Projekt – Ascension Now App

th-1

ASCENSION NOW APP PROJEKT PLAN

 

 

Med ASCENSION NOW APP som verktyg hjälper vi varandra att vakna upp, höja och förena vår Världs Kollektiva Medvetande, att ascendera NU.

 

BAKGRUND

Jag började meditera 1973 och när jag var i 30 års åldern (1978 – 1990) var jag ideellt engagerad i princip på heltid, dels med att planera, delta själv, samt genomföra olika kollektiva meditationer, för grupper på mellan 50 till 5000 utövande meditatörer tillsammans samtidigt, på en och samma plats, samt kordinerade tider i olika tidssoner; för att öka det kollektiva medvetande, städer, regioner, nationer, kontinenter och världen.

Under 2014 funderade jag Jonas, utifrån Company of Heaven´s fråga; “Vad vill du göra för att hjälpa Moder Jord att återställas till sitt ursprung?”, en hel del över vad jag kunde göra.

Det stod hela tiden klart för mig att det jag ville göra var att hjälpa till att utveckla världens kollektiva medvetande. Men hur skulle jag kunna bidra till att förena alla. Jag tänkte i termer av världens tidszoner etc. Och så en dag när jag var ute och promenerade kom det till mig; en app för mobilen, det är ju något som nästan alla i dag använder (det finns 6 miljarder mobiler i världen) och dessutom är det ju så att majoriteten av människorna på Jorden dagligen redan utövar någon form av andlig övning.

Idéen som kom till mig var att när var och en skall till att genomföra sin dagliga övning (Daily Practice) så skall man genom appen samtidigt kunna se hur många som just vid det tillfället (NU) kopplar upp andligt och som därmed, medvetet eller omedvetet, tillsamman med en själv hjälper till att öka Världens Kollektiva Medvetande.

Alla dessa människor runt världen utövar redan sin meditation, bön, yoga, healing, visualisering, chi gong eller tai chi mfl. Skillnaden blir nu att alla blir medvetna om hur många det är runt om på jordklotet som utövar någon form av andlighet samtidigt som en själv. (Dessutom kan vi längre fram inspirera till att grupper bildas i stora städer runt om på planeten som ytterligare ökar den globala kollektiva medvetande utvecklingen).

Detta ger 3 saker –

 1. underbar känsla i att veta, bli medveten om, hur många som utövar tillsammans med mig runt hela Jorden.
 2. underbar känsla att veta och vara medveten om att vi alla nu är ihopkopplade genom det enhetliga fältet och att det i sig expanderar det globala kollektiva medvetandet och samtidigt ditt individuella medvetande.
 3. Eftersom det förs statistik så går det även att forska utifrån sådan information.

Vår motivation är initialt att söka uppnå ett mål på 1% som utövar sin andlighet samtidigt, dvs 8 milj. Därefter att uppnåt 10%, dvs 80 milj som utövar samtidigt, sammankopplade via Ascension Now Mobile App, som även kan innehålla information, för de som vill fördjupa sig (som utgår från både 3D och 5D förklaring dvs att CoH Company of Heaven sänder in massivt ljus via Universum, Galaxers, vår Galax via vår Sol mm).

Vi expanderar vår medvetenhet och ökar vår tro på vår egen Ascension Now, ascendera nu process.

Wow tänkte jag där satt den. Jag berättade för min kära bror Göran och han tände direkt “låt oss genomföra detta – vi kör”.

Sedan började en lång process. Med vilka kan vi genomföra detta och vad skall appen heta, kravspec, design mm. Nu är vi 4 personer; jag själv Jonas Philipson, min bror Göran Philipson, Magnus Dahl i Spanien och Erle Freeman i England.

Så småningom fick fram namnet på appen; Ascension Now, med vilken vi vill förena all världens andlighet. Som kan användas av alla utövare; av meditation, bön, healing, yoga, visualisering, taj chi, chi gong m fl, vi kallar det The Ascension Now Practice.

En mobile app att fungera som ett verktyg för alla som medvetet dagligen kopplar upp till det Enhetliga Fältet (Unified Field), antingen det sker genom en promenad i naturen eller ett vara i stillhet.

Oavsett tillämpning, religion eller trosuppfattning skall vi genom att dagligen använda appen kunna bidra till att expandera det kollektiva medvetandet.

Med vanlig meditation vid samma tidpunkt på en och samma plats är effekten 1% av en population om minst 100 000 och ju större population ju större effekt.

Avancerade meditations utövare som utövar vid samma tidpunkt på en och samma plats uppnår kvadratroten ur antalet deltagare som utgör 1% av populationen. För hela världens befolkning på 8 miljarder blir 1% 8 miljoner och vid kvadratroten ur 1% blir det 8 000 utövare (kvadratroten ur 8 miljoner=8 000) vid ett och samma tillfälle.

Genom vetenskaplig forskning finns alltså bevis som sträcker sig 50 år tillbaka i tiden att om minst kvadratroten ur 1% av en grupp utövar gemensamt på ett och samma ställe som utvecklar världens kollektiva medvetande som ger effekt på världens utvecklingen (förklaring tänk dig att det är mörkt överallt och 8 000 munkar sätter sig ner och mediterar samtidigt på samma plats så lyser denna grupp upp så att alla kan se runt hela planeten, gruppen blir en ljusfyr);

 • ökar fred och harmoni i och mellan länder,
 • sänker kollektivt utövande kollektivets kriminalitet,
 • ökar börsvärdet,
 • förbättra hälsa,
 • ökad vitalitet,
 • ökad positivitet hos statsöverhuvuden,
 • ökad positivitet i händelser i internationella konflikter,
 • minskad förekomst av infektionssjukdomar,
 • minskat antal av trafik olyckor,
 • ökat antal patent ansökningar och mycket mer.

 

VÅRT – VISION – VARFÖR

 1. Att hjälpa varandra vakna upp.
 2. ANDLIGT FÖRENA tillsammans med varje Själ som vid själv vald tidpunkt eller planerad att BIDRAGA med sin Kärlek, Fred och Harmoni vid samma tidpunkt som jag själv.
 3. Öka min individuella och världens kollektiva medvetande och andlig medvetenhet tillsammans med mina systrar och bröder med en faktor tusen upp till en miljon till miljarder och bortom.
 4. Göra min del i att manifestera syftet för mänskligheten på jorden och för hela universum.
 5. Håll kontakten – genom den Gudomliga Källan och Uppstigningen och genom Ascension Now mobilapp.

 

VÅRT – MISSION – HUR

Detta är för alla och envar som utövar sin meditation, bön, yoga, healing, visualisering, chi gong, tai chi, vistas i naturen eller bara vara i stillhet eller på något annat sätt, oavsett sin religion eller trossystem och på sin egen valda tid – att intuitivt känna och uppleva den unika känslan av samhörighet och att hjälpa varandra att vakna upp. Att vi kopplar upp oss i det Enhetliga Fältet För Alla Naturlagar eller det Global Kollektiva Medvetandet och därigenom expanderar vi tillsammans vårt eget individuella och samtidigt det Globala Kollektiva Medvetandet.

Alla är välkomna att delta. Vi är alla en.

Bara klicka på ASCENSION NOW MOBILE APP.

 

VÅRT SYFTE – VAD

Att Ascension Now Mobile App förmedlas från vän till vän till alla mobiltelefon användare runt om i världen.

Att appen förmedlas i kärlek, fred och förståelse i tacksamhet för Moder Jord och för hela mänskligheten.

 

VÅR PROJEKTPLAN

 1. 30 Aug 2016 –  Ha en färdig en krav specifikation och underlag för offertförfrågan för  utvecklingen av appen.
 2. 15 Sept – Gå ut med offertförfrågan till några potentiella app makare.
 3. 30 Sep  – Skriv avtal med producent av appen, samt start av utveckling av beta-version av APPEN.
 4. 15 Okt – genomför betatest på mindre testgrupp om ca 100 personer.
 5. 30 Nov – finansiering klar för hela projektet.
 6. 30 Feb 2017 – etablering av full driftsmilö och kompletta avtal med underleverantörer för appen och samarbetspartners inför full lansering.
 7. Aril  – lansering av APPEN och full marknadsföring.
 8. Maj  – Övergång till förvaltningsläge.

 

 

VÅR PROJEKTORGANISATION

Team

 1. Team – Jonas, Göran, Magnus, Erle, Carina.
 2. Ekonomi och Juridik – Carina Edholm
 3. Team Programmering – Magnus och Erle med valda underleverantörer
 4. Team som upprätthåller och support  – valda underleverantörer
 5. Leverantörer – utvärderas och väljs i enligt med plan ovan.
 6. Underhåll servrar – enligt förvaltnings plan som fastställs i avtal med underleverantör.

 

VÅR FINANSIERING

 • Utveckling av Beta-Test version har vi ordnad finansiering till ca SEK 20 000.
 • Vi söker kapital till vidare utveckling inklusive ett års underhåll SEK 350 000.

 

INTRESSERADE AV PROJEKTET

Vi söker Beta-Testare dvs när första versionen är klar skickar vi Appen till alla som anmält sitt intresse. Skicka ditt mail till jonas.philipson@gmail.com.

Om du har speciella förmågor när det gäller att skapa en App programmering mm eller vill vara en del av teamet för support mm så hör av dig så sparar vi din kontakt inför nästa fas i vår utveckling Ascension Now App.

 

Du gillar kanske också...