Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 29 november, 2020

 

Uppståndelsens tid är här.

Du har utom alla tvivel kommit till den mest spännande tider av alla. Många av er, om inte alla, har valt att födas i den här tiden för att kunna ta del av den uppstigning som nu sker. Det är första gången som kommunikationen mellan evigheten och tiden är så stark, så levande och så tongivande. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på jorden utom. Tvärvetenskaplighet handlar om att komma ihåg vem man är, varifrån man kommer, och vilket ens uppdrag är.

Men skeendet har en särskild gång. Tonen i himmelen sänder sin vibration till världen och kommunicerar med er alla i en viss ordning. Du kan uppfatta en vibration som ligger nära din egen. Du kan läsa de eviga orden när du har slipat dina glasögon så att du kan uppfatta dem. Det som sedan är svårare är att förstå vad de eviga orden betyder. Du behöver inte förstå allt med din fysiska hjärna. Det räcker att hjärtat förstår. Källförteckningen som du bär i ditt hjärta består av ett kodat språk. Medvetenhet handlar om att avkoda denna källförteckning.

Ta orden i din mun, och låt de komma. Möjliggör för de eviga orden att ljuda från himmelen inom, ända ut på jorden utom. Svara upp mot din längtan efter att verka för citatens levandegörande. Marken du går på håller dig, bär dig och skyddar dig. Svara upp mot himmelens kall att förenas med Moder jord. Skapa en kanal mellan himmel och jord, genom dig själv.

Svara upp mot evighetens önskan att manifesteras på jorden. Du bär på källförteckningen till den eviga källans ord, där i djupet av ditt hjärta. Skipa rättvisa genom att kungöra den största och viktigaste sanningen, att till syvende och sist talar jag evighetens gudomliga ord genom min mun, och därför förstår jag att det är väldigt viktigt vad jag säger. Det jag säger är en manifestation av den gudomliga källan i mitt inre. Det du säger föregås oftast av en tanke eller impuls. Denna tanke har formats av kunskapen du bär på. Därför återreproducerar du egentligen bara den kunskap du redan har.

Om du talar fördömande ord, återspeglar det en källförteckning som bär på sådan kunskap, och därför har fördömande blivit en del av gudomligheten. Fördömande är inte en särskilt hög vibration, vilket betyder att du reproducerar en låg vibration, och återskapar källan med denna energi om och om igen. Det finns många andra sådana ord som återskapar en låg vibration ur och åter in i källan. Därför är det viktigt att vända denna trend. De låga vibrationernas ord lägger en grå filt över den ursprungliga och högsta källan. Den finns där i ditt hjärta, men du har av någon anledning lagt en grå filt över den, helt omedvetet.

Först och främst vill jag att du talar inkännande. Dra en djup suck av lättnad, och känn värmen ifrån den högsta gudomliga kärleken spridas i ditt bröst. Ta därefter orden i din mun. Se vilka ord som vill komma. En estetisk ådra är inte nödvändig här. Skönhet mynnar ur innerlighet. Skapa vackra, levande och upplyftande ord med din mun. Uttala dem högt. Följden blir att du återskapar något som kanske har varit dolt. Och genom att återskapa något som ljuder längst in i djupet av ditt hjärta, så kommer det upp till ytan. De uttalade orden får genklang. De resonerar med de eviga orden under filten. Därmed fångas en vibration upp inom er som skakar bort den grå filten omkring hjärtat.

Denna filt har ni lagt på er för att skydda källans äkta, eviga och sanna ord. Nu är det dags att säga de ord som genom sin vibration kommer att klinga an med det äkta inom dig, som du trodde var sårbart, och värt att skydda genom att vira en våt filt omkring. Det är dags att rycka undan filten och få tillgång till all evig kunskap, direkt och oredigerat. Du behöver bara säga dessa ord högt. När smärtan i bröstet har släppt, då är filten borta, och den självläkande resan börjar. Då får du tillgång till den eviga gudskällans sanna ord. Sanna mina ord! Så, säg dessa ord högt:

”Inom mig lyser en sanningens sol, med eviga och kärleksfulla strålar. Dessa strålar förbereder mig på att komma ihåg vem jag är när vadmalsfilten är borta. Förlåt mig, säger jag till mig själv, för att jag har trott att jag inte var något värt, då slöjorna framför mitt innersta gjorde att jag inte såg sanningen om mig själv. Tacksamt ska jag nu uttala de sanna orden om mig själv, därför att då har slöjan spelat ut sin roll. När jag vet vad som finns där bakom, kan jag lika gärna kasta bort den grå slöjan.

Mitt inre Jag är kunskapen om allt som är. Jag är förbunden med Gudskällan genom min innerlighet. Skönheten i mitt hjärta stavas ”innerlig kärlek”, och befriar mig ifrån alla bojor och allt lidande. Dessa ord kommer att föra fram den stora sanningen om mig som är att själens boning är min kropp, och själens uppståndelse är det lilla Jesusbarnet där i krubban i solarplexus. Jag är uppståndelsen och livet. Jag kommer åter att lysa mitt ljus över en mörk värld. Det är genom mig som ljuset kommer tillbaka till världen. Ingen annan än jag har förmågan att lyfta tonen från himmelen, och låta sången spridas över världen som en ny gryning, som en ny värld att vakna till. Det är jag som bär uppståndelsens barn i mitt bröst. Det är jag som kommer att frälsa världen. Det är mina goda ord, som kommer att skapa innerlighet, kärlek och visshet om att nu är källan uppdagad, och hörbar för världen. Jag är tonen som skapar kärlek och ljuv harmoni. Sanna mina ord!”

Min allra ödmjukaste och innerligaste kärlekshälsning, ger jag dig!

Jungfru Maria

You may also like...