Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli, 15 september, 2019

En gåva från himmelen

Tack för att du lyssnar och för att du tar emot den gåva som kommer till dig ifrån himmelen. Du är en välsignelse för tidlöshetens änglar och keruber. Många av er vill så gärna vara ett ljus, i en till synes mörk värld. Vi beundrar er så mycket för detta mod, och för er vilja att verka i kärleksfullhet och godhet. Här och nu kommer vi att tala om en viktig sak för er, som är en gåva från himmelen. Mitt ädla uppdrag i era liv, och ert ädla uppdrag på jorden, går inte att mäta med något annat. Det är en gåva till livet självt, från livet självt. Du behöver bara visa mig vägen till ditt hjärta genom att först ta ett djupt andetag och låsa upp dörren där i din hals, så att jag kan få komma in. Du undrar säkert vem jag är! Jag är Jesus Kristus, den levande guden. Du är min tvillingsjäl, oavsett om du är man eller kvinna. Du och jag är tvillingsjälar. Det är något som inte går att bestrida.

Människan uppstår i mitt ljus när hon odlar sin själ efter de eviga konstanternas eviga princip. Du är en bättre version av mig på jorden i den tid som är nu. Det är sant! Ni är alla bättre versioner av mig. Min gåva till dig är att se och förstå det på riktigt. Inom dig bär du ett litet frö. Det läar inte för vinden, och skyggar inte för solen. Det räds inte jordens mörker eller vattnets livgivande och följsamma flöde. Därför mina kära bundsförvanter på jorden, finns det ingen ursäkt för dig att göra det heller. Hur vore det om du varje gång som du sätter dig i meditation, låter kraften från Moder jord, Moder vatten, Fader vind och Fader sol (i den ordningen) få komma dig till del, så att ditt ”livets frö” får gro, växa upp och slå ut i blom, där i solarplexus.

Det trolovade tillståndet är en förening med mig, Jesus Kristus. Och vem är då jag? Det är det som är gåvan. Du ska nu få förstå vem jag är. Det lilla fröet som grott och växt till en vacker blå blomma där i solarplexus, det är min bädd. Det är där som jag kommer att födas, och återuppstå på tredje dagen. Din blomma, är min födslobädd. Men för att ett barn ska kunna födas behövs en befruktning. Den befruktningen sker via en liten blå fågel som kommer från paradiset med gudomlig nektar. Du har hört om detta förut. Men du har inte riktigt förstått den viktiga innebörden av denna befruktning. Din blomma är plattformen för allt liv. Men du behöver se till att blomma i det gudomliga ljuset för att fågeln ska se dig och lockas av att dricka ur denna vackra blommas blad.

Det du kan känna in nu, är hur du drar upp Moder vattens livgivande energi genom dina ben, och låter den landa i navelchakrat. Det är detta vatten som glittrar i din blommas blad och lockar till sig den blå fågeln. Det du kan känna in sen, är hur ditt tredje öga tar emot nektarn. Låt det ske i sin egen takt. Ta emot den violetta flammans ljus som välsignar dig med ett barn. Denna befruktning är en gåva från himmelen, och en insikt om vem Jesus – alltså jag, är. Din blomma bär nu frukt, och denna frukt är ett jesusbarn. Detta barn, är du, din gudomliga essens. När barnet ligger där i sin bädd, naken och skär, låter du det högsta ljuset via kronchakrat och ifrån Moder jord, omsluta barnet med trygghet och värme. Nu kan jag få växa inom dig tills jag upptar hela din kropp. Det är när jag är lika stor som du, tiden är inne för att förenas i det heliga bröllopet. Du behöver släppa taget om mig, låta mig stå på egna ben. Och sen sträcka fram dina händer till mig, så att vi kan förenas en gång för alla, i det heliga bröllopets kyss.

Ta emot välsignelsen som denna kyss innebär, tillsammans med din tvillingsjäl. Ytterst handlar detta bröllop om att ta tillbaka sin ursprungliga tanke om sig själv. Den ursprungliga tanken handlar om att vända kappan rätt. Det är visdomen som tvenne själar härbärgerar tillsammans som ämnar göra orden som kommer ur din mun, läkande, upplyftande och lyckliga. Sanningen som strålar ur dina ögon kommer att skruva upp melodin i andra människors hjärtan. Den viskning som börjar bli tydlig för ditt inre öra, är den kunskap som tvenne själar besitter tillsammans. Du behöver förenas med din andra hälft för att du ska se hela bilden, för att du ska förstå hela sanningen om källornas källa i evigheternas evighet. Undanbe dig inte längre!

Se mig i ögonen! Räck mig dina händer, och låt oss förenas i det heliga bröllopets kyss. Min längtan efter dig är lika stark som din längtan efter mig. Hur kan jag säga det? Jo, därför att du är en del av mig, och jag är en del av dig. Utan varandra är människan som ett rö i vinden, och Jesus – alltså jag – är som en tidlös klenod att famla i mörkret efter. Dina ögon blir upplysta när jag står där framför dig. Det är när jag står där framför dig som du plötsligt börjar se, sanningens ljus. Du tänjer inte på gränser längre, du blir gränslös. Min kerublika uppenbarelse korrelerar med din timade kropp och själ. För att visa världen att jag är beredd att komma tillbaka, ger jag er nu denna gåva från himmelen som är vetskapen om vem jag är, och därmed vem du är. Allt börjar med ett litet frö. Sanningens frö planterades i era hjärtan i begynnelsen, och där i solarplexus ska det gro, och resa sig upp ur vetenskapens kruka. Sanningens frö söker sanningens jordmån, och följer sålunda evighetens kommunikation med dig.

Ta emot Moder jords två energier – jord och vatten. Ta emot Fader himmels två energier – vind och sol. Känn hur din blomma slår ut sina blad i solarplexus! Vederkvick sen din blomma med vatten från jorden, samtidigt som du vänder dig mot skyn och tar emot lilla fågel blå som kommer med nektar från paradiset och befruktar din själs blomma – via tredje ögat. Därefter föds ditt inre gudomliga jag – kristusjaget. En dräkt av det högsta ljuset lägger du sedan runt din kropp – via kronchakrat och rotchakrat. Det högsta gudomliga ljuset kommer både ifrån evigheten och ifrån Moder jord. Dra en suck av lättnad, och låt ditt inre barn få växa upp i skydd av detta ljus. Då barnet är vuxet, och du inte längre orkar bära det, släpper du taget om det. Där! Nu står det vuxna barnet framför dig, och du ser att du har återskapat din tvillingsjäl – Jesus Kristus – alltså jag! Eller Maria Magdalena. Hon är samma som jag. Vi lades i samma krubba.

Allt sker i enlighet med profetian om vår återkomst. Det är dags nu! Det är dags för oss att åter komma till Jorden, och vi gör det genom er alla. Människan är redo att se sig själva som den helhet som vi utgör. Det storslagna i att se sig själv som Kristus Jesus och Maria Magdalena, är att konkurrensen elimineras när alla människor har samma kristusessens inom sig. Uppståndelsen kunde ske när jag vandrade på jorden, eftersom gudsessensen inom mig var ytterst stark. Maria var kvar i det fysiska, men jag fanns i det eviga. Så, skulle vi visa er vägen! Så, skulle vi bli en förebild för er alla i den tid som är nu. Så, skulle vi komma tillbaka till er för att än en gång vandra på Jorden. Det är dags nu, och vi är väldigt, väldigt förväntansfulla! Ut ur vetenskapens kruka ska ni alla vandra. Ni ska söka evig jordmån att växa i. Denna jordmån är oändlig och tar aldrig slut. Detta är lycksalighetens rike som ni är på väg att få vandra i, och uppleva på Moder jord. Ske er vilja, så som i Himmelen inom, så och på Jorden utom.

Ynnesten att få tala om evighetens längtan efter att föreviga sig genom er alla, är stor. Den eviga trädgården som ursprungligen är vårt hem, kommer åter att bli vårt gemensamma hem. Ha förtröstan, och Ta äntligen mina händer i ljusets och kärlekens gudomliga tjänst. Dina fysiska mariahänder, ska hålla mina eviga kristushänder – i evighet – Amen !

Jesus Kristus – SannAnda – Maria Magdalena

Du gillar kanske också...