Sokrates via Inger Norén, 11 april 2021

 

Sokrates via Inger Norén

11 april 2021

 

Det var länge sedan jag talade med dig mästare och nu är det dags igen. Denna tid på Jorden som ni befinner er i är en fantastisk tid med de många och stora mirakel som sker och det jag menar är att det aldrig har varit så stor och enhällig anslutning av människor med ett stort mod för att ta de mörka i besittning.

På min tid i Atlantis blev många av dessa mörka personer de som var de mest kvalificerade och lärda i landet men med tiden blev de alltmer egoistiska och upphöjde sig själva till en mer avancerad art än resten av människorna. Dessa mörka personer får sitt straff nu i denna tid. De har verkligen fått ha en era av våld och korruption mot människor som inte följde deras intentioner, men i många många år av diktatur har de äntligen fått sina domar. Dessa mörka har varit spridda som gräshoppor över hela världen. Alla länder har haft känning av dessa mörka personer och fått känna av kontroll och slaveri på något sätt. Även i de länder med hög levnadsstandard har blivit korrumperade och lurade av dessa personer. Deras nätverk var stort över världen och det blev allt större ju längre tiden gick.

Nu däremot är deras era slut och nu börjar en ny tid för alla på Jorden. Det går inte så fort som ni skulle vilja, men var så säker på att det går mot den ljusare tiden för att för alltid stanna. Det blir en fredlig värld som många kommer att värna om och energierna på Jorden kommer hela tiden att bli än kärleksfullare ju längre tiden går. Det är oroligt just ni i er värld men det blir bättre när det har avslutats med sjukdom och vaccin. Det är som tur är väldigt många människor som har bra innovativa förslag för en snabbare utveckling för Jorden och det är något som har givits dem för att dessa personer blir viktiga i den nya världen med att hålla en stark förankring för alla med att värna om Jorden i fortsättningen.

I Atlantis var tiden helt fantastisk och vi levde med ett högt utvecklat samhälle och det var en atmosfär som var fantastisk med denna höga kunskap som de flesta människor hade i så många olika områden. Många var de olika varelser som kom från andra stjärnsystem och som bedrev handel med varor som de behövde för sina planeter, men även gav värdefull information och lärdomar till människorna för att höja deras livskvalité. Detta kommer att fortsätta nu i den nya världen och bli ett paradis som det en gång har varit.

Sokrates

Stort tack. I kärleksfull tjänst. Jag Är

Sokrates var en lärd man som föddes i Grekland, men han levde även på Atlantis som en upphöjd och vis man. Han levde även en tid i Lemurien och många av dessa lärda rörde sig mycket runt dessa länder för att lära sig av de som kom från andra världar.

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

Du gillar kanske också...