Matthew Ward via Suzy Ward, 20 mars

 Matthew Ward – 20 mars 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Det händer en hel del energetiskt sett i er värld när höjningen av tempot i vibrationerna snabbt separerar ”agnarna från vetet”, så att säga. Typiskt är att den Illuminat-styrda median sprider agnarna via en utvald och förvrängd täckning av ”nyheterna”. Även om deras tidigare förmåga att publicera enbart vad de ville att ni skulle få veta har försvagats avsevärt genom hastigheten i de sociala medierna och spridningen av videor och artiklar på Internet, så var mycket noga med att använda ert omdöme när det gäller informationen från alla källor, inklusive Internet.

För att bemöta den sanningsenliga informationen på Internet använder sig Illuminaternas hantlangare av detsamma för att förse samhället med falsk information för att hålla rädsla och förvirring i centrum på världens scener. Lita på er intuition om vad som är sant och vad som inte är det när det gäller att ”gå bakom scenen” på det drama som nu utspelas på scenen. I vetskap om att det slutar med Jordens Gyllene Tidsålder i full blom låter det er observera personerna i sina olika karmiska roller och att inte bli fast i det ofta tumultartade drama som spelas upp.

Vi har ofta nämnt en annan aspekt av vibrationshöjningen, intensifieringen av egenskaper och beteende, och ökningen av våld, har framkallat ett antal emails som liknar detta från en läsare i Australien som uttrycker oro över framväxten av fientliga gäng i hennes land: ”Kan du fråga Matthew varför det nu finns så mycket våld med unga människor?”

Många ungdomar runt om i världen känner ilska, modlöshet och även hopplöshet inför framtiden. Skälet kanske inkluderar fattigdom, brist på utbildning och yrkeskunskaper, arbetslöshet, splittrade familjer, låg status som samhället har gett dem, myndigheter som ignorerar deras behov, tillståndet i hela världen, eller en mix av dessa omständigheter. De unga människor vars liv har varit negativt påverkade av sådana känslor agerar nu ut sina intensifierade känslor genom att begå våldshandlingar. Så vi önskar att alla dessa själar, som är så älskade av oss, kunde veta att positiva förändringar är på väg.

Min Mamma har översvämmats av emails om Donald Trump från läsare i USA och även i andra länder. Även om vi undanber oss krav på att tala om hans kvalifikationer för att bli resident i det landet – det är medborgarna som skall avgöra det – och vi inte vet om han kommer att bli vald då det är väljarna som bestämmer vilken deras nästa president kommer att bli, så vill vi ändå svara på några av de andra frågorna och kommentarerna som kommit in.

”Är Trump Antikrist?” Nej, Antikrist, liksom Armageddon är bara ett koncept, en idé. Men ändå, för de människor som tror på att dessa koncept är verkliga så finns det en Antikrist. Armageddon är på väg. Men långt ifrån så verklig som någon idé kan vara, den är ändå verkligheten för de individer som tror på att den är sann. Tro skapar verklighet.

”Jag är mycket bekymrad över att Donald Trump har underblåst flamman av trångsynthet och rasism i USA. Vad är ert upplysta synsätt inför detta?”

Det är en sorglig sanning att trångsynthet och rasism ännu lever och frodas i USA och en generation lär den nästa generationen intolerans för olikheter – hudfärg, sexuella olikheter, religioner, filosofier, ideologier osv. Några ”intoleranta” individer reagerar på Mr Trumps anmärkningar som att de är bevis på att de har rätten att håna och agera aggressivt mot ”annorlunda” individer. Det ”upplysta synsättet” hos själar vid den här stationen är att alla medlemmar i er jordiska familj är av Skaparens rena essens av kärleksljus och vi älskar er alla villkorslöst, även när vi hela tiden innerligt önskar att varenda själ i er värld var kärleksfull, vänlig och respektfull. En dag, ni kära,kommer allt att bli så!

”Tror du att Donald Trump är ansvarig för sina supportrars aggressiva beteende vid mötena?”

Varje person har ansvar för sitt beteende. Ingens yttrande kan motivera en individ att handla på ett sätt som går emot den individens värderingar, principer och självrespekt.

”Våldet vid Donald Trumps stora möten är inte min bild av ett lands demokratiska, politiska system. Vad är det som sker?”

Många medborgare är arga när det gäller förhållanden som de skyller på regeringen och de vill ha de förändringar som Mr Trump lovar dem. Energin i ilska utesluter klart tänkande och sunt förnuft, så hans supportrar ifrågasätter inte hur han skall göra det han säger att han skall – de vill att deras ilska skall få ett offentligt forum och han ger dem det. Det stora antalet trogna anhängare vid mötena ingjuter mod hos dem vars val är att betrakta hans aggressiva retorik som deras rätt att uppföra sig på det sättet mot individer som uttrycker oenighet med honom. Vårt svar på dessa två frågor passar också in här.

Medborgare I alla länder som känner att deras regering ignorerar dem vill bli hörda, och en kollektiv röst som länge har ignorerats leder ibland till en befolkning i våldsam revolt. Då vibrationerna fortsätter att höjas kommer tillflykten till våld för att få rättvisa och rättighet att stegvis avslutas. För länder som nu är i uppror kommer stabilitet och lugn, med hederliga ledare som lyssnar och är uppmärksamma. Hemlöshet och fattigdom kommer att underlättas och så småningom finns hem och tillräckligt med finanser för alla i er värld. Ni som vet att ni är Ljusarbetare, och de miljoner som också tjänar ljuset utan att förstå det, inleder Jordens era av fred, kärlek och överflöd för alla.

”Hur kommer Uppstigningen att påverka de själar som är walk-ins? Kommer deras ”lånade” kroppar att förändras eller kommer de att återvända till sina egna kroppar? Några har fått höra att deras kroppar är ’i ”stasis” i deras hemvärld och några är ombord på rymdskeppet de lämnade och skall återvända till.”

Detta behöver lite förklaring till läsare som inte är bekanta med begreppet ”walk-in”. En själ som befinner sig i den andliga världen gör en överenskommelse med en själ som vill lämna sin kropp som är utmattad från att leva i fysiska eller känslomässiga förhållanden. Fördelen är ålderns fördel jämfört med att börja som en nyfödd och spendera åratal med att växa upp till vuxen ålder. Men att plocka upp ett liv där en annan själ lämnat kroppen är inte en picknick och att ”gå in” där är sällsynt.

Ännu sällsyntare är att en själ gör ett sådant avtal med ett barn på grund av att ålderns fördel förloras. Men under denna unika tid, universellt sett, har ett antal utvecklade själar ”gått in” för att hjälpa till i er världs omvandling, vanligtvis kan deras vibrationsnivå läka kroppar och lugna sinnen så att dessa individer kan utföra de uppdrag de åtagit sig.

När uppdraget är slutfört bestämmer själen vad den skall göra härnäst. Fortsätta att leva på Jorden fram till den fysiska döden och sedan gå in i Nirvana för en fullt andlig livstid? Ha semester i den sköna andevärlden medan man planerar för nästa livstid, eller återvända direkt till dess ursprungliga hemland, eller ett rymdskepp om det är där själen hade levat innan den gick in i jordkroppen? Vi vill tillägga att alla själar har den medfödda förmågan att dematerialisera och sedan materialisera en kropp, eller manifestera en ny, men endast utvecklade själar vet om att de har denna förmåga och använder sig av den.

”Matthew verkar aldrig ta itu med vad som kommer att hända med hälsotillståndet hos Ljusarbetarna när uppstigningen fortskrider, och även med våra husdjur. Är det en fråga om att se sig själv hel igen?”

Vi tackar denna läsare som påminde oss att det är dags att se över och lägga till vad vi har sagt tidigare om hälsa. Men först säger vi att visualisering är ett kraftfullt verktyg och alla som ser sig själva som ”hel igen” inte är tillräckligt. Vi skyndar oss dock att tillägga att aldrig är en perfekt kropp ett krav för personlig uppstigning. Dock kan reaktionen på ett komprometterat hälsotillstånd påverka uppstigningsprocessen.

Låt oss säga att en person med en kronisk sjukdom valde den erfarenheten för att lära sig medkänsla och tålamod, som den personen saknade i en annan livstid med personer som var sjuka eller hade begränsad rörlighet eller mental brist. Om lektionen som valts har lärts finns framsteg i medvetandet och en andlig medvetenhet – målet för varje själ i varje livstid.

Omvänt, om en person är uppfylld av självömkan, klagar kontinuerligt och kräver uppmärksamhet så måste den lektionen repeteras i en annan livstid.

Som en påminnelse, det ni kallar ”reinkarnation” är inte återvändande av en person som levat tidigare utan istället en ”ny” själ vars personlighet är designad för den fysiska livstid som valts av den kumulativa själen. (Detta är förklarat i meddelandet den 3 februari 2014). Tack, Mamma, för att du lägger till denna anmärkning.

Kroppar blir “helad” – alla sjukdomar botas, saknade lemmar växer ut igen, man får friska, nya tänder, ben, leder och organ ersätter artificiella substitut eller mekaniska stöd – allt sker individuellt som en process, inte en ögonblicklig prestation. I den takt man kan absorbera ljuset som transformerar den kolbaserade cellstrukturen till en kristallin, och tron att dessa fysiska tranformationer är en verklighet, så gäller valet i själens kontrakt.

Det är troligt att äldre personer som har något av de ovan nämnda villkoren väljer dem tillsammans med övergången till andligt liv framför en strålande hälsa och kompletta, naturliga kroppar. Detta är vanligt i er värld. Själskontraktets bestämmelser gäller även för unga människor, de kanske har valt sjukdom och övergång vid unga år för att uppleva sjukdom eller funktionshinder och senare bli helade. Som framgår av tidigare meddelanden så ger avtal innan födelsen möjligheter för andlig tillväxt för alla själar som delar livstiden, och individuella kontrakt är designade i enlighet därmed.

Ljusarbetarnas hälsa beror på i vilken grad cellstrukturen har blivit tillräckligt kristallin för att skydda immunsystemet från gifter i luft, mark och vatten samt kemiskt belastad mat och mediciner som gör kroppar mottagliga för mentala, emotionella och fysiska sjukdomar. Men roten till alla sjukdomar är stress. Stress kastar kroppens system ur balans och angriper de mest utsatta och känsliga delarna, så en minskning av stress kan hjälpa till med att förbättra hälsan och lyfta anden.

Särskilt viktigt är den självrestaurering som ensamhet erbjuder. En värld i fred börjar med att individen uppnår frid inom sig, och de höga vibrationerna i kärlek, förlåtande, medkänsla och respekt for andra börjar med samma sak för självet. Att hedra sig själv och känna sig tacksam för det goda i livet och inte ge energi till ilska, bitterhet, avundsjuka, småaktighet eller farhågor om ”tänk om”. Rekreation är också viktigt. Kanske att läsa, lyssna på din favoritmusik, skriva, lägga puzzel eller korsord, handarbete, skulptera eller någon annan form av konstnärligt uttryck. Och för mer aktiva människor friluftsliv, kanske jogging, cykling, vandring, skridskoåkning, skidåkning eller simning.

Om du vill undvika möten som du av erfarenhet vet kommer att bli obehagliga, gå då in till dem med lugn och trygghet och var mottaglig för att se andras perspektiv. Det betyder inte att frångå dina egna idéer eller principer, utan hellre visa en hållning som kan framkalla en rimlig diskussion istället för ett envist avståndstagande. Ge dig själv prioriteringar så att du vid dagens slut har en tillfredsställande känsla av förnöjsamhet. När en dag visar sig vara en där du känner dig lite nere, tänk då på hur du kan göra saker annorlunda för att uppnå mer tillfredsställande resultat nästa gång, och gå till sängs med frid i sinnet.

Det är viktigt att få tillräckligt med sömn, äta näringsrik mat, dricka mycket vatten, få motion för kropp och själ och tillbringa tid med naturen. När du kan, promenera i en park eller skog eller längs ett fjäll, gå barfota på en sandstrand eller i gräs, gräva ner dina händer i jorden när du planterar blommor och grönsaker. Om du kan ha ett husdjur så adoptera ett eller flera – tacksamheten från djuren som lever med personer som bryr sig om dem skapar höga vibrationer in till det hemmet.

Meditation, djupandning, yoga, aromaterapi och massage är också utmärkta sätt att minska stress. Att arbeta volontärt i samhället t ex i djurhärbärgen, inom skolans program eller som stöd för hemlösa lyfter ditt liv och du lyfter också andras liv. Leenden och skratt lyser inte bara upp ditt eget hjärta utan också hjärtana hos de personer som är med dig. Du kan även gå till konstgallerier, museum, se filmer och sportevenemang för att lysa upp din dag och höja vibrationerna.

Kort sagt, ta dig tid att göra vad det än är som ger en känsla av värdighet, som är avkopplande, njutbart och en paus från dagligt ansvar. Du har ett ordspråk som säger: Dansa som om ingen ser dig! Ja, våra förslag är inte mycket annorlunda än dem från era professionella vårdare, men låt dem vara hjälpsamma påminnelser om att älska dig själv och ta hand om dig själv. Och kom ihåg att Guds sändebud alltid är med dig. Be om hjälp och den skall ges dig med kärlek – den kanske inte blir det du bad om, men den kommer att vara just det du behöver.

Era husdjur är multidimensionella själar, precis om människor är. De flesta inom mänskligheten vet inte detta om sig själva, ännu mindre om djuren, men djuren vet och de vet att det inte finns något sådant som död. De minns sina besök i Nirvana under sömnen och hur unga, friska och aktiva de är där. Om era husdjur kunde berätta för er vad de vill skulle det vara att gå dit och stanna där hellre än att känna smärta och utmattning.

När era husdjurs livskvalitet har minskat till det tillståndet, vet då att de är tacksamma när ni tar det hjärtskärande beslutet att barmhärtigt avsluta deras lidande. När er tid för övergången kommer så kommer energin från bandet av kärlek mellan er och ert husdjur att återförena er.

Vi hedrar er, våra älskade bröder och systrar, och med ovillkorlig kärlek följer vi er hela tiden under er jordiska resa.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...