Söndagsmeditation kl 21.00 via Eva-Lena Johansson, 28 juni

meditationsbild1
Ringen

I den yttersta ringen finns det ett lås som låser upp verkligheterna när tiden är mogen. Ringen består av ren energi och vibrerar med olika spektra av ljus inte olikt regnbågens ljus.

Denna rings ljus är för närvarande inte synligt för oss människor, då ögonen inte kan ta in detta ljusspektra i den utvecklingsfas som vi befinner oss i. Det är nu mycket nära en punkt i vår utveckling då kroppen transformeras och vi kommer att kunna se denna ring framträda.

Den tillhör en ny dimension där vi vibrerar på en högre medvetandenivå. Om allt känns trögt och motigt i det nuvarande så förändras detta mycket snart, då ljuset från den blå strålen väcker upp våra cellminnen och våra kroppar accelererar sin transformation.

Vid ett givet tillfälle, när tillräckligt många har höjt sin vibrationsnivå, sammankopplas vi i ett nätverk och bildar en ring av ljus som lyser som en aura. Vi är alla ett och detta märks då tydligt, när ringen framträder och förenar alla dessa själar som bär detta nya ljus.

Låset öppnas då och alla vaknar och lyfts ur den gamla dimensionen och in i den nya. En ny verklighet framträder för dessa människors syn och den gamla bleknar bort i ett töcken.

För att fler människor ska kunna gå samma väg måste de anslutas till det nya ljuset och bli en del av ljusringen. Möjligheten att släppa taget står öppet för var och en men det måste finnas en vilja att släppa taget om de gamla förlegade tankemönstren och tro på, att det finns en möjlighet att förändra sitt liv.

Väljer man att stanna kvar blir livet som det varit tidigare med de svårigheter och lidanden som funnits hela tiden i den gamla dimensionen.

För att se ljuset för att se den nya världen måste man tolka tecknen som kommer i ens väg och våga ta språnget. Man måste ha tillit till att det nya är något bättre och inte tro, att det gamla är säkert och rätt.

Att gå på nya stigar är ett vågspel men att inte våga gå den här gången får ödesdigra konsekvenser för den som väljer.

 

 

 

All lycka till dig.

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

den-tidlosa-tidens-tidnyckeln-till-lyckans-labyrint

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...