Skaparna via Daniel Scranton, 3 november 2018

Skaparna via Daniel Scranton, 3 november 2018

Per Staffan 3 november 2018

Öppna Upp Er för Möjligheterna ∞Skaparna

”Tillåt vissa möjligheter att hitta vägen till er. Ni behöver inte veta vilka dessa möjligheter är för att göra detta. Ni behöver inte göra en lista på alla sätt där något kan hända. Men när ni öppnar upp er till något som händer som ni inte kan se någon klar väg till, då öppnar ni den där dörren. Det är dags för er att acceptera att era liv skall gå som ni vill att de ska gå.

Det finns en rådande åsikt i er värld att saker inte kommer att fungera för er, att det finns krafter som finns på plats som kommer att hålla er från att få det ni vill ha, från att leva de liv ni vill leva. Det finns ingen sådan kraft, och det finns inga fler hinder i er väg. Det finns bara ni som Skapande Väsen, som tar bort fjättrarna från de vibrationer som inte har någon relevans i era liv.

Ni börjar se hur ni skapar allt som ni ser och upplever. Men vi är fortfarande medvetna om den överväldigande frekvensen av tvivel som ni har när det gäller de stora sakerna, de saker ni har önskat under mycket lång tid, de saker som hittills har verkat omöjliga, oåtkomliga, oförhandlingsbara. Det är här som en upplösning av era vanliga sätt att tänka måste ske.

Det handlar om att släppa ut de underliggande, undermedvetna trossystemen som säger att ”saker måste vara svåra” eller ”du måste lida för att komma dit du vill.” Därför säger vi att allt vi ber er om i denna överföring är att ni öppnar upp er för möjligheten att allt kan och kommer att gå, ni kan röra er i den riktning ni vill, känna det ni vill känna, leva era liv med friheten och entusiasmen som ni hade när ni började era inkarnationer i detta fysiska rike.

Ni kan hitta den känslan igen, om ni tar er tid att tona in er på den. ”

 

https://danielscranton.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...