Sirius via Natalie Glasson, 2 februari, 2018

Sirius

via Natalie Glasson

2 februari, 2018

Insikter från Sirius Råd gällande Moder Jords och Mänsklighetens Uppstigning

Hälsningar, vi är Sirius Råd, vi är en samling själar som har fått uppdraget att från Skaparen leverera visdom till dem på Sirius, för att stötta uppstigningen, medan vi får ta emot visdom från andra områden och aspekter inom Skaparens Universum. Vi är kända som väktare av kunskap samt som kommunikatörer. Vi säkerställer harmonin mellan Sirius och Skaparens hela Universum. Vi träder fram för att dela med oss av vår kunskap till er, samt för att kommunicera med er själ för att stötta uppstigningens verkliga uppvaknande inom er varelse samt för Jordens civilisation. Vi hoppas att ni ska ta emot den energi som vi nu delar med oss till er och vi ber att ni ska lämna ifrån er tankarna i ert sinne, för att uppenbara er själs visdom.

Sirius är välkänd på grund av närvaron av det Stora Vita Brödraskapet av de Uppstigna Mästarna, samt det Uppstigna Mästar-Universitetet. Många önskar närvara både i Brödraskapet och i Universitetet, för att bidra till sitt mästerskap och uppnå sina initieringar för att kunna förverkliga sig i egenskap av en Uppstigen Mästare.

Vi, Sirius Råd, önskar använda denna möjlighet av kontakt för att få dela med oss insikter gällande hur vi och många inom de inre planen stöttar er, alla på Jorden samt Moder Jord, i er pågående uppstigningsperiod och under året 2018.

Jordens Cykler

Flera av Jordens Cykler håller på att avslutas. Cykler av energi som en gång i tiden blev aktiverade inom Moder Jords energikropp håller på att försvagas och upplösas. Vissa av dessa cykler och energimönster blev skapade vid tiden för Jordens ursprung medan andra skapades för tusentals och hundratals år sedan, till och med för tio eller fem år sedan. Många av dessa energicykler är positiva och stöttande för Jorden medan andra är negativa, begränsande och skadliga för Jorden och hennes invånare. För att kunna frisläppa och upplösa de begränsande energicykler som fortfarande lämnar sina spår på energisystemen hos dem som blir födda på Jorden, så finns det ett behov av att ävenså överge vissa positiva energicykler för att införa balans och harmoni. Sådana energicykler har haft en inverkan på mänsklighetens samtliga aspekter, i synnerhet tankeprocesser samt emotionella tillstånd. En utrensning är av nöden, vilken har stöttats av många inom de inre planen. I och med att mänskligheten söker efter Skaparen och vaknar upp till sin förmåga av skapande samt återfår sin sanna inre kraft, står mänskligheten i färd med att bryta och splittra energicykler som har blivit djupt inbäddade inom Moder Jord. Detta skapar en underbar healing för alla, medan det möjliggör att tidigare generationers kaos, som har legat dolt djupt inom er gestalt, blir upptäckt och upplöst.

Det är med anledning av denna healing av Jordens cykler som det föreligger ett behov för er och hela mänskligheten att fokusera på det som ni önskar uppleva i er verklighet samt för alla. Tankeprocesser ägnade åt frid, harmoni, uppväckande av sanning, kärlek, medkänsla och förlåtelse, kommer att skapa nya energicykler som återspeglar den Skaparens sanning som ni önskar förkroppsliga och upptäcka på Jorden samt inom alla. Vi, Sirius Råd, uppmuntrar er att skapa avsikter som föds, samt framkallas av den kärlek hos era själar som är fokuserad på er högsta vision för er själv och för alla. Böner, mantran, affirmationer, avsikter och positiva tankar stöttar det nya skapandet av Jordens energicykler, och frigör många till att se, förnimma och uppmärksamma Skaparen mer fullständigt inom er gestalt. Allting som ni skapar påverkar Jorden, uppstigningen just nu samt framtida generationer.

Spegel-Uppstigningen

En speglande Initieringsprocess gällande Uppstigningen äger just nu rum för många på Jorden. Det är en enkel process, där er uppmärksamhet blir förhöjd och tillåter er att inse att allting, alla och många upplevelser utanför er själva är en återspegling av energin, emotionerna eller tankarna inom er. Initieringen för att återspegla Uppstigningen fungerar också så att ni kan dra till er människor, upplevelser eller energier till er verklighet, som representerar de egenskaper ni redan har inom er varelse och som behöver bli aktiverade. En djupare insikt om självet och en förbindelse med andra manifesteras, såsom också förmågan att uppmärksamma det som behövs inom er, om det så är healing eller aktivering. Detta är något att uppmärksamma på det här stadiet av er uppstigning.

Att ’omdirigera’ Moder Jord och Mänskligheten

Processen att omdirigera Moder Jord och Mänskligheten påbörjades för flera år sedan, och assisterades av i synnerhet Varelserna från Venus, som började ställa sig i linje med Moder Jord och mänskligheten med sin planet Venus och därmed en hög-frekvent kärleksvibration. Denna process av att harmonisera Jorden och mänskligheten med dimensioner inom Skaparens Universum fortsätter nu, och möjliggör att ofantlig visdom, ljus, kärlek och upplysning kan ösas över Jorden och mänskligheten. Den ofantliga volymen av detta ljus leder till en ’omdirigering’ av Moder jord och mänskligheten, vilket innebär att Jordens och mänsklighetens kärnenergier, koder, kanaler och chakran blir uppgraderade till att ställa sig i linje med Skaparens högre renare frekvenser. Det är vid denna tid viktigt att säkerställa att ni dagligen öppnar upp ert energisystem för att ta emot Skaparens ljus, att jorda och förankra ljuset genom er gestalt och ner till Moder Jord.

Sanningens uppvaknande

Det är inte bara Skaparens sanning som nu vaknar upp inom er varelse, Mänsklighetens och Moder Jords sanning håller på att vakna upp, samt för med sig ursprungliga rena energier och medvetande till ytan för alla att komma ihåg. Sanningen är på väg upp till ytan även på personliga och samhälls-nivåer. Lögner, svek, förfalskningar och ondska kan inte längre hållas dolda eller döljas för insyn. Många börjar se genom oärlighet, till och med inom sig själva, och man söker efter sin intuitions sanning och kärlek för att få vägledning genom frisläppandet och healingen av falska övertygelser. Det är på grund av detta som det är så väldigt viktigt att dagligen fokusera eller lyssna till er intuition och att följa er inre källa med handling, så att ni med lätthet och utan möda ska kunna gå vidare.

Att inse Karmiska Energier i Nuet

Mänskligheten börjar inse att de är orsaken till alla skapelser på Jorden och inom sina verkligheter. Detta är en storslagen insikt fastän den ännu inte helt har trätt in i mångas sinnen, vetskapen finns närvarande inom deras energifält och börjar komma fram. Att fundera över vad ni är orsak till och den verkan era skapelser har på er själv och andra, skapar nu ett kraftfullt inre uppvaknande, medan det möjliggör att karmiska energier kan bli healade och frisläppta.

Uppvaknandet av frid och ödmjukhet

På grund av den ökande närvaron av kärlek inom varje själ på Jorden, även om de är omedvetna om det, så håller energier av frid och ödmjukhet på att uppträda. Vi, Sirius Råd, lånar i synnerhet ut vår energi för att stötta ytterligare uppvaknande av frid och ödmjukhet inom alla på Jorden. Vi kommer att initiera flera vågor av healing under det kommande året, för att stötta denna aktivering inom er gestalt. Ni kan kalla på Sirius Råd för att de ska aktivera och väcka upp er inre frid och ödmjukhet inifrån kärnan i er själ och vi kommer att stötta er tills ni tydligt kan uppmärksamma dessa två aspekter av er inom er varelse.

De Inre Facetternas Ursprung

De som fokuserar på sin andliga utveckling blir vägledda till att uppmärksamma sina inre facetter eller heligaste aspekter av sig själva, inuti sin varelses källa. Många ställs under meditation inför aspekter i sin heliga källa som är så gudomliga, himmelska och saliga, att det skapar en mycket genomgripande healing och en känsla av en ofantlig kraft inombords. Be under meditation om att få inse och uppmärksamma den allra heligaste aspekten i er inre källa. Varje gång ni utövar detta, så kan ni bli medvetna om olika aspekter av samma energi inom er, vilket gör det möjligt för er att få tillgång till helheten och fullständigheten i er varelse.

Aktiverandet av en Frekvens-Pulsation för att Skifta till ett Nytt Ljus-Bemäktigat Medvetande

De själar på Jorden som rör sig genom de avancerade stegen i sin uppstigning kan under några månaders tid få uppleva det som är känt som aktiveringen av en Frekvens-Pulsation. Detta liknar en elektrisk chock som skapas av energi. Det sker när en kraftfull energivåg strömmar genom er gestalt under en kort stund, med syftet att rensa er varelse och att väcka upp hela er gestalt, för att harmonisera er till ett nytt ljus-bemäktigat medvetande. Detta fungerar i synnerhet med hjärnan och sinnets inflytande på hela varelsen, med ett säkerställande om att sinnet påverkar er varelse på flera ljus-bemyndigande sätt.

Det finns så många fler insikter som vi skulle kunna berätta för er. Men vi känner att vi har delat med oss det allra viktigaste denna gång. Ni kanske vill uppmärksamma att vi, Sirius Råd, också stöttar lagningen av Moder Jords aurafält och hennes återförening med de inre planen, såväl som renandet av vattnet inuti Moder Jords kropp och inom alla på Jorden.

Vår kärlek och vårt stöd är ständigt med er,

Sirius Råd

 

 

 

 

Original Source: Sacred School of OmNa

https://www.omna.org/

 

 

 

 

The Council of Sirius via Natalie Glasson, February 2nd, 2018

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...