Skall man ta ett vaccin mot Covid av Per Staffan, 19 februari, 2021

Fråga:

Hej Per! Det var ett tag sedan sist! Jag är mycket tveksam till vaccination betr Covid! Idag läste jag på Intel dinar chronicles att HCQ, Hydroxychloroquine ”is listed as a vaccine” och skulle ges till militärgrupper i USA. Har läst om HCQ och zink som bra förebyggande medel .. Har du aktuell information?? Mycket tacksam om du har möjlighet att delge din info i ämnet. Många varma hälsningar från Anna-Greta

 

Svar:

Hej Anna-Greta, en bra fråga som jag tror många undrar över.

Ja, HCQ, Hydroxychloroquine fungerar utmärkt mot Covid. Däremot har propagandan mot HCQ dominerat i mass media. Läkare i USA som har gått i spetsen och berättat om hur de mycket framgångsrikt har använt HCQ har fått sparken från sina jobb eller stoppats på andra sätt. De som läser annat än massmedia känner redan till detta.

Är HCQ ett vaccin? Vad är definitionen på ett vaccin? Från början var det bland annat så att man fick ett försvagat virus i sig och kroppen kunde då bygga upp anti-kroppar, till exempel polio vaccinet. När man väl hade fått det erfoderlliga vaccinet så behövde man inte göra om det. Skyddet höll i sig en mycket lång tid, minst 10 år och ofta för resten av livet.

Dessa ”nya vaccin” är inte baserade på att man får en försvagad verkligt virus, så som de gamla. Man tillsätter ett konstgjort virus som skall stimulera kroppens produktion av anti-kroppar. Man behöver ta ”vaccinet” regelbundet varje 6 – 9 månader för att det skall fungera säger tillverkarna. Man kan då fråga sig om det är ett vaccin i klassik bemärkning eller något man tar preventivt för att ha ett skydd. Och detta skall man fortsätta med resten av livet. (En bra ny inkomstkälla för företagen.)

HCQ har alltid betraktats som ett läkemedel eller ett botemedel (therapeutic på engelska) och används idag mot malaria och är helt godkänt mot malaria.  Att det fungerar mot Covid har påvisats. Man tar det alltså inte i förbyggande syfte, utan bara om man blir sjuk. Om man istället tar det i förebyggande syfte kan väl HCQ också kallas vaccin, likväl som de så kallade nya vaccinen från Phizer och Moderna och Sputnik V.  Astra-Zeneca verkar vara mindre effektivt och kanske helt utanför. HCQ är inte dyrt utan har låg kostnad – något inte läkemedelsföretagen gillar.

Det värsta med de så kallade nya vaccinen är att antikropparna påverkar patientens DNA i hela kroppen. Detta leder till biverkningar, som kanske inte sätter in förrän om 6-12 månader efter att man tar vaccinet. Det är framföralt immunsystemet som påverkas. Dvs, du får en hel rad nya sjukdomar som följd. Inga problem säger läkemedelsindustrin – vi har preparat mot detta också. Dessa biverkningar kan dock bli mycket allvaliga och förkorta livslängden.

Man kan å ena sidan se dessa ny vaccin som ett sätt för att öka vinsten hos företagen. Det har dom ju alltid gjort. Det kommer nu fram fler och fler röster som säger att de är en del av avfolkningsprogremmet  (depopulation program – Bill Gates). Biverkningarna uppstår inte omedelbart och det kan bli svårt att spåra det hela till vaccinet och särskilt då företagen sitter i förarsätet.

Covid är mestadels en statiskt skapelse. Sjukdomen finns och är ett nytt modifierat virus. Det är inte särskilt dödligt, förutom för de som redan är svaga och/eller äldre: Dock så har den vanliga influenzan nästan försvunnit, dvs man har omklassifiserat influenza till Covid till 90%. Man kan också titta på antalet totala döda i USA eller annat land under 2020 och denna siffra har inte gått upp – är ungefär samma som 2019 och 2018. Att då kalla Covid en pandemi är ren propaganda. Pandemi skulle peka på att en stor antal av befolkningen dör. Jo, folk dör, har alltid gjort så, men inte i större utsträckning än tidigare.

Denna typ av propaganda gynnar då läkemedelsföretagen och kan på sikt leda till högre dödlighet pga biverkningar. Det låter ju bekant, eller hur, då vi betänker hur kabalen uppför sig och använder massmedia som propaganda.

Kanske är detta ett sätt att avskilja de som inte följer med uppåt till 5D. Det blir de som är fast i 3D, propagandan och illusionen och tror på vad som står i pressen, som går på en smäll och förkortar sina liv på ”ett naturligt sätt”.

 

 

 

Du gillar kanske också...