Lord Emanuel via Gillian Ruddy,   31 maj

 

Meditation 5/10

 

Meddelande om Visdom och Inspiriation 31 Maj 2016

Andas Med Mig

 

Hälsningar!

Hälsningar, Mina Kära, det är jag Lord Emanuel, som kommer att vara med er denna dag av dagar. Det har varit en lång tid som kommer och det känns alltid bra att vara tillbaka på detta sätt, att vara med er på detta sätt och att Älska er på detta sätt, vilket för en del av er är så direkt som det blir.

Andas med mig Mina Kära, som alltid börjar vi med andningen. Andningen är bokstavligt talat allting Kära ni, och jag vill att ni tar en lång djup långsam inandning och lång djup utandning, som blåser ut alla era bekymmer, all er stress och all oro, och fortsätt göra så Mina Kära, inte till det extrema, inget behov för några utstuderade andningstekniker, bara på ett avslappnat sätt som om ni inte hade några bekymmer i världen, andas in luften som om den är näring, och andas ut allt som ni inte behöver längre i denna stund.

Varje ögonblick har ni chansen att andas ut det som inte längre behövs. Och detta är kännetecknet för en Mästare, eller ska jag säga en som har bemästrat det fysiska planet av existens, allt kan släppas i ögonblicket. Allt som ni inte behöver kan släppas i ett andetag. Gör det nu och var här med mig nu. Närvarande med mig och ingenting annat. Känn ert hjärta, känn ert hjärta i mitten av ert bröst och andas därifrån och ut, och känn min närvaro med er när ni läser dessa ord, så att ni mer effektivt kan ta upp energin av orden, energin av överföringen, som blir förmedlad till er när ni läser. Oroa er inte för er andning när ni känner mig, gå tillbaka till vad som är normalt för er och bekymra er inte om ni missar någonting. Det är omöjligt.

Mina Kära, ni har kommit så långt. En så lång väg och ni ser det inte.

Denna process av uppstigning, den väg som ni alla är på, har aldrig kartlagts tidigare på det sätt som ni alla individuellt åstadkommer det, det kunde inte ha varit något sätt som ni kunde ha vetat vad det skulle varit likt, för det fanns ingen som upplevt det före er, som kunnat förklara, på grund av att det aldrig har blivit gjort tidigare. Era gurus och stora lärare som har gått före er, har lämnat väl dokumenterad visdom och stor litteratur om den allmänna vägen och de allmänna insikterna, som kommer till oss alla eftersom det bara finns En Sanning. Men ingen har gått igenom denna utveckling på det sätt som ni gör det ”en masse” och med hela planeten. Ni är De som kommer att leva för att berätta sagan om hur det går på detta sätt, det är ni som tar dessa berättelser med in i framtiden, för ni ”skriver ned” vad det faktiskt är att utvecklas i en sådan snabb takt med en uppstigande planet ut ur mörkret av dualitet medvetande och in i Enhetens Ljus.

Förstår ni nu ert mod och tapperhet? Ser ni nu er orubblighet och motståndskraft? Förstår ni nu varför ni går på denna utmanande väg? För att ni kan! Och ni är!

Kära Ni, detta kan kännas som en lång och utdragen process och jag vet att många av er önskar att det skull hända ”fortare” än get gör, men ni dömer saker, förståeligt, från ett mycket snävt perspektiv, och istället för att se till den större bilden av er planet, stanna med den mindre bilden av er inre värld. För det är där de massiva förändringarna är i överflöd och den enda plats ni kommer att hitta sanning. Om ni inte har slutat leta efter en stund, stanna. Just nu och ta en titt. Eller ska jag säga, ta en känsla. KÄNN dig själv.

Ni kan stänga era ögon om det hjälper er att ”gå inombords” och bara var stilla ett ögonblick, och känn inunder all den känslomässiga turbulensen, under alla upp och ner i livet, känn vad som ligger inunder. Ah ja, det. Det där. Placera er uppmärksamhet på det. Känns det som Gyllene Ljus? Känns det Gudomligt? Känns det ständigt närvarande? Känns det oförstörbart? Känns det orubbligt, känns det ostoppbart? Känns det evigt? Känns det hos dig på alla tänkbara sätt? Känns det som du?

Ja Du. Den eviga Du som har varit med dig, oförändrad sedan du var 5. 10, 15, 20 år gammal och bortom. Du, den du, närmare än nära den som ligger under dömandet och den inre kritikern, Den som ligger inunder misshandeln som ni fortfarande insisterar på att ge er själva, Den som lyssnar på dessa ord just Nu. Jag talar med Dig. Den som Jag Är. Den som vi alla Är.

Detta kan ni känna nu och detta kan ni utvidga nu, och detta kan ni placera er uppmärksamhet på, när än ni beslutar att stanna, sakta ned och lukta på blommorna. Den Jag Är. Den som upplever vad som är att vara du, den som upplever vad det är att känna fysisk sjukdom, Den som upplever vad det är att bli frustrerad, Den som upplever vad det är att hata en annan utan någon uppenbar anledning, annat än att den bara är, vanlig och enkel retsam eller hård och oböjlig i sina egna destruktiva tendenser. Den som vill veta vad det är att uppleva döden av en älskad, Den som vill veta vad det är att möta motgångar, utmaningar och rädsla.

Har ni fått tillräckligt av motgångar, utmaningar och rädsla? I så fall, erkänn Den Jag Är i er och älska det som Gud, och låt det veta att ni önskar att uppleva livet lite annorlunda. Och livet kommer inte att plötsligt bli en bädd av rosor Kära Ni, men när ni Älskar er Gud Jag Är, inom ert hjärta, kommer ni att kliva närmare det som är sant, det som är evigt inom er och livet kommer att bli en ”promenad i parken”, som ni säger.

Ni kommer att undra vad all uppståndelse och drama är/var om, och ni kommer att ta Guds hand och se genom ögonen av Den som ser allt, och livet kommer att vara mycket enklare att vara i, eftersom allting tar perspektivet av Den som förblir i oss alla. Allt ska göras vettigt eftersom allt är perfekt som det är Nu. Detta är mitt löfte till er.

JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er dyrbara hjärtan. Andas in Fred som är sanningen av ert eget hjärta.

Jag Älskar er.

 

 

 

 

Transmitted through Gillian Ruddy.

 

This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:


 

Du gillar kanske också...