Söndag 2018-06-03 Ljusarbetarmöte Delsbo – Ann Dahlberg kanaliserar inför grupp

Söndag 2018-06-03 Ljusarbetarmöte Delsbo

Ann Dahlberg kanaliserar inför grupp

Jesus

Jag är Jesus och jag har kommit idag bara för att tacka er alla som nu arbetar på jorden för att hjälpa henne att stiga upp. Jorden är nu väldigt glad och munter till sinnes då hon ser vad som finns framför henne. Hon har redan en fot i den andra dimensionen och har den återstående foten kvar här och det är här där ni finns, där vi ska hjälpa henne att stiga upp med det ljus som vi har. Det ljus som ni nu ska vårda väldigt ömt och låta det skina, helst blåsa lite extra på det. Det är detta ljus i era hjärtan som nu hjälper Moder Jord att stiga upp helt och hållet. Er värld översköljs nu av ljus, både underifrån och ovanifrån. Också ni mina kära ljusarbetare. Så låt ert ljus skina så gott ni kan. Allt vad ni gör för Moder Jord gör ni också för er själva och den mänsklighet som ni tillhör för ni alla är ett, ni är alla bröder och systrar och det är meningen att ni ska ta hand om varandra och fortsätta er färd upp i en ljusare dimension. Det är detta som syns, som man kan se som ert ljus skina inifrån. Det kan vara så att en del ser mycket mörker men kan också se mycket ljus. Det ljuset börja nu ta överhanden på jorden. Det är vackert att se er när ni hjälper och stödjer varandra i den värld som ni nu går mot. Ni vet inte och ser kanske inte att jag går bland er, en del kan se mig, många kan inte det. En del kan känna mig, många kan det inte, men likväl så går jag bland er just nu. Jag finns här med er just nu i detta ögonblick, och allt är nu, och allt händer nu. Jag vill bara säga att vi här uppe, alla som arbetar med jorden och dess uppstigning värnar om er och älskar er väldigt mycket. Vi gör allt så att ni ska få veta vilken väg ni ska gå för att ni ska finna ert hjärta för det är där vägen finns. Det är ju där ni ser och där ni upplever. Så hjärtat, mina kära barn, hjärtat är det viktigaste av allt. Det är er skatt, er skatt in i den nya tiden som är på gång på jorden.

Jag lämnar nu över till Moder Maria och tackar för mig.

 

Moder Maria

Jag är Moder Maria och jag är så glad idag att så många har börjat vakna och börjat bli medvetna om vad det är som händer och sker i vår värld och även om dom inte är riktigt medvetna så har medkänslan startat i deras hjärtan. Medkänsla är något väldigt viktigt i den här tiden som är. Medkänsla och kärlek i sitt hjärta måste man ha nu när det börjar bli oroligt i världen utanför. Det är medkänslan som gör skillnaden mellan att vara medveten och omedveten. En stark medkänsla har en medveten, då är man medveten. Man vet att man är en av alla, att man är en del av allt och att vi behöver varandra för att gå vidare på vår färd. Även om du själv måste lära dig att älska dig själv så behöver du också andra runt dig rör att det ska hända saker och ting på ett mer konstruktivt sätt. Med det menar jag att vi behöver vara många för att det ska ske större under i världen, men du kan ensam vara ett under för dig själv.

Jag tackar nu för mig och lämnar över till Judas.

 

Judas

Jag är Judas och jag håller med föregående talare. Det är kärleken som är viktigast av allt om man ska gå framåt och in i det stora ljus som är på gång på jorden. Utan kärleken i ditt hjärta kan det vara svårt att se vägen framför dig. Det gäller också att ha tillit, tillit till att det du hör inom dig är det som är sant. Det som är sant för dig. Tilliten kan ibland vara svår då du kanske inte är riktigt säker på att det du hör är sant och när du hör med någon annan så säger de att ”nej, det kan inte vara sant”. Då tappar du tilliten där. Då kanske du inte går den väg som du egentligen skulle ha gått. Så tilliten till dig själv och kärleken till dig själv är A och O för att du ska kunna gå vidare på den väg som du hade tänkt dig när du gick ner på jorden. Det kontrakt du bar med dig ner det finns i hjärtat. Det är inte ett exakt skrivet kontrakt, det är mer en översikt över vad du hade tänkt dig när du gick ner. Sen kan det gå vissa vägar hit och vissa vägar dit men till slut kommer du på den väg som ditt hjärta vill att du ska gå och är du en ivrig lyssnare nu så väljer du den vägen mer och mer och du märker mer och mer att ”ja, det här var rätt väg” och du vågar mer och mer lyssna till den tysta lilla rösten i ditt hjärta som säger hur du ska gå och det här, mina kära barn, det här är viktigast nu. Det är viktigt att ni vågar lyssna på era hjärtan och vågar ta de steg det säger er att ta. Ni har vandrat en lång väg tillsammans, ni är nu vid slutet av den här vägen så jag litar på att ni som sitter här nu vågar ha tilliten till ert hjärta och att ni låter er kärlek lysa och lysa upp den värld som ni lever i så ni kan påverka andra som är på väg in i sin nya medvetenhet, att våga vara kvar i den och utvecklas i den och sen till slut gå tillsammans med er, som en helhet. Ni är ju alla ett och det ni finner i ert hjärta kan nån annan finna i sitt hjärta eftersom allt rör sig från hjärta till hjärta och det är sant som det är skrivet, var i ljus.

Tack för mig. Judas.

Du gillar kanske också...