SLÄPP! SLÄPP DET! – 1 november, 2023

SLÄPP! SLÄPP DET!
2023-11-01
Älskade ni!
Allt mänskligheten har känt och upplevt genom sin existens som människor, var en illusion i medvetandet utsatt för glömskans slöja. Planeten Jorden fungerade som en skola för de själar som ville ha en sådan upplevelse, när själen var iklädd en materialiserad kropp. I inkarnationen utsattes själen alltid för glömskans slöja, och på detta sätt kunde den uppleva dualitet i en värld av prövning och försoning.
Alla möjliga och tänkbara polariteter presenterades över tid, och varje själ levde som en karaktär i varje inkarnation. Sådana experiment lät honom känna varje känsla och varje frekvens en sådan karaktär gav honom, under perioden han befann sig i en fysisk kropp.
Konstruktionen av varje personlighet i själen är individuell, då det inte finns två medvetanden som är lika, eftersom var och en unikt har känt hur det är att leva och spela rollen av densamma.
Skaparens planer följer strikt syftena i varje skola av själar. Och Terra-skolan, som alltid handlat om prövningar och försoning, kommer att stiga ett steg på sin evolutionära stege. Inom Vintergatans Galaktiska spiralrörelse har vårt solsystem, som inkluderar Jorden, rört sig en oktav mot Centralsolen, vilket gör det möjligt för mer energi att komma till planeten. Gammaljus ger en fantastisk förändring till alla levande system här. Vi kallar detta den planetariska övergången.
Övergången är inte bara en förändring. Det är framför allt ett kvantsprång som fortfarande missförstås av mänskliga sinnen. Det är så bra att det involverar hela Galaxen och även det lokala Universat. Och du har förmånen att vara inkarnerad här och nu, för att leva i och uppleva en planetär övergång. Även om du inte minns, så var du förberedd och visste att det skulle komma en dag. Tiden är inne! Detta är din viktigaste inkarnation av alla, för förutom att bevittna en sådan händelse, har du fortfarande makten att bestämma om du ska åka till den Nya Jorden eller flytta dit där prövningar och försoning fortsätter.
Den nya Jorden kommer att bli en värld av regenerering, ingen mer smärta eller lidande som det varit här. Inte heller blir det någon mer slöja av glömska. Själen kommer hela tiden veta vem den är och vad den behöver göra. Frekvensen som fanns i den tredje dimensionen, kommer att flyttas till högre nivåer, där den lägsta frekvensen kommer att vara i den femte dimensionen. Det har sagts här tidigare att vi i den Nya Jorden kommer att ha 5 dimensionella kopplingar, det vill säga mellan 5D och 9D.
Vi går nu in i en mycket snabb och intensiv övergång. Vi kommer att få en expansion av medvetandet som tidigare motsvarade några tusen år, på bara ett år. Detta gör att du kan förstå de förändringar som sker och som fortfarande kommer. Självklart kommer denna process bara att vara för de själar som gör sin uppstigning. De som kommer att fortsätta i världar av prövning och försoning, har ingen anledning att expandera sitt medvetande nu. De är inte redo.
Så allt tar fart hos många i mänskligheten. Och detta är grundläggande att förstå. Det man känt och upplevt fram till nu, upphör successivt att existera. Man måste släppa det! Du måste släppa bojorna som brukade binda dig till gamla begrepp och övertygelser. Tiden är inne för att ta sig vidare till ett annat skede i utvecklingen, som en odödlig själ.
Lita på den Gudomliga Planen, för du är en del av den. Lämna det som upphör att existera. Tillåt det nya att anlända. Vägen har aldrig varit så säker och klar som i detta som kommer. De rädslor, trauman och lidande som har upplevts, kommer inte att hända igen.
Det gamla kontrollsystemet som fördes hit av de mörka finns fortfarande kvar, eftersom en del av mänskligheten fortfarande håller den frekvensen. Om alla människor släppte taget om den gamla tron i en vecka, så skulle det vara tillräckligt för Jorden att vara helt i 5D nästa vecka. Det som håller kvar den gamla frekvensen av själva kollektivet.
Tillåt dig själv att kliva in på denna nya väg. Tillåt dig själv att lära dig något du aldrig tidigare upplevt. Lämna det gamla bakom dig, för frånskiljningen är nu nödvändig. Du är inte kedjad vid ditt förflutna, för det var bara en erfarenhet. Vi behöver inte glömma det, men vi måste lämna det bakom oss för att skapa utrymme för det som kommer. Tillåt dig själv det!
Vi kommer alla att se systemen lösas upp av sig självt. Ingen mer energi för att hålla kvar de gamla mönstren. Som det sagts här tidigare, klamra er inte fast vid något som lavinen kommer ta, för ni riskerar att dras med. Ta er ur kontrollen från media och paradigmer, eftersom det är en del av den Gamla Jorden. Vibrera i ljus och kärlek, för detta är grunden för den Nya Jordens frekvens.
Bort från rädslan de vill tvinga på er. Mata inte den som vill sluka dig; konsumera dig; hålla dig fången av gammal energi. Sprid inte nyheter som sänker energin. Gå inte in i några gräl eller konfrontationer. Ta inte parti för A eller B, för ställningstaganden är ett påfund av Mörkret, som skapar situationer där människor kämpar sinsemellan. Allt detta är fortfarande en del av den antika romerska cirkusen.
Du är Ljus, för ditt ursprung är Källan som skapar allt. Du är en Gudomlig gnista från denna Källa. Tro bara på dig själv, så kommer ingen skugga att placeras över ditt huvud. Du kommer inte att vara svag nu. Om alla tidigare stadier, och de svåraste har erövrats, så återfår du ditt medvetande och släpper bojorna de påtvingat dig. Släpp taget om det förflutna! Låt det försvinna! Du är en fri själ, du har alltid varit det och kommer alltid att vara det. Fängelset är bara en illusion från den tredje dimensionen.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa.
Namasté!
No photo description available.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *