Sirianerna via Inger Noren – Svårigheter i Europa, 28 juli, 2022

De från Sirius stjärnsystem

Det är stor sannolikhet att med denna utveckling i samhället blir det en svag och opålitlig ekonomi.  Denna utveckling har förutspåtts sedan lång tid och med en inriktning till en mer balanserad ekonomi kan denna negativa spiral vändas.

I hela Europa kommer denna trend att visas sig med förödande politik för att försöka förhindra en total kollaps i den ekonomiska utvecklingen vilken visar att dessa ledare i Europa är korrumperade av de mörka som inte vill se en uppåtgående trend i den ekonomiska utvecklingen. Detta kommer att utbryta i stora konflikter mellan människor och de styrande får svårt att hålla ordningen i de länder där korruptionen är som starkast.

Denna utveckling som sker i allt större skala med en utvidgad ekonomisk nedgång för dessa pengars värde blir mycket avslöjat för folket vad dessa ledare har för agenda för sitt land och för sig själva i första hand. Denna trend har redan börjat i länderna i väst och när dollarns värde har gått ned följer Europa efter. Detta kan medföra stora svårigheter för befolkningen och att lägga undan sina pengar för sparande har ingen betydelse eftersom dessa pengar inte längre har något värde.

Detta blir en allvarlig situation och många människor får svårt att klara sin ekonomi för boende och försörjning av familjen. På grund av denna utveckling blir det många konflikter i Sydeuropas länder och med invasioner på Balkansöarna som ligger närmast Grekland. Detta kan inträffa inom de närmaste åren och som påverkar alla länder i Europa.

Denna nedåtgående spiral går att vända och som har stor betydelse om man gemensamt arbetar för en fredlig utgång för alla länder i Europa. Detta kommer att ske successivt och blir en manifestation för de yngre i befolkningen som har tröttnat på gamla ledare med sina förlegade förslag för att dölja sitt eget intresse i denna negativa utveckling. Detta kommer att utveckla sig till en svår situation för alla i befolkningen men att ändå ha ett hopp om en ny inriktning och en strukturförändring i samhället för att alla människor ska kunna klara sig i fortsättningen är viktig. Detta är något som de unga sätter som första prioritet och som blir följden av en fredlig uppgörelse i Europa.

Detta hopp om en framtid i fred och frihet kommer, och att ha tillit till Vår Herre att han värnar om de som har sin tillit till honom kommer att klara sig. Det är viktigt att verkligen vända sig till Vår Herre när svårigheterna blir som störst med en stark avsikt och hjälpen kommer med omedelbar verkan. Vår Herre överger inte sina barn.

Sirianerna

Stort tack och i kärlek jag tjänar

Du gillar kanske också...