Sirius via Anna Merkaba, 24 augusti

Sirius

24 augusti 2015
Kanal: Anna Merkaba

 

Centrifugalkraften av jordens dragningskraft och jordens axel genom de vickande polariteterna av solens ”magnetiska kraft och jordens gravitationskraft riktas in på plats. Inom dessa polariteters dragande och och snärtande, skall förvandling av matematiska ideal uppstå inom psyket hos era forskare i syfte att rekonstruera förståelsen av universums fungerande och själva planeten där ni bor. För gravitationskraften som ni upplever förändras snabbt för er nu. Vilket orsakar att era valda fordon vibrerar på högre frekvenser, vilket innebär en flyktig känsla av ”fjärilar” i magen, hjärtklappning och en allmän känsla av att sväva bara några fot ovanför marken och en känsla av frånkoppling med era fordon.

Sanningen är att de identiteter som ni håller nära era hjärtan, de identiteter som ni har förvärvat, faller snabbt iväg , skalas bort för att avslöja den sanna naturen av ert väsen. Således och så sker samma med er jord, då planeten där ni bor på omvandlas till en ny kognitiv verklighet. Den förändras, förvandlas och går bortom frekvenserna och tar ett jättestort steg in i en ny tid och rums kontinuum där hon kan fortsätta att utvecklas.

Och därmed, är flyktiga känslor av förlust och bortkoppling och tomhet, bara ett naturligt fenomen som upplevs av många på er planet. För det är faktiskt så att ni förlorar era identiteter och tvingas erkänna det som ni verkligen är.

Att förstå en ny identitet och förvrängningen av er bekanta verklighet orsakar massiva omvälvningar att ske på planeten ännu en gång, massiva omvälvningar för de inre och yttre verkligheterna kolliderar dagligen för er nu. Vari er inre verklighet inte längre associeras med den yttre illusoriska världen.

Och då Gaia höjer sin vibration när hon stiger högre och högre, driver hennes egen förvandling fram omvandlingen av alla varelser som lever på Gaia, och vice versa.

Vad vi försöker säga till er käraste, är att centrifugalkraften i jorden och centrifugalkraften i era egna fordon är för närvarande märkliga för många av er, och därför krävs stort balanserande av era delar i syfte att stabilisera energierna som påverkar er inifrån och utifrån.

Och därför är det av yttersta vikt att hitta balansen inombords för att släppa programmeringen från förr och skaffa ett nytt vibrationssystem för att fortsätta blomstra på den här planeten. Och som så, de av er som har kommit till den här planeten för att förankra nämnda ljus, för att förankra nämnda transformation, kommer finna er helt upptagna faktiskt, för då det massiva uppvaknandet fortsätter att påverka är det ni som ska styra de förlorade själarna och hjälpa dem att skaffa en ny förståelse och välvillig anslutning till den nya verklighet som er jord och alla som bor där på snabbt är på väg mot.

Och därför så ber vi er att hålla er alerta till de snabba förändringarna som kommer er väg. Att vara jordade i era ideal, att stanna jordade i vetskap om att det är inom era hjärtan. Att konsekvent visa vägen för dem som går förlorade och hjälpa dem att återvända hem, hem till sina sanna jag. Vi ber att ni förblir stabila och fortsätter att hålla de höga vibrationerna som ni verkligen är kapabla till.

Det är allt vi har till er nu. Vi älskar er. Vi är med er. Hejdå för nu.

Som alltid, förbli jordade. Stanna i ljuset! Jag älskar er alla så väldigt mycket och jag är så tacksam för att få dela den här resan här med er!

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Om du behöver personlig assistans via en helande session, kan du nå ut mig på www.SacredAscensionMerkaba.com för att boka en distanshealing session med mig. Jag inbjuder dig även att besöka min blogg för mer information som hjälper dig på din resa.

 

 

Du gillar kanske också...