad som känns bra eller inte. Denna grundläggande medvetenhet finns i alla livsformer. Men ingen av dessa former, förutom människor, har tankar: ett tänkande medvetande. Förmågan att tänka är det som skiljer dig från alla andra livsformer.

För ett ögonblick, var medveten om kraften som är gömd i sinnet och dess förmåga att tänka. Tänkande kan styras på olika sätt. Det kan vara riktat mot yttre saker, som att anstränga sig för att uppnå något, eller det kan riktas mot inre syften. Däremot låter växt- och djurriket sig påverkas av musiken, av en fast rytm som utgör en del av deras väsentliga natur. De lever sitt liv utifrån den rytmen och genom sin natur.

Det är helt annorlunda för människor. En människa kan förändra sitt öde och sin destination och kan ta nya vägar. Genom att tänka kan den föreställa sig och nå längre. Men förmågan att tänka har också en potentiell fallgrop. Genom sinnet kan en människa tro att den är en levande varelse skild från resten av naturen. Men när en människa gör det, ger de för mycket kraft till sinnet. Och mänskligheten har klivit in i den fällan genom att lägga för mycket betoning och prioritet åt tankar, och det har den gjort på bekostnad av naturens närande förmåga och mänsklighetens koppling till resten av livet på Jorden.

Så även om tänkandet har en stor kraft som kan användas på ett positivt sätt, har denna kraft blivit dominerande. Den vill styra livet, kontrollera och manipulera livet, och den tar inte hänsyn till livets naturliga kadens och flöde. Känn för ett ögonblick den luckan inom dig själv. Du har också en medfödd natur, precis som djuren och växterna. Att naturen inte bara kommer från din jordiska kropp – vare sig den är manlig eller kvinnlig – den naturen, som är du, livas också upp av din själ. Att naturen finns i dig, en naturlig rytm som tillhör dig, som passar din själ.

Jag, Jorden, välkomnar din själ varmt. Jag behöver ditt ljus – du är mig mycket kär. Jag skulle vilja arbeta med dig som en själ, som en kosmisk varelse; tillsammans kan vi skapa en ny verklighet. När ditt kosmiska ljus berör mig, tas det emot i materia. Ditt ljus har kraften att skapa, mer än någon annan levande varelse på Jorden, och genom vårt samarbete kan nya vägar för medvetande dyka upp på Jorden.

Med själskraften som är din väsentliga natur, avger du gnistor av ljus på mig, Jorden. Du ingjuter mig med ditt ljus och det är avsikten, det är syftet. Men sinnet, med sin förmåga att tänka, har blivit för mycket av en självständig kraft som kan orsaka ett avbrott i samarbetet och det yttre flödet från din själ till mig. Känn för ett ögonblick det naturliga flödet inom dig själv.

Din natur, som en själ kopplad till Jorden, uppenbarar sig genom dina högre känslor. Var och en av er känner till dessa högre känslor och kan känna er själs viskningar. De låter dig på ett milt sätt veta vad som lockar dig, något som du känner till: ”Detta tillhör mig; det här passar mig; det här är bra för mig.” Eller så hör man ibland en mjuk röst som säger: ”Nej, det här är inget för mig; det här passar mig inte; det här tillhör inte mig.” Dessa mjuka viskningar av din inneboende natur, din själ, avbryts ofta av ditt tänkande, som har en mycket hårdare energi, eftersom kraften som driver mycket av tänkandet på Jorden är rädsla.

Om du vill kontrollera och styra livet genom att använda sinnet, måste du ständigt anpassa och förändra livets naturliga flöde för att anpassa det till din vilja. På så sätt kämpar ni mot livet och naturen, och det händer hos många av er. Du sitter i huvudet och försöker därifrån navigera i livet. Men i slutändan frustrerar den inställningen till livet dig eftersom det inte fungerar.

Vad som är nödvändigt är att du stiger ner i dig själv, så gör det nu tillsammans med mig. Känn från marken under dina fötter hur jordenergin ansluter till och strömmar genom dig, genom dina underben, dina knän, dina lår och in i ditt bäckenområde. Du är välkommen till Jorden. Känn att jag är välkommen till dig, den glädje jag har i att ta emot dig och förse dig med det du behöver. Låt din medvetenhet flytta sig bort från ditt huvud. Gå tyst med din medvetenhet in i ditt hjärtas område och känn den milda, öppna energin där. Det är den du är: en Kosmisk Varelse nedstigen till Jorden

Det är genom ett naturligt samarbete med mig, Jorden, som du kan uppfylla din själs öde. Känn den tysta strömmen i ditt hjärta och observera nu skillnaden mellan detta flöde och energin i att försöka tänka igenom allt. Att tänka är alltför ofta hektiskt, spänt och kaotiskt. Observera den mentala aktiviteten på ett mycket objektivt, neutralt sätt. Kanske ser du det som en ström av energi som rör sig runt eller genom ditt huvud.Känn den energin, vibrationsfrekvensen av den. Känn hur den är grövre och mindre raffinerad än ditt hjärtas milda energi.

Anslut nu från ditt hjärta till hela din kropp. Låt den mildhet som du upplever i ditt hjärta helt omsluta dig som ett täcke av ljus: ett vänligt, öppet ljus. Känn hur detta ljus passar mig, Jorden – hur det passar mig – och känn dig mottagen av Jorden. Föreställ dig att du, omgiven av detta ljus, tränger in i min kärna, denna planet, Jorden. Du går bokstavligen ner djupt ner i Jorden till den energetiska nivån av min kärna, och du känner dig inte alls stressad när du gör detta, utan fri, eftersom du känner igen mig när våra energier flödar samman.

Penetrera ännu längre in i kärnan av mitt energifält, in i mitt hjärta och känn vem jag är. Om det hjälper dig att göra det, be din fantasi om en bild som personifierar mig. Till exempel, i form av ett djur eller en växt – säg en blomma eller ett träd – något av Jorden, naturen; något som gör att du kan få kontakt med mig i din fantasi.Genom denna bild uppenbarar sig min varelse, min själ, för dig. Jag vill dela med dig, få kontakt med dig, så låt det du ser tala till dig, ge ett meddelande till dig. Det behöver inte vara genom ord, det kan vara en energetisk överföring.

Känn hur välkommen du är. Vi behöver er här, och jag talar för de många levande varelserna av icke-mänsklig natur: djuren, växterna, klipporna, skogarna. Din själs ljus är välkommet här, välkommet nu mer än någonsin tidigare, och det finns plats för detta ljus, nu mer än någonsin tidigare. Detta ljus kan nu ansluta till den jordiska verkligheten och få saker att förändras, att sättas igång. En ny tid har kommit, en vändpunkt har nåtts.

Det är fortfarande mycket som behöver förändras, fortfarande mycket smärta bland människor. Men det finns också människor som i sina hjärtan är öppna för det ljus som de själva är och som känner igen mitt väsen som en besläktad själ. Jag vill tala till er, speciellt till de av er som har svårt att vara på Jorden och inkarnerade i en kropp, och jag bjuder in era ifrågasättanden och ert ljus.

Vi behöver dig. Jag, som Jorden, besitter stora krafter. En självläkande kraft ges till alla levande varelser som har en jordisk kropp, och denna kraft finns också inom dig. För ett ögonblick, känn den positiva kraften i din egen kropp. Jag har gett dig krafter genom vilka du kan balansera och läka dig själv, och i gengäld tar du med dig något för mig, Jorden och för allt som lever på mig: ett ljus som är nytt och innovativt.

Du behöver mig och jag behöver dig, och detta behov är inte att fylla en brist, utan är att ge en glad dans av samarbete. Jag ber dig detta: lita på ditt hjärta. Vet att det finns en källa till visdom i din förbindelse med mig, Jorden, som inte finns i ditt huvud, utan djupt i din kropp. Lita på din kropps rytm och natur. Låt ditt ljus flöda in i det kollektiva medvetandet på Jorden.

Jag tackar dig från mitt hjärta och jag hoppas att du anförtror dig ännu mer åt mig, för jag är din partner i denna skapelse och är alltid nära dig. Tack så mycket.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *