Skiftet till den Nya Verkligheten inträffar av Owen K Waters 12 November

mira_logo_1

Skiftet till den Nya Verkligheten inträffar

av Owen K Waters

12 November 2015

 

Er fysiska kropp existerar på en specifik plats, i rum och tid. För att fysiskt omlokaliseras, måste ni resa till den nya platsen. Ert sinne är emellertid fritt att ströva omkring till olika platser och även till andra tidpunkter.

Under de senaste decennierna har ”Remote Viewing” – den mentala synen på avlägsna platser – utvecklats till en mycket disciplinerad metod, för att skaffa information från andra platser i tid och rum.

Många människor har upplevt sina egna versioner av denna skicklighet i formen av vetskap på förhand eller deja vu, där scenarier som ni plötsligt känner igen i ert liv, är scener som ni tidigare betraktat, om än i ett annat tillstånd av medvetande.

Deja vu inträffar, eftersom ni som själ, för-planerade de stora teman i era liv innan ni föddes. Ni valde tiden, platsen och era föräldrar, i syfte att skapa en livsplan i rörelse, som skulle undersöka era önske-teman.

Sådan förplanering gav upphov till förekomsten av relaterade, meningsfulla händelser i ert liv, vilket kanske har gett er intryck av att ett ”för”-öde existerar.

Till en viss grad existerar ödet. Huvudteman i era liv är förplanerade, av er i förväg. Då ni passerar genom livet, är vissa namn, platser, människor och aktiviteter, i resonans med en viss ”special-ness” i ert medvetande.

Det är nästan som om ni kände till dessa händelser sedan tidigare, men ni kan inte riktigt komma ihåg när eller var. Det så kallade ödet, utspelas i era liv längs linjer av för-planerade, för-betraktade händelser.

I fenomenet kallat deja vu, inträffade denna förhandsvisning, antingen under er för-livs-planering, eller i ett nyligen ut-ur-kroppen drömtillstånd, där ni i syfte att hjälpa er själva, står kvar i på-uppgiften, återblickade ni till de viktiga, uppkommande händelserna i era liv.

Er själ, eller inre jag, har förmågan att, inte bara se, men att VARA på olika platser i rum och tid. Det fysiska livet är en projektion av medvetandet, vilket verkar vara fast, som förefaller vara i ett fixerat läge, och som tycks löpa efter en linjär tidslinje.

Fasthet, utrymme och tid är alla projektioner av medvetandet i livets teater. De är långt ifrån nära så fixerade, som vi har blivit ledda att tro.

När ett särskilt livligt exempel på deja vu inträffar, inte bara återkallar de en ny dröm, det är mer troligt att vara en realtids-anknytning med ert inre jag – ert fullständiga medvetande – då ni planerade denna livstidsupplevelse.

Ert inre jag kan se på hur en handlingsplan skulle fungera, genom att kopplas till den faktiska händelsen, i tid och rum lokaliseringen, där händelsen kommer att inträffa.

Det kan vara lite förvirrande att leva era vanliga liv, och att plötsligt ha ett kort anslutning med ert inre jag, som det fungerade genom planeringsstadiet av ert liv för många år sedan, innan ni föddes.

I själva verket, kan ni komma ut ur en sådan kontakt med ert fullständiga inre själv-medvetande, undrande – bara i en bråkdels sekund – var ni är, och vilket datum det är i dag!

En sådan upplevelse är ett utmärkt exempel på omfattningen av ert inre jag. Det har förmågan att omlokalisera till, och direkt uppleva andra platser i tid och rum.

När ni gör framsteg i utvecklingen av ert medvetande, kommer ni att skaffa er mer och mer av attributen av det expanderande medvetandet, av ert kompletta inre jag.

Nu, när Skiftet till den Nya Verkligheten sker, accelererar denna typ av inre utveckling snabbt. När tiden går blir ni mer och mer kapabla att uppfatta andra platser i tid och rum.

 

Översättning: Mie Fjällvide – www-st-germain.se

Du gillar kanske också...