Söndagens meditation 15 februari

                                                                                                           Söndagens meditation av Eva-Lena

meditationsbild1

Helandets änglar

 

Helandets änglar håller sina armar runt jorden. Ge er till tåls och ni ska se en förändring av människor och djurs förmåga att hela sina kroppar.

All förändring sker i ett svindlande tempo och ni kommer att se mirakler hända inte bara i era egna liv utan även i andras.

En förändring, ett skifte är på väg att ske och detta skapar både hopp och förtvivlan hos dem som ännu inte ser att världen håller på att förändras.

Innan det gamla blåser bort rycks mycket upp med rötterna och människor känner rädsla och bitterhet. Efter denna process kommer en positiv förändring och människor kliver ur sina bojor och blir fria från allt slaveri och kan leva i verklig frihet i enhet med hela skapelsen.

Blicka framåt och se ljuset från den uppstigande solen. Gläds över att denna nya dag är så nära. Håll ut ännu en liten tid och ni får se och uppleva den nya verkligheten fri från hat och sjukdom.

Vi som är helandets änglar har fått i uppgift av Skaparen att hjälpa er i helandet av er själva och Moder Jord. Hon lider mest av alla och behöver all den hjälp och kärlek ni kan ge henne.


 

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. På detta sätt har jag skrivit böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Hoppas du tycker om vad jag skriver. All lycka till dig.

Eva-Lena

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

nyckeln-till-lyckans-labyrint          den-tidlosa-tidens-tid

  

You may also like...