Söndagsmeditationer kl 21.00 via Eva-Lena Johansson, 4 december

meditationsbild1

Nykeln av kristall

 

Kvällen var varm med ljumma fläktande vindar. Den unga kvinnan satt i sin trädgård och njöt av stillheten. Det var tyst och det hördes inte många ljud. Plötsligt hörde hon hur någon kom gående på gatan och till hennes förvåning tystnade stegen framför hennes hus. Hon gick fram och såg en kvinna stå där. ”Får jag komma in?” frågade hon.

Under tystnad släppte hon in den främmande kvinnan. När hon tittade närmare på henne förstod hon, genom att studera detaljerna på hennes klädedräkt, att hon tillhörde prästerskapet. Hon bugade för prästinnan med händerna mot bröstet fortfarande utan att säga ett ord.

Prästinnan frågade, om de kunde sitta ostört någonstans, för hon hade något mycket viktigt att prata med henne om. Kvinnan nickade tyst och de satte sig vid en avskild plats i trädgården. När de satt sig tog prästinnan till orda.

”Jag kommer med en nyckel till dig. Nyckeln är gjord av ädelstenar och sammansatt på ett speciellt sätt. Den är kodad med medvetandets information i Atlantis laboratorier. Bara jag och mina närmaste medarbetare vet något om den här nyckeln. Den är mycket viktig och innehåller koder, vilka skyddar Atlantis så länge det går från onda krafter, som vi vet kommer att få ett inflytande. Vi har valt dig att bli väktare av nyckeln, då du har den integritet som krävs, för att nyckeln ska kunna hållas i säkerhet.” ”Accepterar du att ta emot och vakta nyckeln”?frågade prästinnan.

Den unga kvinnan stirrade på nyckeln, som låg på bordet. Den glänste och skickade ut ljus i olika färger. Hon nickade alldeles tillintetgjord och undrade, om de verkligen valt rätt person.

Prästinnan log och fortsatte att prata. ”Du äger alla de egenskaper som behövs för att vakta nyckeln. Du kommer alltid att ha den. Så länge du finns på Atlantis kommer du att ha den hos dig i fysisk form. Därefter kommer du att bära den i din kropp, i dina celler”.

”I en framtida verklighet, helt olik denna, kommer du att spela en viktig roll, då nyckeln kommer att hjälpa dig att nå ett högre medvetande. Du kommer att bli en av dem som hjälper till att lossa mörkrets bojor och ge människor råd och hjälp i hur de ska agera. Den världen är helt låst och styrd av de mörka krafterna. Dina ord kommer att hjälpa dem som tjänar ljuset och sanningen att gå vidare i sitt arbete. Du brinner för sanningen och människor kommer att lyssna på dig.”

” Signalen till att du ska påbörja ditt arbete är, att du kommer att se nyckeln igen. Därefter kommer ditt liv att helt förändras. Medvetandet höjs undan för undan och du går då över tröskeln till en värld med ett högre medvetande och återfår minnet. Du minns din uppgift, som du fick här på Atlantis. Klyftan mellan den världen och vår värld överbryggs och du kan gå emellan. Det finns ingen tid, allt är samtidigt, ett enda nu.”

 

 

 

 

All lycka till dig!

 

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

nyckeln-till-lyckans-labyrintden-tidlosa-tidens-tid

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...