Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 26 maj, 2019

Modern

Det är dags att hylla modern, ett starkt vittnesbörd om den goda modern finns i varje människas hjärta, därför att ni finns till. Det är en välsignelse att få finnas till på Moder Jord. Många av er vet att era mödrar älskar er. Men det finns en aspekt av moderskapet som ni inte alltid tänker på. Det är vortexen som ni är komna ur. Moderskap handlar om att skapa förutsättningar för nytt liv att blomstra, växa och mogna, i ljuset av det högsta gudomliga. Moderskapet är ett viktig fundament för allt liv på jorden. Utan modern finns inte livet. Det är sant att utan fadern finns inte livet heller. Det är byggt av två polariteter och tillsammans blir de ett. Försök ändå förstå vad det är vi vill säga. Tacksamheten inför moderns omsorg finns i djupet av era själar som ett litet frö. Det är när detta frö börjar gro, som er tacksamhet vaknar till liv. Det är viktigt att förstå hur livets kommunikation med det eviga, visar lust och fägring stor som uppskattning och tacksamhet. Följ mitt råd och förstå era mödrars omsorg. Den är ämnad att få er att blomma, leva, frodas, glädjas, och mogna.

Undrens tid är inte förbi. Det är dags att låta evigheternas ljus få verka i ditt liv. Se dig själv som den underbara blomma du är. Se dig själv som en diamant, en riktig pärla. Det finns ingen som du. Du är unik, och högt älskad. Dra en suck av lättnad därför att du förstår din moders djupa kärlek till dig. Din moders kärlek till dig, är det absolut närmaste du kan komma den gudomliga kärleken, på Moder Jord. Erkänn denna kärlek, även om du envisas med andra tankar. Den finns där oavsett förmåga att visa den. Kärlek kan också vara att släppa andra fria. Den som försöker att kontrollera andras kärlek, förstår inte kärlekens sanna karaktär. Den går inte att kontrollera eftersom den är själva livet. Det är när du är fylld av kärlek som du lever. För den envisa kommer det alltid att finnas en prestation när det gäller kärlek. Men den äkta kärleken är kanaliserad ifrån evigheternas evighet inom er alla. Den ställer inga krav på dess bärare. Du är bärare av liv. Du är formen och plattformen där all kärlek, och därmed allt liv frodas. Du kan aldrig stå utan kärlek. Du ÄR kärlek. Men du kan lägga locket på kärlekslågan i ditt bröst. Det är där din moders kärlek kommer in i bilden.

Skapelsen vet tveklöst allt om dig, och så gör även din egen mor. Den som känner dig bäst av alla, och älskar dig mest av alla. Det är verkan som kommer av en orsak. Du lät dig själv bli född till Jorden för att våga ta emot och ge kärlek. Du lät din mor föda dig till världen, för att förstå lovsången som öppnar upp för den eviga kärleken. Du behöver bara vårda denna lovsång för att kungöra vad du innerst i ditt hjärta vill, vad du innerst i ditt hjärta bär. Där finns orden gömda till den skönhet du kom hit för att uppleva, och för att skapa. Det är i ditt hjärta som den levande kärleken ställer sin första fråga till dig. Är du villig att följa evighetens kerublika kommunikation med dig? Är du villig att låta dig själv likna formen av en gyllene bägare, varur det gudomliga källvattnet förmerar sig i världen, och varur det gudomliga vinet bärs fram till var och en som vill dricka?

Det är dags att skipa rättvisa i en sargad värld. Det är dags att låta bjuda in till fest. Dryckeskärlet kommer att fyllas med gudomligt vin från paradiset, och med porlande källvatten från Moder Jord. Dessa två, låter din själs blomma erhålla den befruktning som låter den bära frukt. Själens pånyttfödelse är därmed ett faktum. Dra en suck av lättnad för att du kommunicerar med de eviga källorna via din kropps esoteriska bord. Dra en suck av lättnad för att du låter din gyllene bägare fyllas med vin och vatten i det heliga dopet. Dra en suck av lättnad för att du låter ditt inre barn födas genom denna korsbefruktning mellan himmel och jord. Du är plattformen för allt gudomligt liv på jorden. Dra en suck av lättnad därför att ditt inre barn växer upp till en ny människa. En människa som kommer att våga älska, för älskandets skull. Dra en suck av lättnad därför att du nu har återskapat din moders kärlek inom dig själv. Dra en suck av lättnad för att du samtidigt förstår att dina barn kommer att göra det samma. Du manifesterar allt liv, både framåt och bakåt genom detta barn. Och genom att älska detta barn, förbehållslöst, läker du alla sår som uppstått i eoner av tider. Följ ditt hjärta och låt kärleken blomstra, bli befruktad av gudomligt vin och vatten, och stå på egna ben. Du är en källa av djup insikt och visdom.

Upplysning kommer av att låta sig upplysas. Kärleksfullhet kommer av att låta sig älskas. Du är högt älskad av din moder, och erkännandet av detta fullbordar ombesörjandet av lust och fägring stor. Du ombesörjer ett helande, som sträcker sig bakåt och framåt i tiden. Dra en suck av lättnad och ta emot din moders kärlek. Den är nyckeln till omsorgen om allt liv, och till vårdandet av de sår som uppkom när du var liten. Förstå, att då din mor blåste på det lilla såret på handen, så var det för att blåsa bort det onda. Hon visste att denna handling gav löfte om helande. Förstå att detta löfte fortfarande lever kvar. Det är när vi blåser på dina sår, med hjälp av vindens energi som vi kan nå fram till ditt hjärta. Det är då vi kan blåsa upp den tunga dörren i din hals, som sitter som ett järngrepp och håller dig tillbaka. Det är när vi blåser på dina sår, som vi kan frigöra dig från det onda. Dra en suck av lättnad och förstå att varje suck du tar, är din mor som älskar dig djupt och vill läka dina sår, befria dig från det onda, och låta dig bli glad igen, och full av kärlek som flödar ur ditt befriade hjärta! Dra en suck av lättnad, och hedra din moder på denna dag.

Amen

Följeslagare från evighetens högsta sfärer och från Plejaderna.

Många är vi som vill vara med och hedra era mödrar. Deras hängivenhet och kärlek till sina barn, är det som mest liknar den högsta gudomliga kärleken i evigheternas evighet. Era mödrars fulländning finns i deras speciella varande, omsorg och kärlek. All heder och uppskattning! Och nu tar vi farväl med löfte om att denna mycket speciella omsorg om livet åter ska bli lyft till skyarna, som det en gång i tiden var.

Du gillar kanske också...