Änglarna via Ann Albers, 28 november 2020

Änglarna

Via Ann Albers, 28 november 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Vi har, de senaste månaderna, försiktigt hjälpt och väglett er att skifta er verklighet från ett 3D paradigm till ett 5D – en verklighet där energin är viktigare än handling. Vi fortsätter att göra så eftersom det gagnar er själ, er glädje och er önskan om att skapa en lycklig upplevelse av livet, oavsett vad resten av världen gör.

Det här kommer att bli allt viktigare när ni fortsätter att utforska era känslor, uttryck och resultatet av era upplevelser. Även den splittring, upprördhet och frustration ni ser är helt enkelt tecken på att själar ”kommer ut ur garderoben” så att säga, och delar med sig av sina känslor och sina personliga sanningar. Dessa känslor och sanningar – vilket de är hatfulla eller vänliga – är steg längs vägen för att mogna till mer kärleksfulla och äkta varelser.

Så hur gör ni, i en värld som för närvarande tycks stå utanför er kontroll, för att skapa frid, kärlek, glädje och alla andra saker ni vill uppleva i ert personliga vardagsliv? Svaret beror på vilket paradigm ni stödjer. I 3D arbetar, sparar, strävar, manipulerar, mobbar, vädjar, lirkar, förtjänar eller GÖR ni vad som helst för att försöka få vad ni vill ha i livet. Ibland fungerar det, ibland inte.

I 5D går ni till ert inre och skapar en inre verklighet som genererar känslor, som i sin tur utstrålar energier in i er värld som magnetiserar kärnan i det ni önskar. Ni undviker att fastna i era egna signaler av tvivel och rädsla. Ni låter era positiva, förväntade energier stråla ut i världen och reflekteras tillbaka till er med tillit och tro.

Föreställ er, för ett ögonblick, att hela världen finns inom er. Föreställ er att er kropp är fylld med stjärnor, universum eller er kära Moder Jord med alla Hennes invånare. Tänk er att alla människor lever inom er, alla växter och djurarter. Använd alla bilder eller imaginära scenarier som fungerar för er. Ni kanske föreställer er allt i miniatyr inom er. Det är bara en visuell metafor, men det kommer att tjäna ett syfte.

Föreställ er nu att den person som ni älskar mest bor inom er. Känn dess kärlek. Fokusera er uppmärksamhet på den kärleken, ta emot den, hänge er åt den och uppskatta den. Känn hur den växer inom er. Om ni skulle göra det här ofta, skulle ni börja märka mer och mer hur den känslan av kärlek reflekteras tillbaka till er på alla områden av ert yttre liv.

Föreställ er, bara för ett ögonblick, att någon som ni inte tål också lever inom er. Det kan vara en ideologi, en person, ett politiskt parti, den gnisslande dörren i ert hus, en maträtt ni inte tycker om eller en situation. När ni fokuserar er uppmärksamhet på denna inre verklighet, lägg då märke till skillnaden i hur ni nu känner både i er kropp och i era känslor. Vi rekommenderar att ni inte spenderar mer än några sekunder här! Det här är inte en energi ni vill reflektera tillbaka på er i er yttre värld.

Byt fokus igen. Föreställ er att ni lyser med ett inre sökljus i detta inre Universum tills ni hittar något som tänder känslor av glädje, kärlek, frid eller förnöjsamhet. Fokusera på det! Öka den goda känslan. Låt den fylla er och stråla ut från er. Se om ni kan behålla fokus genom att vara uppmärksam på de goda känslorna i en minut eller två. Lägg märke till att när ni fokuserar mer och mer av er uppmärksamhet på de saker i er inre verklighet som glädjer er, kommer er personliga upplevelse av ert yttre liv att förändras och bli mer tilltalande också.

I själva verket finns hela skapelsens energier inom er. Ni gjorde ingenting i er yttre värld när ni övade på dessa enkla tekniker. Ni koncentrerade hela er uppmärksamhet på energierna i den inre världen. Ert ”ego” eller er personlighet valde från det enorma utbudet av livsenergier inom er, de energier som är i samklang med er, som lyfter upp er och som inspirerar er. Ni märkte att det kändes bra att fokusera på det som är i samklang med er, och att det inte kändes bra att fokusera på det som inte är i samklang med er.  

Det här är ett 5D-verktyg som ni kan öva ofta med. Det spelar ingen roll hur er yttre värld ser ut, påminn er själva om att det bara är en återspegling av vad ni har fokuserat på inom er. Eftersom de flesta av er fokuserar på en mängd olika frekvenser, allt från de som ger er glädje till de ni avskyr, ser ni en mängd olika återspeglingar i er yttre värld. Ni argumenterar ibland med oss och säger att ni känner på ett visst sätt inom er, på grund av vad som händer utanför. Vi förstår detta 3D-paradigm och vi vet att den stora sanningen är att ni skulle kunna gå bland en massa kärleksfulla och hatfyllda människor och ändå hitta och fokusera på dem som matchar en vibration inom er.

Det här betyder inte att ni är hatfulla om ni drar till er hatiska personer, men det kan innebära att ni hatar konflikter och fokuserar på det tills det hittar er. Det kan också betyda att ni är intensivt obekväma med att sätta gränser och därför drar till er människor som inte heller tycker om dem. Det kan också betyda att ni älskar andra mer än ni älskar er själva, och därmed drar till er människor som älskar sig själva mer än de älskar er. Mina kära, detta är helt enkelt så Universum fungerar. Den yttre världen speglar inre energier – inte tro, handlingar eller ord.

Vi älskar er! Ni har stort mod! Ni inkarnerade till den här verkligheten. Vi vägleder er med mycket kärlek för att ni ska anamma en större sanning, så att ni kan njuta av era livserfarenheter. Vi vill att ni ska lära er att ni kan gå till er inre värld och fokusera på det som ger er glädje, och därmed dra till er det i era liv. När ni sedan stöter på någon eller något i er yttre värld som inte är i samklang med er, kan ni gå tillbaka till ert inre, snabbt justera ert fokus och göra som Jesus sa, och ”vända andra kinden till.” Ni kan snabbt fokusera än en gång på det som ger er glädje. Den yttre världen, i sina mindre tilltalande aspekter, påminner er om att göra så.

Gör ert bästa! Medan ni lär er nya 5D-verktyg kommer det att krävas övning för att göra det till en del av ert liv. Ni kommer att göra bra ifrån er en dag och bli utmanade andra dagar, men ni har förmågan inom er. Ni är alla skapade till ”Guds avbild” på så sätt att alla världar, alla saker och alla varelser lever inom er som energi. Som ett hologram, i vilket varje del innehåller helheten, så finns det också hela världar inom er. Vilka energier vill ni stödja och ge makt?

Ni fick gåvan av fri vilja för att utforska just denna fråga. Genom ert fokus på energierna inom er drar ni till er upplevelser utanför er. Ni tittar på dem, lär er, växer och anpassar ert fokus tills er yttre verklighet, oavsett vad resten av världen gör, är vackert och fyllt med ljus och glädje.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

 

 

 

Du gillar kanske också...