Skaparna via Daniel Scranton, 29 augusti, 2018

Skaparna, 29 augusti 2018

Via Daniel Scranton

När vi säger att ni är en Varelse av Kärlek, kanske ni vill överväga följderna av detta uttalande. När ni bara accepterar att det är sant, utan att integrera det på något sätt, blir det som en bildekal eller en kylskåpsmagnet som kanske låter trevligt och får andra att le, men det kommer inte att ha någon inverkan på er förrän ni fullt ut tror på och processar den lilla biten av informationen. Vad innebär det att vara en Varelse av Ren Kärlek? Vad handlar det om?

Ni har ingen verklig föreställning om det i era upplevelser. Ni upplever vanligtvis en mycket villkorlig kärlek, eller ingen kärlek alls. När vi säger att ni är Kärlek, menar vi att det material ni är skapta av är Kärlek. Det finns ingen separation mellan er och den Kärlek som är er kärna. Ni är en förlängning av den Kärleken, och ni gör allting i era liv med utgång från den Högsta Substansen av alla ting och alla varelser.

Det innebär att ni kan skapa något som absolut inte ser ut som Kärlek och inte känns som något som liknar Kärlek. Precis som ni har ämnen här på er planet som ni kan forma till andra saker, och när någon frågar: ”Vad är det gjort av?” och ni säger: ”jo, jag gjorde det av läskedrycksburkar.” Då kommer den personen att bli förvånad, därför att vad den tittar på inte på något sätt liknar den bild personen har av en läskedrycksburk. Och så är det med Kärlek.

Så ni kan ta Kärlek och göra den till något som den inte verkar vara, eller så kan ni ta den och göra den till något som är underbart och kreativt och inkluderar andra människor. Vi vill att ni betraktar det här som en övning för er. Vad är det ni kan göra med denna substans som kallas Kärlek? Vad är det som ni kan känna? Hur många olika upplevelser och sätt att känna Kärlek finns det? De är oändliga. Den expanderar hela tiden och den är ert Sanna Jag, ert verkliga Väsen. Er sanna Natur.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...